Mae Webtrends yn Lansio Gwelededd Data Mawr gyda Webtrends Explore

Archwiliwch Arwr

Rydyn ni wedi bod yn gefnogwyr hirhoedlog o Webtrends fel arweinydd analytics darparwr sy'n gwneud gwaith gwych wrth ddelweddu data a darparu data y gellir ei weithredu i'w gleientiaid. Mae'r tîm cynnyrch yn Webtrends wedi bod yn talu sylw i bwyntiau poen modern marchnatwyr y dyddiau hyn gyda lansiad eu cynnig mwyaf newydd, Webtrends Archwilio:

  • Mae Prif Swyddogion Meddygol hefyd wedi'u tan-baratoi'n helaeth i fod yn gyfrifol am y cyfaint cynyddol, cyflymder ac amrywiaeth y data.
  • Mae mwy na dwy ran o dair yn credu y bydd angen iddynt fuddsoddi mewn offer a thechnolegau newydd, a datblygu strategaethau newydd ar gyfer rheoli data mawr.

Mae Webtrends Explore yn gais ar gyfer archwilio data ad-hoc. Mae'r platfform yn trosoli technolegau Data Mawr ond mae ganddo ryngwyneb defnyddiwr nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwr ymholi a chyflwyno'r data sydd ei angen arnoch i wneud penderfyniadau priodol. Ar wahân i beidio â bod angen unrhyw ddatblygiad nac ailwerthu, mae Webtrends Explore yn cynnig 3 budd gwych:

  1. Rhwyddineb defnydd i gael atebion pan fydd eu hangen arnoch.
  2. Golygfa draws-sianel o'r taith cwsmer yn cael ei ddatgloi.
  3. Segmentu ar y hedfan ac drilio i lawr diderfyn.

Bydd hyn yn rhoi mwy o amlygrwydd i farchnatwyr i deithiau cwsmeriaid ar draws dyfeisiau a sianeli, yn galluogi cwmnïau i ddarparu profiad cwsmer mwy deniadol a chyson, cynyddu hyblygrwydd, cyflymder ac effeithlonrwydd wrth ddadansoddi ymddygiadau ar-lein ar draws gwahanol segmentau cwsmeriaid, a gwella ymatebolrwydd er mwyn addasu ymgyrchoedd neu brofiadau cwsmeriaid oherwydd ymddygiadau annisgwyl neu anghysondebau a arsylwyd.

Mae taith y cwsmer wedi tyfu i fod yn hynod gymhleth, gan adael marchnatwyr heb yr offer cywir i gysylltu'r dotiau ar draws pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid. Mae Explore yn gwneud y cysylltiad hwnnw, gan alluogi brandiau i ofyn cwestiynau ad hoc am eu data a chael atebion mewn amrantiad. Mae ein cleientiaid, gan gynnwys Lufthansa a Nature Publishing, bellach yn ei ddefnyddio i ddatgelu mewnwelediadau ac ateb cwestiynau'r eiliad y maent yn codi. Prif Swyddog Gweithredol Webtrends Joe Davis

Cyflwyno Webtrends Explore

Mae Webtrends Explore yn gweithio fel cydymaith i Webtrends Analytics Yn ôl y Galw, ymestyn y galluoedd casglu a dadansoddi data diderfyn gydag archwilio data ad-hoc pwerus.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.