Beth yw'r Peiriant Siopa Cymhariaeth Orau?

Peiriannau siopa gorau 2012

Casglodd Strategaeth CPC ddata gan fwy na 100 o fanwerthwyr ar-lein o faint amrywiol, oddeutu 4.2 miliwn o gliciau ac 8 miliwn mewn refeniw i bennu'r peiriannau siopa cymhariaeth orau ar-lein.

Mae peiriannau siopa cymhariaeth yn cynnwys gwefannau fel Pricegrabber, Nextag, Amazon Product Ads, Shopping.com, Shopzilla a Google Shopping.

Yn yr astudiaeth rydym yn dadansoddi'r safleoedd siopa gorau ar gyfer traffig masnach e-fasnach, refeniw, cyfradd trosi, cost gwerthu, a chyfraddau cost fesul clic, ac yn eu cyfanswm i bennu'r hyrwyddwr pwysau trwm CSE.

Isod mae trosolwg byr o'r Adroddiad Safleoedd Siopa Cymhariaeth Gorau yn 2012:

Enillwyr Cyffredinol

Peiriannau siopa gorau 2012

Y 10 CSE gorau 2012

# 1: Chwilio am Gynnyrch Google (Cyn bo hir i fod yn Google Shopping - TALU - mwy o wybodaeth am hynny yma)*

Google Shopping yw'r CSE gorau sy'n teyrnasu ar gyfer Ch1 2011 a Ch1 2012, ac mae wedi bod ers cryn amser. Er i Shopzilla guro Google am draffig cyffredinol yn 2011, a bod Amazon Product Ads wedi cau ei ffordd i’r man uchaf ar gyfer 2012, mae Google yn cynhyrchu llawer iawn o draffig yn gyson, ac yn dominyddu yn y ddau chwarter am y refeniw cyffredinol.

# 2: Nextag

Daeth Nextag â'r ail le adref am ansawdd cyffredinol CSE am yr ail flwyddyn yn olynol a sicrhau'r man uchaf ymhlith y safleoedd siopa cymhariaeth taledig ar gyfer 2012. Er bod traffig cyffredinol Nextag wedi gostwng ers y llynedd, mae'n dal i fod yr ail beiriant gyrru refeniw mwyaf ( ar ôl Google), ar gyfer 2011 a 2012. Fe wnaeth Nextag wella'n sylweddol hefyd o ran trosiadau a chyfraddau cost fesul clic (CPC) ar gyfer 2012.

# 3: Pricegrabber

Tra bod Shopzilla wedi cyrraedd y brig yn yr injan ar gyfer 2011, trodd Pricegrabber yr injan yn Ch1 2012. Er bod cyfraddau COS a CPC Pricegrabber wedi gostwng, arhosodd traffig a refeniw yn weddol gyson am y ddau chwarter.

Safleoedd Trosi Uchaf

Peiriannau siopa gyda'r gyfradd trosi orau

# 1: Chwilio Cynnyrch Google

Google Product Search oedd yr ail beiriant cynhyrchu traffig uchaf ar gyfer 2012, a'r ffynhonnell refeniw fwyaf i fasnachwyr. O ganlyniad, ar gyfer 2011 a 2012, cymerodd Google yr aur ar gyfer Cyfradd Trosi yn ein safleoedd.

# 2: Nextag

Y tu ôl i Google mewn refeniw, Nextag yw'r ail beiriant trosi uchaf ar gyfer masnachwyr yn 2012.

# 3: Pronto

Er ei fod yn injan lai, mae Pronto yn pacio dyrnod cryf ar gyfer trawsnewid masnachwyr, gan dalgrynnu'r 3 injan uchaf ar gyfer cyfradd trosi.

Safleoedd Cost Gwerthu Gorau (COS)

safleoedd cymharu â'r gost werthu orau

# 1: Pricegrabber

Yn dilyn y CSEs rhad ac am ddim, Pricegrabber gafodd y lle gorau ar gyfer yr injan orau yn y categori cost gwerthu (COS). Mae hefyd ymhlith yr injans a ostyngodd yn y COS cyffredinol rhwng 2011 a 2012.

# 2: Nextag

Er i COS Nextag gynyddu mewn gwirionedd ar gyfer 2012, mae'n dal i fod yr ail ddewis gorau ar gyfer peiriannau siopa ar gyfer COS.

# 3: Shopping.com

Gan rowndio'r rhestr, llwyddodd Shopping.com i drechu Hysbysebion Cynnyrch Amazon ar gyfer y peiriannau COS trydydd isaf.

Symudwyr a Shakers ar gyfer 2012

Siopa.com wedi cyrraedd ei ffordd i fyny i'r pedwerydd safle safle injan cyffredinol ar gyfer 2012, a arferai ddod yn 6ed.

pronto aeth o'r olaf yn y safleoedd cyffredinol i'r 7fed safle ar gyfer 2012.

Sbotolau Peiriant: Hysbysebion Cynnyrch Amazon

Mae Amazon Product Ads yn un o'r CSEs mwy newydd yno felly gwelwyd y twf mwyaf yn y blynyddoedd diwethaf. Ch1 2012 gwelwyd cynnydd sylweddol mewn traffig ar gyfer Hysbysebion Cynnyrch Amazon, a hefyd ergyd mewn refeniw. Er bod y gyfradd trosi ar gyfer Hysbysebion Cynnyrch Amazon wedi gostwng o Ch1 2011 i Ch1 2012, y mewnlifiad o fasnachwyr yn rhestru ar y rhaglen, mae cynyddu cystadleuaeth â'i gilydd yn fwyaf tebygol yw'r achos dros y gostyngiad mewn trosiadau.

* Google Product Search fydd Google Shopping yn swyddogol ym mis Hydref, dysgwch sut i baratoi yma.

Cliciwch y ddolen ganlynol i edrych ar yr astudiaeth gyflawn ar y safleoedd siopa cymhariaeth orau.