Wythnos 7, Heb Fyg, a Rhyddhad Meddalwedd Llwyddiannus

Dyma wythnos 7 ar fy swydd newydd ac mae wedi bod yn wythnos anhygoel i'w dathlu. Mae ein Archebu Ar-lein yn gwahaniaethu ei hun oddi wrth y dorf o gystadleuaeth allan yna ac yn ei wneud yn gyflym. Yr wythnos nesaf rydyn ni'n hedfan i lawr i Tampa i siarad â masnachfraint bwyty arall, un o'r mwyaf yn y wlad.

Mae'r hyn sy'n denu'r cwsmeriaid hyn yn syml. Rydyn ni'n cael yr archeb i'r bwyty. Dyna beth yw pwrpas hyn, iawn? Pan fyddwch chi'n archebu ar-lein, rydych chi'n disgwyl derbyn y cynnyrch - yn gyflym ac yn gywir. Roedd rhai o'r gystadleuaeth yn ymwneud â phen blaen fflachlyd ac integreiddiadau hanfodol noeth. Er eu bod yn edrych yn wych, nid ydyn nhw'n cyrraedd yr archeb i'r bwyty. Os na allwch ddarparu gorchymyn cywir, ar amser, a bod yn sicr ei fod wedi'i wneud ... yna mae angen i chi ddod allan o'r busnes yn syml.

Mae yna rai cwmnïau 'hedfan-wrth-nos' sydd wedi adeiladu datrysiad garej yma ac acw, ac mae yna gwmnïau eraill allan yna sydd â syniadau gwych ond yn syml ni allant eu cyflawni oherwydd nad oes ganddynt y ddawn na'r arweinyddiaeth. Ymunais â chwmni sydd â'r gorau o'r gorau. Mae gennym dalent diwydiant pellgyrhaeddol, penseiri a datblygwyr anhygoel, ac yn anad dim yr angerdd i roi'r cyfan at ei gilydd.

Gan ddechrau, Patronpath gwneud rhai penderfyniadau ymwybodol i fuddsoddi'n helaeth mewn pobl dalentog, datrysiad cadarn, ac yna dechreuon nhw weithio ar y diwydiant. Mae'n dechrau talu ar ei ganfed. Mae'r bensaernïaeth y tu ôl i'n hintegreiddio Pwynt Gwerthu yn fframwaith negeseuon y byddai'r manwerthwyr mwyaf yn y byd yn falch ohono. Yr unig beth oedd yn brin o'n cwmni oedd technolegydd i gyfeirio'r traffig ... dyna lle des i i mewn.

NascarMae'n debyg bod fy swydd yn debyg iawn i'r boi yn chwifio'r fflagiau yn Nascar. Dydw i ddim bron mor dalentog â'r gyrwyr sy'n rasio heibio, na'r perchnogion, nac mor anhygoel â'r hyn sydd o dan y cwfl. Ond rydw i'n cadw fy llygad ar y ras, yn codi'r faner felen pan fydd gennym ni broblem, yn chwifio'r un goch pan fydd yn rhaid i ni stopio, ac yn chwifio'r faner â checkered pan rydyn ni'n gwneud ein dyddiadau cau. Mae'n her anhygoel ond rydw i'n cael chwyth wedi'i amgylchynu gan y manteision hyn! A bachgen ydyn ni'n symud yn gyflym!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf cwblhaodd a rhyddhaodd ein datblygwyr Integreiddiad Menter Canolfan Alwadau y mae ein Canolfan Alwadau wedi galw'r gorau a welsant erioed. Hwn oedd fy nyluniad cynnyrch cyntaf gyda Patronpath, felly roeddwn i wir yn teimlo bod angen i ni daro rhediad cartref. Cymerodd y tîm datblygu fy ngofynion ac adeiladu ystod o welliannau a oedd yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau. Mae'n gweithio'n ddi-ffael ac yn raddadwy ar gyfer llawer o ddefnyddiau eraill.

Roedd y cyfarfod derbyn yn un o'r rhai mwyaf doniol i mi ei fynychu erioed ... nid oedd unrhyw gwestiynau ac fe barhaodd 10 munud o hyd. Fe wnaethon ni ddangos yr ap ac fe wnaethon nhw ei dderbyn. Wedi'i wneud!

Fe wnaethom ryddhau rhaglen farchnata e-bost beilot ar gyfer cleient yn y Diwydiant Bwytai Cenedlaethol. Cefais yr allweddi i yrru'r negeseuon a dyluniad yr e-bost. Y canlyniadau rhagarweiniol yw cyfraddau ymateb safonol B2B y diwydiant dwbl.

Fe wnaethom hefyd gymryd ôl-groniad ein prosiect heddiw a chwblhau dileu'r byg hysbys diwethaf yn y cais. Rydym bellach yn gweithio'n galed ar welliannau, gwneud cynlluniau ar gyfer newidiadau i'r seilwaith (cyn bod eu hangen) a datblygu fersiynau nesaf y cais (cyn y gofynnir amdanynt). Rwy'n herio fy hun i gadw llygad agosach ar yr holl adnoddau a rheoli'r timau lluosog sydd gennym yn gweithio i ni, ond mae wedi bod yn 7 wythnos anhygoel!

Mae rhywun yn fy mhinsio!

3 Sylwadau

  1. 1
    • 2

      Diolch Julie! Rydw i wedi bod yn fendigedig iawn ar ôl dod o hyd i sefydliad a wnaeth fy llogi, ymddiried ynof, a fy ngrymuso i wneud y newidiadau yr oeddwn i'n meddwl oedd yn angenrheidiol. Mae bob amser yn anhygoel beth fydd gweithwyr yn ei wneud pan fyddwch chi'n gadael iddyn nhw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.