Yr Effaith Dechnegol: Mae Martech yn Gwneud yr union gyferbyn â'i bwrpas pwrpasol

Llwyfan Cerddorfa Marchnata Croeso

Mewn byd lle mae technoleg wedi'i chynllunio i fod yn gyflymydd a sicrhau mantais strategol, mae technoleg marchnata wedi gwneud yr union gyferbyn dros y blynyddoedd, mewn gwirionedd.

Yn wyneb dwsinau o lwyfannau, offer, a meddalwedd i ddewis ohonynt, mae'r dirwedd farchnata yn fwy cythryblus a chymhleth nag erioed, gyda staciau technoleg yn mynd yn fwy cymhleth erbyn y dydd. Peidiwch ag edrych ymhellach nag adroddiadau Gartner's Magic Quadrants neu Forrester's Wave; mae faint o dechnoleg sydd ar gael i farchnatwr heddiw yn ddiddiwedd. Mae timau yn amlach yn treulio eu hamser yn gwneud gwaith am waith, ac mae arian a ddylai fod yn mynd tuag at ymgyrchoedd yn cael ei wario ar weithrediadau dibwys - ac yn aml â llaw.

Mewn diweddar astudioGwnaeth Syrkin Research arolwg o dros 400 o farchnatwyr o wahanol swyddogaeth a hynafedd mewn ymdrech i ddeall beth sy'n dal martech yn ôl. Gofynnodd yr arolwg yn syml:

A yw'ch atebion martech cyfredol yn alluogwr strategol?

Yn rhyfeddol, dim ond 24% o farchnatwyr a ddywedodd ie. Cyfeiriodd ymatebwyr yr arolwg at y canlynol am resymau:

  • Dywedodd 68% nad yw eu pentwr yn gallu eu helpu i alinio adnoddau (pobl a chyllideb) â'r strategaeth
  • Dywedodd 53% bod eu pentwr yn ei gwneud hi'n anodd cerddorfaol marchnata (ymgyrchoedd, cynnwys, a chreadigol) ar draws timau, technoleg a sianeli ar gyfer gweithredu'n effeithlon
  • Dywedodd 48% fod eu pentwr wedi'i integreiddio'n wael

Ac mae'n cael effaith andwyol go iawn:

  • Dim ond 24% sy'n dweud bod eu pentwr yn helpu i gydgrynhoi ac adrodd ar effeithiolrwydd ymgyrchoedd yn dda
  • Dim ond 23% sy'n dweud bod eu pentwr yn gallu gyrru rhyngweithrededd ar draws offer
  • Dim ond 34% sy'n dweud bod eu pentwr yn eu helpu i greu, llywodraethu, storio a rhannu asedau cynnwys yn dda

Felly, pam nad yw'r atebion martech cyfredol yn diwallu anghenion timau marchnata?

Y gwir amdani yw bod offer martech wedi cael eu cynllunio ers amser maith yn bennaf fel atebion pwynt - yn aml ochr yn ochr â'r duedd farchnata ddiweddaraf neu “sianel yr wythnos” - i ddatrys achos poen, her neu ddefnydd unigol. A dros amser, wrth i'r offer hyn esblygu, maen nhw mewn bocsys marchnatwyr i gyhoeddi RFPau, asesu gwerthwyr, a phrynu datrysiadau un categori. Enghreifftiau:

  • Mae angen i'n tîm greu a chyhoeddi cynnwys - mae angen platfform marchnata cynnwys arnom.
  • Iawn, nawr ein bod wedi gweithredu ein proses greu, gadewch i ni fuddsoddi mewn rheolwr asedau digidol menter i gartrefu ein cynnwys i'w rannu a'i ailddefnyddio.

Yn anffodus, mewn cymwysiadau bywyd go iawn, mae'r offer hyn yn y pen draw yn cael eu gor-fuddsoddi, eu tan-fabwysiadu, a'u defnyddio ar wahân yn llwyr. Prynir offer arbenigol ar gyfer timau arbenigol. Mae hydoddiannau'n eistedd mewn seilos, wedi'u datgysylltu oddi wrth broses fwy o faint. Mae gan bob darn o feddalwedd ei set ei hun o edmygwyr, hyrwyddwyr, a defnyddwyr pŵer, gyda llifoedd gwaith gwahanol wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer yr offeryn hwnnw (a'r offeryn hwnnw yn unig). Ac mae pob un yn gartref i'w setiau eu hunain o ddata.

Yn y pen draw, yr hyn sy'n digwydd yw problem cymhlethdod gweithredol ac effeithlonrwydd sylweddol (heb sôn am bigiad difrifol yn y TCO o feddalwedd uwchben eich CFO / CMO). Yn fyr: nid yw marchnatwyr wedi cael datrysiad canolog sy'n grymuso eu tîm i wirioneddol farchnata cerddorfaol.

Mae marchnata cerddorfaol yn gofyn am ddileu'r meddylfryd hen ysgol. Wedi mynd yw'r dyddiau pan all arweinwyr marchnata a thimau gweithrediadau marchnata ddatrysiadau tameidiog gyda'i gilydd a gweddïo, rywsut, bydd eu holl systemau'n cael eu cydamseru'n hudol. Wedi mynd yw'r dyddiau o fuddsoddi mewn llwyfannau etifeddiaeth i gwiriwch y blwch dim ond sicrhau nad yw eu tîm wedi mabwysiadu'n llawn a chael gwerth o'r offeryn.

Yn hytrach, mae angen i dimau gymryd golwg gyfannol ar farchnata - gan gynnwys cynllunio, gweithredu, llywodraethu, dosbarthu a mesur - ac asesu'r atebion sy'n cynorthwyo yn y pen hwnnw i'r diwedd. cerddorfa marchnata. Pa offer sy'n cael eu defnyddio? Sut maen nhw'n siarad â'i gilydd? A ydyn nhw'n helpu i hwyluso a galluogi gwelededd gwybodaeth, cyflymu prosesau, rheoli adnoddau, a mesur data?

Bydd trwsio'r problemau hyn yn gofyn am newid trawsnewid i gerddorfa farchnata.

Yn yr astudiaeth a nodwyd uchod, dywedodd 89% o'r ymatebwyr y bydd martech yn alluogwr strategol erbyn y flwyddyn 2025. Y technolegau craidd a restrir fel rhai sy'n cael yr effaith fwyaf? Dadansoddeg Rhagfynegol, AI / Dysgu Peiriant, Optimeiddio Creadigol Dynamig, a… Cerddorfa Farchnata.

Ond Beth Yw Cerddorfa Farchnata?

Yn wahanol i reoli prosiectau generig, rheoli gwaith, offer rheoli adnoddau, ac atebion pwyntiau eraill, mae llwyfannau cerddorfa marchnata wedi'u hadeiladu'n bwrpasol ar gyfer heriau a phrosesau penodol sefydliadau marchnata. Dyma enghraifft:

croeso i gerddorfa farchnata

Mae cerddorfa marchnata yn ddull strategol a pharhaus, sy'n cydnabod bod angen i bob rhan o'r broses weithio.

I bob pwrpas, daw meddalwedd cerddorfa marchnata yn cartref or system weithredu (hy ffynhonnell y gwir) ar gyfer timau marchnata - lle mae'r holl waith yn digwydd. Ac yr un mor bwysig, mae'n gwasanaethu fel y meinwe gyswllt rhwng technolegau marchnata sydd fel arall yn wahanol, timau marchnata, a llifoedd gwaith marchnata - gan hwyluso'r gerddorfa ar draws pob agwedd ar gynllunio ymgyrchoedd, gweithredu a mesur.

Oherwydd bod angen marchnata marchnata modern ar dimau marchnata modern. Meddalwedd sy'n dod â'r gorau o'r holl offer gwahanol hyn at ei gilydd i mewn i un platfform (neu, o leiaf, yn integreiddio'n strategol â'r pentwr technoleg ehangach) i symleiddio prosesau yn ogystal â throsglwyddo cynnwys a data er mwyn cynyddu gwelededd, mwy o reolaeth. , a gwell mesur.

Croeso i Groeso ...

Llwyfan Cerddorfa Farchnata Croeso yn gyfres o fodiwlau modern, integredig ac pwrpasol i helpu marchnata cerddorfaol. Mae'n darparu gwelededd i gynllunio ac alinio adnoddau, offer i gydweithredu a chael gwaith allan yn gyflym, llywodraethu i gadw rheolaeth ar draws yr holl adnoddau marchnata, yn ogystal â mewnwelediadau i fesur eich gwaith.

Ac wrth gwrs, mae'r cyfan wedi'i danategu gan API cadarn a marchnad integreiddio bwerus sy'n cynnwys cannoedd o gysylltwyr dim cod - fframwaith meddylgar wedi'i gynllunio i gynnig integreiddiadau strategol ar gyfer pob cam o'r broses farchnata.

croesawu digwyddiadau tasgau ymgyrchoedd

Oherwydd yn union fel mae arweinydd angen baton i drefnu dwsinau o gerddorion sy'n chwarae gwahanol offerynnau, mae angen i'r maestro marchnata gael y gwelededd a'r rheolaeth ar draws eu holl offer i drefnu marchnata cerddorfaol.

Dysgu Mwy Am Groeso Gofynnwch am Demo Croeso

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.