5 Categori Metrig Gwefan Allweddol y dylech fod yn eu dadansoddi

5 Categori Metrig Gwefan Allweddol

Mae dyfodiad data mawr wedi arwain at lawer o wahanol sgyrsiau ynghylch analytics, olrhain a marchnata pwyllog. Fel marchnatwyr, rydyn ni'n bendant yn gwybod pa mor bwysig yw olrhain ein hymdrechion, ond gallwn ni gael ein gorlethu â'r hyn rydyn ni i fod i'w olrhain a'r hyn nad ydyn ni; ar beth, ar ddiwedd y dydd, y dylem fod yn treulio ein hamser?

Er bod cannoedd o fetrigau y gallem fod yn edrych arnynt yn llythrennol, byddwn yn lle hynny yn eich annog i ganolbwyntio ar bum categori metrig gwefan allweddol a nodi'r metrigau yn y categorïau hynny sy'n bwysig i'ch busnes:

  1. PWY a ymwelodd â'ch gwefan.
  2. PAM y daethant i'ch gwefan.
  3. SUT wnaethon nhw ddod o hyd i chi.
  4. BETH wnaethon nhw edrych arno.
  5. LLE wnaethon nhw adael.

Er bod y pum categori hyn yn symleiddio'r hyn rydyn ni'n ceisio ei fesur pan ddaw rhywun i'n gwefan, mae'n llawer mwy cymhleth mewn gwirionedd wrth geisio nodi pa fetrigau sy'n bwysig a pha rai sydd ddim. Nid wyf yn dweud na ddylech roi sylw i amrywiaeth o fetrigau, ond fel popeth arall ym maes marchnata, mae'n rhaid i ni flaenoriaethu ein tasgau beunyddiol ac, yn ei dro, ein hadroddiadau, fel y gallwn dreulio gwybodaeth a fydd yn ein helpu creu strategaethau trosi.

Metrigau ym mhob Categori

Er bod y categorïau'n eithaf hunanesboniadol, nid yw'r metrigau a ddylai gael eu holrhain ym mhob categori bob amser yn amlwg. Gadewch i ni edrych ar y gwahanol fathau o fetrigau ym mhob categori:

  • Pwy: Er yr hoffai pawb wybod union hunaniaeth pwy ddaeth i'w gwefan, ni allwn bob amser gael y wybodaeth honno. Fodd bynnag, mae yna offer, fel edrychiadau cyfeiriad IP, a all ein helpu i gulhau'r cwmpas. Budd mwyaf edrychiadau IP yw y gall ddweud wrthym pa gwmni oedd yn ymweld â'ch gwefan. Os gallwch olrhain pa IPs sy'n ymweld â'ch gwefan, yna rydych un cam yn agosach at adnabod pwy. Cyffredin analytics fel rheol nid yw offer yn darparu'r wybodaeth hon.
  • Pam: Mae pam mae rhywun yn dod i safle yn oddrychol, ond mae metrigau meintiol y gallwn eu defnyddio i helpu i benderfynu pam ydyn nhw. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys: tudalennau yr ymwelwyd â nhw, faint o amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, llwybrau trosi (dilyniant y tudalennau yr ymwelwyd â hwy ar y wefan) a ffynhonnell atgyfeirio neu fath traffig. Trwy edrych ar y metrigau hyn, gallwch wneud rhai rhagdybiaethau rhesymegol ynghylch pam y daeth yr ymwelydd i'ch gwefan.
  • Sut: Sut y canfu ymwelydd gwefan y gallwch fod yn arwydd o'ch SEM neu'ch ymdrechion cymdeithasol. Bydd edrych ar sut y bydd yn dweud wrthych ble mae'ch ymdrechion yn gweithio a ble nad ydyn nhw, ond bydd hefyd yn dweud wrthych ble mae'ch negeseuon yn llwyddiannus. Os daeth rhywun o hyd i chi o chwiliad Google a'u bod wedi clicio ar eich dolen, rydych chi'n gwybod bod rhywbeth yn eich iaith yn eu gorfodi i wneud hynny. Y prif fetrigau yma yw math traffig neu ffynhonnell atgyfeirio.
  • Beth: Mae'n debyg mai'r hyn yr edrychodd ymwelwyr arno yw'r mwyaf syml o'r categorïau hyn. Y metrig cynradd yma yw pa dudalennau yr ymwelwyd â nhw, a gallwch chi benderfynu llawer gyda'r wybodaeth honno mewn gwirionedd.
  • Lle: Yn olaf, gall ymwelydd sydd wedi gadael ddweud wrthych ble y collodd ddiddordeb. Cymerwch gip ar y tudalennau allanfa i weld a oes unrhyw dudalennau sy'n dal i ddod i fyny. Addaswch y cynnwys ar y dudalen a daliwch ati, yn enwedig os yw'n dudalen lanio. Yn gyffredinol, gallwch gael gafael ar wybodaeth gyffredin gan ymwelydd analytics offer fel Google Analytics yn yr adran llwybrau trosi.

Ydych chi'n edrych ar bob un o'r categorïau hyn ac yn addasu'ch cynnwys neu'ch gwefan yn seiliedig ar y data sy'n dod yn ôl? Os cewch eich gwerthuso ar berfformiad eich gwefan, yna dylech fod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.