Beth mae marchnatwr digidol yn ei wneud?

diwrnod marchnatwr digidol mewn bywyd

Gadewch i ni agor trwy nodi bod gen i swydd y dyn hwn isod, heh. Fel marchnatwr digidol, rydyn ni'n cylchdroi trwy bob un o'n cleientiaid yn wythnosol, yn dadansoddi eu perfformiad, yn gwneud addasiadau, yn ymchwilio, yn cynllunio ac yn gweithredu ymgyrchoedd aml-sianel. Rydym yn defnyddio offer llawer mwy na'r hyn y mae'r ffeithlun hwn yn ei ddisgrifio - o gyfathrebu, i gyhoeddi, i offer datblygu a dadansoddi.

IMO, mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gweithio yn yr ardal y maen nhw'n fwyaf cyfforddus ynddi. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod y sianel honno'n perfformio orau iddyn nhw oherwydd dyma'r un y maen nhw'n hyfedr â hi. Efallai mai cael set sgiliau dadansoddi cadarn yw'r ased mwyaf tangyflawn i farchnatwyr digidol heddiw oherwydd ei fod yn eu helpu i weld y tu hwnt i'w parth cysur a gweld pa gyfleoedd neu fylchau sydd ar gael trwy ddulliau eraill. Nid dim ond pa mor wych y mae un sianel yn gweithio, ond pa mor dda y gallai'r holl sianeli weithio pe byddent yn cael eu deialu i mewn yn iawn.

Ymhell y tu hwnt i'r gallu syml i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae marchnata digidol yn gofyn am ddeall arferion a chymhellion defnyddwyr, y gallu i syntheseiddio analytics, a chyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid. Edrychwch ar beth yn union yw marchnata digidol, pam ei bod yn bwysig, o ddydd i ddydd ym mywyd marchnatwr digidol a sut i fynd i mewn i'r diwydiant.

Mae marchnatwyr digidol yn gyfrifol, ar ddiwedd y dydd, am adeiladu ymwybyddiaeth, darparu ymchwil i ragolygon, a gyrru rhagolygon cymwys i drawsnewidiadau. Mae'r swydd honno'n llawer anoddach heddiw nag yr oedd hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Mae'r llwyfannau'n datblygu'n ganolbwyntiau marchnata integredig, data mawr ac ffrydio data yn darparu cyfleoedd amser real ar gyfer addasiadau marchnata, ac mae cynulleidfa amrywiol ar draws sbectrwm o sianeli a dyfeisiau yn ychwanegu cymhlethdod anfeidrol i gael y neges gywir i'r person iawn ar yr adeg iawn.

Wedi dweud hynny, mae llawer o farchnatwyr digidol hefyd yn arbenigo mewn un maes yn unig, tra bod eraill yn hoffi ein hasiantaeth canolbwyntio ar ddeialu yn y cydbwysedd cywir o strategaethau. Yna rydyn ni'n dod ag arbenigwyr at y bwrdd i helpu gydag integreiddio, awtomeiddio, cyfathrebu a gweithredu'r strategaethau hynny neu rydyn ni'n gweithio gyda'r tîm marchnata sydd eisoes yn bresennol yn y cwmni.

Beth mae marchnatwr digidol yn ei wneud?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.