Safonau Preifatrwydd Gwefan

safonau preifatrwydd gwefan

Roedd Marty a minnau i fyny yn y Clwb Cyfryngau Cymdeithasol yn Chicago a ddelir gan y bobl dda yn Edelman. Y pwnc oedd Tryloywder yn y Cyfryngau Cymdeithasol a'r panelwyr oedd Tom Chernaik, Prif Swyddog Gweithredol Cmp.ly., Michael Kiefer, GM yn BrandAmddiffyn, Rich Sharp, SVP o Digital Health Group Edelman a Roula Amire, Rheolwr-olygydd Ragan.com. Canolbwyntiodd y drafodaeth ar y bygythiad a’r risg sy’n gysylltiedig â chyfryngau cymdeithasol a sut y gallai cwmnïau gynllunio, amddiffyn ac ymateb i faterion. Roedd yn drafodaeth wych ac yn un y mae brandiau mwy yn mynd i’r afael â hi nawr ... gobeithio bod busnesau bach a chanolig yn dechrau cymryd sylw hefyd!

Mae hysbysebwyr hysbysebion yn datblygu offer olrhain defnyddwyr ar-lein mwy soffistigedig, mae asiantaethau ffederal a grwpiau diddordeb defnyddwyr yn pwyso am safonau preifatrwydd llymach. Mae Do Not Track, y mudiad optio allan olrhain gwe diweddaraf yn yr UD yn ennill tir, gyda phorwyr a chwmnïau fel ei gilydd dan bwysau i ddarparu technolegau optio allan syml i gadw gwybodaeth bersonol unigolyn yn breifat. Mae cynsail yn Ewrop eisoes: mae'r Gyfarwyddeb e-Fusnes Ewropeaidd yn gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol i safleoedd gael caniatâd rhagweithiol gan ymwelwyr i'w holrhain. Gweler y materion dan sylw, yn ogystal â'r refeniw posibl sy'n peryglu effeithiau eraill.

Preifatrwydd gwefan

Rhyddhawyd yr ffeithlun hwn gan Sicrhau gwelliant. Datrysiad preifatrwydd a chydymffurfiaeth yw Ensighten Privacy sy'n sicrhau bod casgliad data defnyddwyr eich gwefan yn cydymffurfio'n llawn â'ch polisi preifatrwydd yn ogystal â chyfraith yr UD a rhyngwladol trwy fonitro'ch holl dagiau gwefan. Mae Ensighten Privacy yn galluogi safleoedd i gydymffurfio'n llawn â phenawdau porwr Peidiwch â Thracio (DNT) a darpariaethau optio i mewn Cyfraith Cwcis y DU, yn ogystal â'ch galluogi i gynnig optimeiddio casglu data neu ymarferoldeb optio i mewn ar eich gwefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.