Beth yw'r Buddion a'r ROI ar Optimeiddio Peiriannau Chwilio?

seo

Gan fy mod yn adolygu hen erthyglau roeddwn wedi ysgrifennu ar optimeiddio peiriannau chwilio; Darganfyddais ei bod bellach dros ddegawd yr wyf wedi bod yn darparu cyfeiriad. Cododd optimeiddio peiriannau chwilio i'w anterth ychydig flynyddoedd yn ôl, diwydiant gwerth biliynau a sgwriodd ond a ddisgynnodd o ras. Tra bod ymgynghorwyr SEO ym mhobman, roedd llawer yn arwain eu cleientiaid i lawr llwybr amheus lle roeddent yn hapchwarae'r peiriant chwilio yn hytrach na'i ddefnyddio'n effeithiol.

Ysgrifennais hyd yn oed yr erthygl safonol, ystrydebol, hynny Roedd SEO wedi marw er arswyd y rhai yn fy niwydiant. Nid fy mod i'n meddwl bod peiriannau chwilio wedi marw, roeddent yn parhau i gynyddu mewn perthnasedd ac effaith i strategaethau marchnata digidol corfforaethol. Mae bod y diwydiant wedi marw, ar ôl colli eu ffordd. Fe wnaethant roi'r gorau i ganolbwyntio ar farchnata ac, yn lle hynny, canolbwyntio ar algorithmau a cheisio twyllo'u ffordd i'r brig.

Bob dydd, rwy'n derbyn ceisiadau yn gofyn, yn cardota, neu hyd yn oed eisiau talu am backlinks. Mae'n frawychus gan ei fod yn dangos diffyg parch llwyr tuag at y gymuned rydw i wedi gweithio i adeiladu gwerth ac ymddiriedaeth gyda hi dros y degawd diwethaf. Dydw i ddim yn mynd i roi hynny mewn perygl ar gyfer safle unrhyw un.

Nid yw hynny'n golygu nad wyf yn dal i boeni fy hun â chadw fy ngwefan wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio neu rai fy nghleientiaid. Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn parhau i fod yn sylfaen i bob un o'n hymdrechion gyda'n cleientiaid, mawr a bach.

Mae Harris Myers wedi datblygu'r ffeithlun hwn, SEO: Pam Mae Angen Eich Busnes NAWR?, mae hynny'n cynnwys chwe rheswm pam y dylai fod gan bob busnes strategaeth chwilio organig.

Buddion SEO

  1. Mae'r profiad ar-lein yn dechrau gyda chwilio - Mae 93% o ddefnyddwyr heddiw yn defnyddio peiriant chwilio i chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau
  2. Mae SEO yn gost-effeithiol iawn - Mae 82% o farchnatwyr yn gweld SEO yn dod yn fwy effeithiol, gyda 42% yn gweld cynnydd sylweddol
  3. Mae SEO yn cynhyrchu traffig uchel a chyfraddau trosi uchel - Mae 3 biliwn o bobl yn chwilio'r Rhyngrwyd bob dydd gydag allweddeiriau yn gyrru chwiliadau bwriadol perthnasol, wedi'u targedu.
  4. SEO yw'r norm yn y gystadleuaeth heddiw - Nid yw graddio yn ddangosydd yn unig o alluoedd SEO comapny, mae'n ddangosydd o awdurdod cyffredinol eich comapny yn eich diwydiant.
  5. Mae SEO yn darparu ar gyfer y farchnad symudol - Mae 50% o chwiliadau symudol lleol yn arwain at ymweliad â siop
  6. Mae SEO yn newid yn barhaus ac felly hefyd ei gyfleoedd - Mae peiriannau chwilio yn parhau i wella eu algorithmau a phersonoli a theilwra canlyniadau i gynyddu profiad y cwsmer i'r eithaf. Nid yw SEO yn rhywbeth i chi do, mae angen sylw parhaus i fonitro newidiadau peiriannau chwilio ac ymdrechion gan eich cystadleuwyr.

ROI o SEO

Y peth cyntaf i'w gofio am yr enillion ar fuddsoddiad ar gyfer SEO yw ei fod yn mynd i amrywio dros amser. Os byddwch yn parhau i optimeiddio a chynhyrchu cynnwys rhyfeddol, bydd yr enillion ar fuddsoddiad yn cynyddu dros amser. Fel enghraifft, rydych chi'n cynhyrchu ffeithlun ar dymor cystadleuol iawn ac mae'r buddsoddiad yn $ 10,000 mewn ymchwil, dylunio a hyrwyddo. Yn ystod y mis cyntaf, byddwch chi'n gweithredu'r ymgyrch ac yn cael ychydig o arweinwyr ac efallai hyd yn oed un trosiad gyda gwerth o $ 1,000 o elw. Mae eich ROI wyneb i waered.

Ond nid yw'r ymgyrch wedi sicrhau'r enillion mwyaf eto. Ym mis dau a thri, mae'r ffeithlun yn cael ei osod i sawl gwefan awdurdod uchel ac yn cael ei gyhoeddi ar gwpl. Mae'r credyd sy'n deillio o hyn yn cynyddu awdurdod eich gwefan ar gyfer y pwnc ac rydych chi'n dechrau graddio'n uchel ar ddwsinau o eiriau allweddol dros yr ychydig fisoedd nesaf. Mae'r tudalennau neu'r erthyglau ffeithluniol a chysylltiedig yn dechrau cael cannoedd o dennynau gyda dwsinau o gau bob mis. Nawr rydych chi'n gweld ROI positif. Efallai y bydd y ROI hwnnw'n parhau i gynyddu dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae gennym ni un ffeithlun ar gyfer cleient sy'n parhau i gael sylw saith mlynedd ar ôl ei gyhoeddi gyntaf! Heb sôn ein bod wedi defnyddio'r cynnwys ar gyfer mentrau cyfochrog gwerthu a mentrau eraill. Mae'r ROI ar yr ffeithlun hwnnw bellach yn y miloedd!

Buddion SEO

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.