Yr hyn a ddysgais yn CloudCamp

Dave CloudCampEr oedi (1 wythnos) oherwydd eira yr wythnos diwethaf, CloudCamp Indianapolis aeth i ffwrdd heb gwt heno. Os ydych chi Nodyn o Indianapolis - dylech ddal ati i ddarllen. Mae CloudCamp yn gymharol newydd ac yn cael ei gynnal mewn dinasoedd mawr ledled y byd. Diolch i arbenigedd pwnc ac arweinyddiaeth diwydiant GlasLoc, gwnaethom gynnal digwyddiad llwyddiannus yma yn Indy.

Os ydych chi'n pendroni beth yw Cyfrifiadura Cwmwl, Mae Bluelock wedi darparu rhywfaint o drafodaeth ar ddiffinio'r term eithaf niwlog hwn.

Cyfrifiadura Cwmwl yn Indianapolis?

Mae Indianapolis yn cael y sylw yn genedlaethol ac yn rhyngwladol oherwydd y costau isel, sefydlog sy'n gysylltiedig â phŵer ac eiddo tiriog - dau ffactor enfawr wrth bennu costau cynnal. Yn ogystal, mae ein tywydd yn gadarn ac rydym yn groesffordd ar draws asgwrn cefn mawr y Rhyngrwyd yng Ngogledd America. Os ydych chi'n cynnal eich cais mewn warws data yn California ar hyn o bryd - efallai yr hoffech chi edrych!

Mae BlueLock yn Arweinydd Rhyngwladol mewn Cyfrifiadura Cwmwl

Rhaid i mi fod yn onest, po fwyaf y clywaf Pat O'Day yn siarad, y mwyaf o ddychryn ynghylch faint mae'r dyn hwnnw'n ei wybod am gyfrifiadura cwmwl, cyfrifiadura cyfleustodau, cyfrifiadura grid, rheoli warws data, Rhithwiroli, VMWare ... rydych chi'n ei enwi ac mae'r dyn hwnnw'n gwybod it. Mae'n llafar meddal, yn raslon, ac mae ganddo'r gallu digymar i siarad â ni werin nad ydyn nhw'n dechnegol frwd yn y diwydiant hwnnw!

Nid wyf yn diystyru eraill ar y tîm! Mae John Qualls a Brian Wolff yn ffrindiau gwych ond heno roedd Pat dan y chwyddwydr.

Sesiynau Torri Allan: Scalability App

Ed Saipetch ar Scalability App

Ed Saipetch oedd un o'r sesiynau y bûm ynddynt. Gweithiodd Ed yn The Indianapolis Star pan wnes i ac adeiladu llawer o'r scalability a'r cymwysiadau yn y papur newydd. Tynnodd ychydig o hud yn ôl bryd hynny - nid oedd ganddo lawer o adnoddau a llawer o alwadau yn adeiladu cymwysiadau menter ar gyllidebau tenau rasel.

Rhannodd Ed dunnell am offer mwy newydd y gellir eu defnyddio ar gyfer profi llwyth awtomataidd a phrofi cyflymder cymhwysiad yn ogystal â thrafodaeth iach o bensaernïaeth a'r hyn y mae'n ei olygu trwy dyfu'n fertigol a graddio yn llorweddol. Fe wnes i fwynhau'r sgwrs yn fawr.

Mae Sharding yn derm technegol mewn gwirionedd?

[Mewnosodwch chwerthin Beavis a Butthead]

Fe wnaethon ni drafod hyd yn oed miniogi, term nad oeddwn ond wedi'i gadw ar gyfer hiwmor ystafell ymolchi a welais mewn ffilm unwaith. sharding mewn gwirionedd yn fodd i raddio'ch cais, yn farbaraidd yn hytrach, dim ond trwy greu copïau cronfa ddata newydd a gwthio cwsmeriaid i wahanol gronfeydd data i leddfu'r boen o daro un gronfa ddata trwy'r amser.

Sesiwn Torri Allan: Cloud ROI

Gall y costau sy'n gysylltiedig â chyfrifiadura cwmwl amrywio'n fawr - o bron ddim i systemau sy'n cael eu monitro'n fawr a'u sicrhau'n gryf. Blas BlueLock yw Seilwaith fel Gwasanaeth - lle gallwch yn y bôn allanoli holl gur pen Seilwaith i'w tîm fel y gallwch ganolbwyntio ar leoli a thwf!

Es i mewn i'r sgwrs Enillion ar Fuddsoddiad gan feddwl y byddem ni'n cael gwers ddwys iawn wrth ddadansoddi'r adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer cynnal traddodiadol yn erbyn cwmwl. Yn lle, Lladd Robby arwain trafodaeth ragorol o fanteision ac anfanteision y ddau a siarad am liniaru risg.

Mae risg yn rhif y gall y mwyafrif o gwmnïau roi rhai rhifau arno ... faint fydd yn ei gostio os na allwch chi dyfu ar unwaith? Faint fydd yn ei gostio os ewch i lawr ac angen dod ag amgylchedd wedi'i adfer yn ôl i fyny? Gall y costau hyn, neu refeniw a gollir, gysgodi'r nicel a'r pylu a ddadansoddir mewn cymhariaeth draddodiadol.

Diolch yn arbennig i BlueLock am ddigwyddiad a gynhaliwyd yn rhyfeddol (pun pun). Allwn i ddim aros i ddod adref a blogio am miniogi.

4 Sylwadau

 1. 1

  “Fe wnaethon ni hyd yn oed drafod sharding, term nad oeddwn i ond wedi’i gadw ar gyfer hiwmor ystafell ymolchi a welais mewn ffilm unwaith.”

  Chwarddais mor galed, mi wnes i kinda sharded ychydig.

  Unwaith eto, [Mewnosodwch Beavis a Butthead yn chwerthin]

 2. 2

  Diolch am y plwg, Doug! Roedd Cloudcamp yn ddigwyddiad gwych.

  Nid oeddwn yn sgwrs Ed am sharding, ond roeddwn i'n meddwl y byddwn yn egluro nad yw'r dull hwn o reidrwydd yn “farbaraidd.” Fel arfer, mae miniogi yn cyfeirio at dorri'ch cronfa ddata ar wahân ar hyd llinellau bai sy'n benodol i gymwysiadau. Er enghraifft, os nad yw data gan un cwsmer byth yn effeithio ar ddata gan gwsmer arall, fe allech chi rannu'ch prif gronfa ddata yn ddwy ran: AL a MZ.

  I fechgyn storio (fel Ed) mae hwn yn fath o ddatrysiad amrwd, oherwydd mae'n golygu bod yn rhaid i chi gynnal cronfeydd data lluosog sydd wedi'u strwythuro'n effeithiol yr un ffordd. Ond mae'n ffordd wych o gynyddu perfformiad heb ychwanegu llawer o gost!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.