Am ddiwrnod!

Pecyn Swag JonesFe roddodd fy merch alwad i mi heddiw ar ôl derbyn pecyn yn y post gan Jones Soda. Mae'r cwmni hwn yn anhygoel! Fel diolch am y gwaith wnes i ar arferiad Fy Ngherddoriaeth Jones Croen chwaraewr MP3, anfonodd Jones becyn diolch. Waw! Roedd yn cynnwys crys chwys, rhai sticeri bumper, rhai sticeri eraill, keychain, balm gwefus, a phin !!! Ni allaf ddweud digon am y cwmni hwn. Mae mynd allan o'u ffordd fel yna yn dweud llawer. Yfed Jones Soda !!!

Felly roeddwn i'n meddwl bod hynny wir wedi gwneud fy niwrnod ... ond dim ond y dechrau ydoedd.

Wrth gerdded at fy nghar, baglodd dyn tuag ataf a oedd yn gwaedu ar ei ochr dde i lawr ei siorts yn ddystaw. Dywedodd wrthyf ei fod wedi cael ei drywanu. Gosodais ef i lawr ar y palmant a thynnu ei grys i fyny. Roedd yn arllwys gwaed allan o 2 glwyf cyllell yn ei ochr. Doedd gen i ddim byd i ddal gafael arno, felly nes i ddim ond gwthio ar y clwyfau gydag un llaw a galw'r heddlu gyda'r llall. Roedd mewn cryn dipyn o boen ac wedi colli cryn dipyn o waed. Daeth parafeddygon a rhuthrwyd ef i'r ysbyty. Roeddwn i'n dal ei ochr am 20 munud da ac roedd y gwaedu wedi dod i ben yn bennaf. Rhoddodd rhywun frethyn glân i mi o fwyty.

Dywedodd y parafeddyg wrth yr heddlu fod ganddo siawns 50/50 o dynnu trwodd. Dale oedd enw'r dyn ac roedd yn 52. Erbyn i mi lanhau, rwy'n credu bod gan yr heddlu 2 dyst a welodd y trywanu ac fe ddaethon nhw o hyd i'r gyllell. Nid wyf yn gwybod sut i ddarganfod a wnaeth Dale hynny, serch hynny. Dywedwch weddi dros Dale.

Felly ... am ddiwrnod! Rwy'n ddiolchgar iawn fy mod i yn y lle iawn ar yr amser iawn. Dim ond 1 boi arall oedd yn aros gyda mi tra roeddwn i'n dal ochr Dale a gweinyddes a roddodd y lliain glân i mi. Mae hynny ychydig yn aflonyddu ar gornel mor brysur yn Indianapolis. Rwy'n cerdded y palmant hwnnw bob dydd yn ôl ac ymlaen i'm car.

Dywedwch weddi dros Dale!

Diweddariad: Dyma'r Adroddiad yr Heddlu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.