Nid yw eich Gwefan yn Brosiect

Depositphotos 42401495 m

Rydyn ni yng nghanol cynorthwyo cleient newydd gyda ailgynllunio'r wefan. Mae'n ymddangos bod eu safle presennol wedi'i wneud ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae'n ymddangos felly. Mae'n HTML sefydlog heb unrhyw ymatebolrwydd, strwythur URL anodd, a dim system rheoli cynnwys y tu ôl iddo. Ar y pryd, roedd y wefan yn dipyn o ymgymeriad ac rwy'n hollol siŵr eu bod wedi buddsoddi cryn dipyn o arian ynddo - ond yn syml, nid yw'n gweithio iddyn nhw bellach.

Mae ymdrech tîm ar y dyluniadau newydd, sy'n arafu cynhyrchiant gan ei fod yn dibynnu i raddau helaeth ar gonsensws ymhlith y chwaraewyr. Rydyn ni wedi hen arfer â'r sefyllfaoedd hyn ac wedi gweithio trwy anawsterau wrth reoli dyluniadau yn y gorffennol.

Un mater yn gyffredin yw'r safle na'r dyluniad o gwbl, mae'n newid y patrwm bod a prosiect yw ailgynllunio gwefan ac nid proses. Mae disgwyliad anffodus bod yn rhaid i bob dyluniad, pob darn o gynnwys, a phob elfen lywio fod yn berffaith.

Fyddan nhw ddim.

Ni fyddant oherwydd na ellir rhagweld perfformiad y wefan nes ei bod yn fyw a bod defnyddwyr yn rhyngweithio â hi. Rwy'n aml yn cellwair gyda chwmnïau mai eu gwefan yw nid ar eu cyfer - mae ar gyfer eu hymwelwyr. Mae rhai yn ei chael yn sarhaus wrth iddynt edrych ar safle hardd, wedi'i frandio'n dda, sydd wedi'i lansio'n berffaith yn union fel y byddent yn eu plentyn eu hunain. Weithiau eu plentyn; pa mor hyfryd bynnag, nid yw'n perfformio'n dda gyda gweddill y dosbarth.

Y peth gwych am systemau rheoli cynnwys modern yw bod gennych chi holl gynhwysion gwefan ar wahân. Os nad yw'r llywio yn gweithio ... dim pryderon ... dyluniwch un newydd. Os nad yw'r dyluniad yn gweithio ... mynnwch un newydd. Os nad yw'r cynnwys yn gweithio, ysgrifennwch gynnwys newydd.

Barod, Tân, Nod

At DK New Media, anaml iawn y byddwn yn ysgrifennu ymrwymiadau ar sail prosiect ar gyfer ailgynllunio safleoedd oherwydd ein bod yn sylweddoli bod angen amser ar y wefan i berfformio a chael ei mesur. Ein lleiafswm yw 90 diwrnod fel y gallwn o leiaf wneud unrhyw newidiadau a allai fod yn rhwystro gwelededd chwilio a rhoi amser inni ar gyfer optimeiddio trosi.

Dyma pam mae'n hanfodol cael eich gwefan wedi'i hadeiladu ar system rheoli cynnwys gadarn gyda phob gallu. Ar ôl i'ch gwefan lansio, dim ond os ydych chi'n chwilio am nodweddion newydd y dylech chi orfod dychwelyd at ddatblygwr. Ond dylai cynlluniau, hierarchaeth a verbiage i gyd fod yn gyfnewidiol gan y cleient.

Os lansiwn y wefan newydd ac nad yw'n perfformio'n well neu os bydd y cleient yn dod o hyd i rai dyluniadau mwy optimaidd, y peth gwych yw y gallwn bob amser wneud addasiadau - rhai bach neu fawr. Os ydych chi am ennill y ras, serch hynny, mae'n rhaid i chi ymddeol yr hen gar a chael yr un newydd ar y trac i ddechrau profi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.