Ailgynllunio Gwefan: Proses i Gynhyrchu Mwy o Drosiadau Gwefan

Ailgynllunio Gwefan

Ydych chi newydd gychwyn busnes ac yn breuddwydio am ei ffynnu gyda chyflymder golau? Er, nid yw cael syniad addawol a chynnyrch o'r ansawdd gorau yn ddigon i gwsmeriaid gamu i mewn. Os yw'ch brand yn cyrraedd ychydig a'ch bod yn dibynnu ar lafar gwlad am eich llwyddiant, byddai hynny'n cymryd degawd i chi gael dyfodol disglair .

Ailgynllunio Gwefan: Proses i gynhyrchu mwy o drawsnewidiadau gwefan

Gwefan i Hybu Gwerthiant eich Busnes

Yn y byd hwn o dechnoleg, er mwyn allgymorth y millennials mae angen datblygu gwefan. Mae hyn nid yn unig yn helpu i frandio'ch busnes hefyd yn rhoi gwerth i'r cwsmeriaid.

Pam aros am oriau i gwsmer lanio i'ch cwmni, pan allwch chi fforddio cael llawer ar yr un pryd? Nid yw adeiladu gwefan yn costio llawer, er eich pryder chi ond bydd yn sicr yn puntio'ch busnes i uchelfannau. Gyda gwefan ddatblygedig, gallwch dargedu'ch marchnad arbenigol. Felly, byddwn yn rhannu yma rai buddion o ddylunio Gwefan a fydd yn hyrwyddo'ch busnes.

  • Arbedwr Amser ac Ynni: Mae arddangos eich cynnyrch i'r cwsmer a'i adael heb ei werthu yn siom enfawr. Bydd adeiladu eich gwefan eich hun yn helpu cwsmer i wirio'r cynnyrch a gosod yr archeb heb unrhyw drafferth.
  • Cydnabod Eich Brand: Bydd adeiladu gwefan yn helpu i gyrraedd eich brand at fwy a mwy o gwsmeriaid. Hefyd, gellir arddangos lanswyr newydd, yn ogystal â gostyngiadau rydych chi'n eu cynnig i'r cwsmeriaid.
  • Canolig i ddal mwy o gwsmeriaid: Bydd Gwefan ddeniadol yn ennill mwy o draffig. Mae Gwefan Dynamic yn helpu trosiadau ac atgyfeiriadau mwy ffyddlon i'ch busnes. Bydd cwsmeriaid yn gallu gwirio hysbysiad premiwm a diweddaru gan geisio goruchafiaeth eich busnes.
  • Gwybodaeth am eich cynnyrch: Dylech fod yn gryno yn ogystal â bod yn fanwl gywir ar yr hyn rydych chi'n ei werthu. Os na all y defnyddiwr gysylltu â chi, yna gallai bownsio'n ôl. Gall galluogi rhyngweithio defnyddwyr ag ychwanegu tystebau fod o gymorth mawr i'ch busnes.

Bydd ychwanegu atebion technegol amrywiol i'ch busnes yn dangos difrifoldeb eich menter i'r darpar gwsmeriaid. Felly, er mwyn blasu melyster llwyddiant mae'n rhaid bod gennych wefan eich hun wedi'i dylunio'n dda. Gallwch gael rheolaeth dros eich gwefan a gallwch symud i we-westeiwr gwahanol ar unrhyw adeg heb golli'ch cynnwys.

Datblygu Gwefan yn eich helpu i gychwyn eich busnes yn gyflym, ond nid oes llawer, na allai ar ôl dylunio Gwefan lwyddo i gynhyrchu mwy o draffig. Er, mae stats yn dweud na fyddai 88% o ddefnyddwyr yn cadw i'ch gwefan ar ôl profiad gwael. Efallai bod hyn yn digwydd, os ydych chi'n rhedeg yr un wefan hynafol. Fel tueddiadau sy'n newid, mae angen ailgynllunio gwefan hefyd ar gyfer trawsnewidiadau digidol.

Pam ei bod yn bwysig ailgynllunio'r wefan?

ailgynllunio

Rydym yn adeiladu'r wefan i ennill hygrededd ac i gaffael mwy o refeniw. Gallai eich gwefan fod yn perfformio'n dda, ond er mwyn rhoi gwell profiad i'r defnyddiwr a'i gadw i ddod yn ôl mae angen i chi ddiweddaru'ch gwefan. Mae darparu eich dilysrwydd, a'ch tystebau yn ffyrdd gwych o rwymo defnyddwyr ffyddlon i'ch gwefan. Byddwn yn rhannu rhai stats sy'n meddwl, y mae'n rhaid i chi wybod amdanynt trawsnewid digidol:

  • Gyda'r gystadleuaeth gynyddol, mae busnes 83% wedi elwa ar wefan na'r rhai heb un.
  • Wrth Ailgynllunio Gwefan, mae 40% o fentrau busnesau bach wedi profi profiadau cwsmeriaid yn fyrfyfyr.
  • Er mwyn cynhyrchu mwy o arweinwyr, mae 72% o sefydliadau yn defnyddio strategaeth y farchnad i gyfrifo ROI (Enillion Ar Fuddsoddiad) sy'n derbyn cwantwm 1.6 gwaith yn uwch.
  • CLG (Cytundeb Lefel Gwasanaeth) yw'r strategaeth farchnad fwyaf effeithiol ar gyfer eich gwefan a gymeradwywyd gan 85% o gwmnïau.
  • Bydd ychwanegu cynnwys rhyngweithiol, fideos i dudalen lanio eich gwefan yn ystod ei ailgynllunio yn cynyddu arweinyddion 86%.

Gallai esgeuluso cyfran benodol ar eich gwefan effeithio ar eich cynhyrchiad traffig, y mae angen i chi ei diwnio. Gall optimeiddio'ch gwefan o bryd i'w gilydd, gwirio am ddolenni wedi'u torri ac ailgyfeirio tudalennau ar y porth cywir, estyn hirhoedledd y cwmni.

Rhesymau a Fydd Yn Ymwneud i Ail-ddylunio Gwefan

Ar gyfer Trawsnewid Digidol, mae strategaethau marchnata yn chwarae rhan bwysig. Ers hynny, mae pob sefydliad yn gweithio ar yr amcan o gynhyrchu gwerthiannau, arwain trosiadau. Bydd diweddaru gwefannau gyda'r offer technolegol diweddaraf yn cadw'ch gwefan yn ddeinamig ei natur. Bydd rhyngweithio â chwsmeriaid yn eich helpu i ddeall y tyllau pydew i fyrfyfyrio'ch gwefan trwy gasglu adborth. Gall casglu data o ofyniad y defnyddiwr ac integreiddio dyluniadau newydd helpu i gael gafael da. Felly, gallwch edrych ar y rhesymau effeithiol sydd eu hangen arnoch i ailgynllunio'ch gwefan.

Defnyddwyr Cadw:

Abiranjan ux ui1

Pan fyddwch chi'n rhoi'r union wybodaeth y mae ef / hi yn chwilio amdani gyda chynllun deniadol rydych chi'n debygol o gadw defnyddwyr. Hefyd trwy wneud eich gwefan, bydd gan ymatebol cyflym well addasiadau cynhyrchu UX.

Defnyddioldeb a Gwelededd Brand:

Gwelededd brand 2

Beth os ydych chi'n creu gwefan na all ddarparu'r gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig i'r defnyddwyr? Pan fyddwch chi'n alinio anghenion y defnyddwyr â nodau strategol ac yn rhoi rhwyddineb iddynt gael mynediad i'r wefan, rydych chi'n derbyn ymatebion cyflym.

Yn gydnaws ag Offer Gwe Newydd:

cydnawsedd traws porwr 1024x526

Nid yw ychwanegu nodweddion ac offer newydd i'ch gwefan yn ddigon. Er mwyn gwella profiad y defnyddiwr, mae angen integreiddio â meddalwedd allanol. Byddai angen gwefan arnom a all ffurfweddu gyda'r technolegau diweddaraf sy'n helpu i greu, rheoli a phrofi data.

Trawsnewid Digidol a Throsi:

trosi gwefan optimiza

Mae'n rhaid i ymgorffori offeryn CRM ddiwygio'ch gwefan trwy wella ei pherfformiad. Mae osgoi defnyddio gormod o hysbysebion naidlen, ychwanegu blogiau ac erthyglau addysgiadol yn creu argraff gadarnhaol a rheswm i ddal gafael ar eich gwefan.

Yn hygyrch ar gyfrifiadur personol a symudol yn hawdd:

dylunio gwe ymatebol

Oeddech chi'n gwybod, i gael mynediad i'r rhyngrwyd mae traean o ddefnyddwyr yn defnyddio ffonau smart? Felly, mae'n well ganddyn nhw wefan y gellir ei chyrchu yn unrhyw le ar unrhyw ddyfais. Rhaid optimeiddio'ch gwefan yn symudol er mwyn i'r defnyddiwr allu cael gwybodaeth yn ddi-dor.

buddion ail-ddylunio ffeithlun gwefan

I grynhoi

Mae dymuno twf hirdymor effeithiol mewn busnes ar-lein yn bosibl os ydych chi'n parhau i ddiweddaru'ch gwefan. Bydd tanio'ch gwefan gyda dyluniadau newydd a phrofi'r cysyniadau, integreiddio offer, cadw gofyniad y defnyddiwr o flaen meddwl yn helpu trawsnewidiadau. Bydd rhyngweithiadau defnyddwyr yn gwella datblygiad gwefan yn ogystal â'ch busnes ar-lein gan gynhyrchu mwy a mwy o arweinwyr.

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.