Beth petai Blogwyr yn mynd ar Streic?

Pan fyddaf yn ysgrifennu post fel hwn, rwy'n teimlo fy mod yn sicr o ddigio'r google Pwerau-hynny-fod. Mae gallu fy mlog i gael ei 'ddarganfod' yn allweddol i'w lwyddiant. Mewn gwirionedd, mae dros hanner fy ymwelwyr yn dod o beiriannau chwilio yn ddyddiol, y mwyafrif gan Mother Google. Rwy'n gweithio'n galed i sicrhau fy mod yn gosod carped coch ar gyfer Google gyda'r holl rwysg ac amgylchiad sy'n gwneud iddynt wenu arnaf.

Google Trachwant

Mae Google wedi gosod y gauntlet ymlaen llawer o bobl am gosb 'dolenni taledig' o fewn eu cynnwys. Mae rhai wedi bod hyd yn oed gorfodi i ysgrifennu a hysbysebu llythyr ildio.

Ond dwi'n blino arno. Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwy'n dal i synnu Google ac rwy'n defnyddio eu cymwysiadau bob dydd. Maent yn gwmni anhygoel ac rwy'n falch bod eu presenoldeb yn gwneud i'r dynion mawr eraill sbio'u pants. Un o'r rhesymau rwy'n caru'r Rhyngrwyd yn syml yw ei fod yn gymaint o gyfartal.

Faint mae Google yn ei wneud o'r Blog hwn?

Rydw i wedi ysgrifennu dros 1,000 o swyddi ar y blog hwn ac mae gen i tua 500 o ymwelwyr y dydd gan Google. Gadewch i ni ddweud, dim ond er mwyn dadl, bod Google yn gwneud tua 10 sent unwaith bob 10 chwiliad. Felly ar gyfer y 500 chwiliad y deuthum i fyny arnyn nhw, roedd 50 chwiliad y cliciwyd ar ddolen â thâl, sy'n cyfateb i $ 5.00. I fod yn deg â Google, dim ond 1 o 10 canlyniad ydw i ar dudalen, felly gadewch i ni ddweud fy mod i'n helpu i briodoli 50 sent i linell waelod ddyddiol Google. Erbyn diwedd y flwyddyn, efallai fy mod wedi cynorthwyo Google i wneud $ 100.

Rwy'n sylweddoli mai mathemateg niwlog yw hwn, ond fy mhwynt yw hyn ... rydyn ni'n ysgrifennu cynnwys sy'n mynegeio'n dda ar gyfer Google ... ac mae Google yn gallu gwerthu dolenni TALU yn seiliedig ar y cynnwys hwnnw. Mae Google yn gwneud arian o'n EIN gallu i ysgrifennu cynnwys a mynegeio gwych yn dda, ond ni chaniateir i ni drosoleddu'r cynnwys hwnnw ar ran eraill. Nid yr hyn sy'n gwneud fy safle yn ddeniadol i hysbysebwyr yn unig yw'r darllenwyr, mae hefyd yn lleoliad y Peiriant Chwilio. Yn y bôn, mae Google yn nodi mai nhw sy'n berchen ar ein rheng, nid ni, er mai ni yw'r rhai a wnaeth yr holl waith caled i gyrraedd yno!

Google Lladd Cwmnïau Scavenging

Cwmnïau fel PayPerPost yn cael ei yrru o dan, ac eraill yn hoffi Hysbysebion Cyswllt Testun wedi cael eu gorfodi i fynd o dan y ddaear. Mae Google wedi dechrau rhyfel ac yn gwbl barod i'w dalu yn erbyn pob un ohonom oherwydd efallai ein bod yn effeithio ar eu llinell waelod.

Ond oni wnaethon ni helpu i yrru'r llinell waelod honno? Rwy'n credu ein bod ni wedi gwneud hynny! Mae 75,000,000 o flogiau ar y Rhyngrwyd yn gyrru TON o gynnwys gwych i stepen drws Google. Yn lle ein bod ni'n disgwyl rhywbeth yn ôl gan Google, rydyn ni'n erfyn ac yn gweddïo eu bod nhw'n ein mynegeio'n dda ac yn aml.

System Degol Dewey

Byddai Google yn dweud wrth blogwyr beth y gallant ac na allant ei wneud â'u blogiau fel System Degol Dewey yn dweud wrth awduron beth y gallant ac na allant ysgrifennu yn eu llyfrau.

Mae Google yn taro o gwmpas ychydig o flogwyr sydd wedi talu dolenni yn ddull adnabyddus a ddefnyddir yn aml gan unbeniaid a meistri caethweision. Tynnwch ychydig o anghydffurfwyr allan o'r rhengoedd a rhowch chwipio da iddyn nhw ... a bydd pawb arall yn dal i weithio ac yn cau i fyny.

Dewey i'r Awdur, “Fe wnaeth rhywun dalu am sôn yn eich llyfr? Mae'n ddrwg gennym Mr Awdur, rydym yn eich tynnu o'r mynegai. Os yw'r bobl hynny yn dymuno cael sylw, dywedwch wrthynt am ein talu a byddwn yn darparu'r lleoliad sydd ei angen arnynt. "

Awdur, “Felly sut ydw i i wneud unrhyw arian?”

Dewey, “Wel, trwy fod yn ein mynegai byddwch yn cael llawer mwy o ddarllenwyr.”

Awdur, “Arhoswch, onid yw hynny'n eich helpu i gynnal dosbarthiad gwell a fydd yn denu mwy o ddarllenwyr ac, o ganlyniad, yn gwerthu mwy o'ch lleoliad cynnyrch?"

Mae Dewey yn chwerthin, “Bydd yn sicr! Ond os na wnewch chi wrando arnon ni, fydd neb yn darllen eich llyfr. ”

Nid wyf yn nodi, o gwbl, bod Google yn ddyledus fi. Credaf yn syml fod hon yn enghraifft wych arall o gwmni yn ddiog yn ceisio amddiffyn ffynhonnell refeniw sylfaenol trwy grapio ar y dyn bach. Yn hytrach na datblygu dulliau gwell o ddadansoddi data cyd-destunol a dosbarthu cysylltiadau taledig yn erbyn cysylltiadau organig, mae Google yn cymryd y ffordd hawdd.

Beth petai Blogwyr yn mynd ar Streic?

Dyma'r cwestiwn, beth pe baem yn mynd “On Strike”? Beth pe bai'r 75,000,000 o flogiau'n penderfynu taflu ffeil robotiaid ac atal Google rhag eu mynegeio ... pob un ohonyn nhw! Beth fyddai Google ar ôl ar y pwynt hwnnw? Byddent yn cael eu gadael gyda datganiadau i'r wasg a gwefannau corfforaethol. Ar ddiwedd y dydd, onid y dolenni taledig hynny? Ble fyddai Google hebom ni?

Rwy'n gwybod lle byddwn i heb Google, serch hynny, felly byddaf yn was da ac yn dilyn y rheolau.

Nid oes raid i mi hoffi'r rheolau, serch hynny.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Rwy'n credu os ydych chi'n dibynnu ar eich statws mynegai i yrru traffig eich ffordd fel y gallwch chi wneud bwt, byddai'n well i chi chwarae'r gêm google. Neu fel arall, fel y sonioch chi, rhowch ryw god yn dweud wrth robotiaid google am fynd i ffwrdd.

    Fy ymateb cychwynnol yn syml oedd ... beth am ysgrifennu cynnwys gwell fel y bydd pobl yn eich cael chi ar eich darllenydd bwyd anifeiliaid? Dwi erioed wedi googlo a dod o hyd i'ch blog ond gwelais ei grybwyll ar flog rhywun arall yr wyf yn ei hoffi a'i ychwanegu at fy darllenydd.

    Y ffordd gyflymaf arall rwy'n gwybod i yrru cynnwys yw ysgrifennu'n negyddol am rywbeth. 😉 Rydw i bob amser yn cael y traffig i 10x pan dwi'n basio rhywbeth yn hytrach nag ysgrifennu cynnwys o ansawdd “B” yn unig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.