Beth mae marchnatwr digidol yn ei wneud?

diwrnod marchnatwr digidol mewn bywyd

Gadewch i ni agor trwy nodi bod gen i swydd y dyn hwn isod, heh. Fel marchnatwr digidol, rydyn ni'n cylchdroi trwy bob un o'n cleientiaid yn wythnosol, gan ddadansoddi eu perfformiad, gwneud addasiadau, ymchwilio, cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd aml-sianel. Rydym yn defnyddio offer llawer mwy na'r hyn y mae'r ffeithlun hwn yn ei ddisgrifio - o gyfathrebu, i gyhoeddi, i offer datblygu a dadansoddi.

IMO, mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gweithio yn yr ardal y maen nhw'n fwyaf cyfforddus ynddi. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod y sianel honno'n perfformio orau iddyn nhw oherwydd dyma'r un y maen nhw'n hyfedr â hi. Efallai mai cael set sgiliau dadansoddi cadarn yw'r ased mwyaf tangyflawn i farchnatwyr digidol heddiw oherwydd ei fod yn eu helpu i weld y tu hwnt i'w parth cysur a gweld pa gyfleoedd neu fylchau sydd ar gael trwy ddulliau eraill. Nid dim ond pa mor wych y mae un sianel yn gweithio, ond pa mor dda y gallai'r holl sianeli weithio pe byddent yn cael eu deialu i mewn yn iawn.

Ymhell y tu hwnt i'r gallu syml i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae marchnata digidol yn gofyn am ddeall arferion a chymhellion defnyddwyr, y gallu i syntheseiddio analytics, a chyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid. Edrychwch ar beth yn union yw marchnata digidol, pam ei bod yn bwysig, o ddydd i ddydd ym mywyd marchnatwr digidol a sut i fynd i mewn i'r diwydiant.

Mae marchnatwyr digidol yn gyfrifol, ar ddiwedd y dydd, am adeiladu ymwybyddiaeth, darparu ymchwil i ragolygon, a gyrru rhagolygon cymwys i drawsnewidiadau. Mae'r swydd honno'n llawer anoddach heddiw nag yr oedd hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Mae'r llwyfannau'n datblygu'n ganolbwyntiau marchnata integredig, data mawr a ffrydio data yn darparu cyfleoedd amser real ar gyfer addasiadau marchnata, ac mae cynulleidfa amrywiol ar draws sbectrwm o sianeli a dyfeisiau yn ychwanegu cymhlethdod anfeidrol i gael y neges gywir i'r person iawn ar yr adeg iawn.

Wedi dweud hynny, mae llawer o farchnatwyr digidol hefyd yn arbenigo mewn un maes yn unig, tra bod eraill yn hoffi ein hasiantaeth canolbwyntio ar ddeialu yn y cydbwysedd cywir o strategaethau. Yna rydyn ni'n dod ag arbenigwyr at y bwrdd i helpu gydag integreiddio, awtomeiddio, cyfathrebu a gweithredu'r strategaethau hynny neu rydyn ni'n gweithio gyda'r tîm marchnata sydd eisoes yn bresennol yn y cwmni.

Beth mae marchnatwr digidol yn ei wneud?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.