Galwad i Weithredu: Beth yw CTA? Cynyddu Eich CTR!

galwad i weithredu

Mae'n ymddangos yn eithaf amlwg pan ofynnwch y cwestiwn, Beth yw Galwad i Weithredu neu CTA, ond yn aml mae'n gyfle a gollwyd neu'n gyfle sydd wedi'i gam-drin i yrru darllenwyr, gwrandawyr a dilynwyr yn ddyfnach i ymgysylltu â'ch brand.

Beth yw galwad i weithredu?

Mae galwad i weithredu fel arfer fel rhanbarth o'r sgrin sy'n gyrru'r darllenydd i glicio drwodd i ymgysylltu â brand â brand. Weithiau mae'n ddelwedd, weithiau dim ond botwm, weithiau'n rhan neilltuedig o'r ased digidol. Nid dim ond gwefannau a all gael galwad i weithredu, gall bron pob math o gynnwys (a dylai'r mwyafrif).

Yn yr araith ddiwethaf a roddais mewn digwyddiad rhwydweithio lleol, cynigiais i bobl gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr rhad ac am ddim trwy anfon neges destun marchnata i 71813 - an galwad effeithiol i weithredu gan fod y pwnc yn berthnasol a bod gan bawb eu ffonau symudol wrth law yn ystod yr araith. Rydym wedi gweld gwell ymateb ar y rhain na gofyn i bobl fynd i'r wefan a thanysgrifio.

Gall (a dylai) gweminarau gael galwad i weithredu, dylai ffeithluniau fod yn effeithiol galwad i weithredu (eironig o ystyried yr enghraifft isod a gollodd y cyfle i'r awdur!), a dylai'r cyflwyniadau hefyd. Roedd cydweithiwr i mi bob amser yn cynnig rhoddion am ddim yn gyfnewid am fasnachu cardiau busnes ar ddiwedd ei gyflwyniadau - wedi gweithio'n wych. Gall gwthio rhywun i lawrlwytho, cofrestru, galwad ffôn, neu hyd yn oed erthygl berthnasol arall fod yn CTAs gwych.

A ddylai popeth gael galwad i weithredu?

Ni fyddwch yn dod o hyd i ormod o ddarnau o gynnwys yr ydym yn eu cynhyrchu nad oes ganddynt alwad i weithredu, ond rydym yn rhannu tunnell o gynnwys hebddo. Ni ddylai popeth a wnewch fod yn ceisio gwerthu, dylai peth ohono fod yn ceisio adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod gydag arweinwyr a chwsmeriaid. Byddwch yn gwerthu bob amser gall fod yn mantra yn y mwyafrif o strategaethau gwerthu a marchnata, ond gall gwerthu hefyd fod yn drafferth mewn rhai sgyrsiau. Fy rheol gyffredinol yw i bob amser yn cael Galwad i Weithredu pan mai'ch nod yw cymell yr unigolyn i ymgysylltiad dyfnach.

Sut i Greu Galwadau Effeithiol i Weithredu

Mae yna ddulliau profedig ar gyfer defnyddio strategaeth galwadau i weithredu effeithiol. Dyma rai ohonyn nhw:

 • Cadwch eich galwadau i weithredu yn weladwy iawn - Dylai'r lleoliad ar gyfer CTAs fod yn gyfagos neu'n unol â ffocws y darllenydd. Rydyn ni'n aml yn rhoi CTAs i'r dde o'r cynnwys rydyn ni'n ei ysgrifennu fel bod symudiad llygad naturiol y gwylwyr yn ei ddal. Efallai y byddwn yn eu gwthio ychydig yn fwy i mewn i'r llif cynnwys i fynd i'r afael â hi yn y dyfodol. Mae rhai safleoedd yn arnofio’r CTA fel bod y CTA yn aros gyda nhw wrth i’r darllenydd sgrolio.
 • Cadwch eich galwadau i weithredu'n syml - P'un a yw'n ddelwedd neu'n gynnig yn eich araith, gan sicrhau bod y cyfarwyddiadau'n syml, a bod y llwybr at ymgysylltu yn hawdd, bydd yn sicrhau y bydd nifer uwch o'ch cynulleidfa yn galw, neu'n clicio drwodd ar y weithred rydych chi'n gofyn iddyn nhw ei gwneud. Yn nodweddiadol mae gan CTA sy'n seiliedig ar ddelwedd a
 • Cadwch y weithred yn glir ar eich CTA. Dylid defnyddio geiriau gweithredu fel galwad, lawrlwytho, clicio, cofrestru, cychwyn ac ati. Os yw'n CTA wedi'i seilio ar ddelwedd, fe welwch y rhain yn aml ar fotwm cyferbyniol iawn. Mae defnyddwyr gwe wedi cael eu haddysgu i glicio ar fotymau, felly mae'r ddelwedd yn cofrestru'n awtomatig fel gweithgaredd iddyn nhw ei gymryd.
 • Ychwanegwch Naws o Frys - A yw amser yn dod i ben? A yw'r cynnig yn dod i ben? A oes nifer gyfyngedig o seddi? Bydd unrhyw beth i helpu i berswadio'r darllenydd i weithredu nawr yn lle yn hwyrach yn cynyddu eich cyfradd trosi. Mae ychwanegu ymdeimlad o frys yn rhan hanfodol o bob CTA.
 • Gwthio Buddion dros Nodweddion - Mae gormod o gwmnïau'n falch o'r hyn maen nhw'n ei wneud yn lle'r buddion maen nhw'n eu cyflawni i'w cwsmeriaid. Nid yr hyn rydych chi'n ei wneud sy'n gwerthu; y budd sy'n denu cwsmer i brynu. Ydych chi'n cynnig cyfle i symleiddio pethau? I gael canlyniadau ar unwaith? I gael cyngor am ddim?
 • Cynllunio'r Llwybr i Drosi - Ar gyfer postiadau blog, mae'r llwybr yn aml yn cael ei ddarllen, gweld CTA, cofrestru ar dudalen lanio, a'i drosi. Efallai y bydd eich llwybr at drawsnewid yn wahanol ond bydd delweddu a chynllunio'r llwybr yr ydych yn dymuno i bobl ei gymryd gyda'ch cynnwys yn eich helpu i ddylunio'n well a throsi mwy gyda'ch strategaeth Galw i Weithredu.
 • Profwch eich CTAs - Dyluniwch fersiynau lluosog o'ch CTAs i nodi pa un sy'n gyrru canlyniadau busnes gwell. Yn syml, nid yw un yn ddigon - mae gormod o gwmnïau ddim yn cymryd yr amser i ddarparu dyluniadau, verbiage, lliwiau a meintiau bob yn ail. Weithiau mae brawddeg syml yn berffaith, ar adegau eraill gallai fod yn gif wedi'i hanimeiddio.
 • Profwch eich Cynigion - Treial am ddim, llongau am ddim, gwarant boddhad 100%, gostyngiad ... dylech roi cynnig ar ddetholiad o gynigion gwahanol i ddenu cynnydd mewn addasiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mesur effeithiolrwydd cyffredinol y cynigion hynny o ran cadw cwsmeriaid hefyd! Mae llawer o gwmnïau'n cynnig gostyngiad serth ymlaen llaw yn unig i golli'r cwsmer ar ddiwedd eu contract.

Edrychwch ar ffeithlun arall y gwnaethon ni ei rannu am fwy Gwneud a Peidiwch â Galwadau i Weithredu Effeithiol.

Infograffeg Galw-i-Weithredu

2 Sylwadau

 1. 1

  Hi 'na,
  Diolch am rannu awgrymiadau ar gyfer ymgyrch CTA effeithiol. Mewn gwirionedd mae dewis cynllun a lliw tudalen yn bwysig i gael canlyniad gwell. Rwyf wedi rheoli sawl ymgyrch ac mae'n gweithio mewn gwirionedd.

 2. 2

  Mae gan yr ymgyrch e-bost hyrwyddo ebook strategaeth fasnachu hon alwad wych i weithredu. Yn lle’r “Rydw i eisiau hyn” neu “lawrlwytho nawr!”. Fe ddaliodd gynulleidfaoedd gyda'i anhygoel “EWCH YN HIR!”Botwm testun CTA.

  Roeddwn i'n ei hoffi gan ei fod yn berthnasol i gynnwys yr ebook (Defnyddiwch symudiad prisiau cydberthynol mewn stociau rhyngwladol ac ADRs yr UD i ragfynegi prisiau stoc yn gywir cyn i'r marchnadoedd agor.) A'i gynulleidfa, sef masnachwyr a selogion y farchnad stoc yn bennaf. Dewch o hyd iddo yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.