Y Ffactorau sy'n Effeithio Pa Mor Gyflym Mae Eich Tudalen Yn Llwytho Ar Eich Gwefan

Ffactorau ar gyfer Cyflymder Llwyth Tudalen Tudalen

Roeddem yn cwrdd â chleient persbectif heddiw ac yn trafod pa effeithiau cyflymder llwyth gwefan. Mae yna dipyn o frwydr yn digwydd ar y Rhyngrwyd ar hyn o bryd:

 • Mae ymwelwyr yn mynnu cyfoethog gweledol profiadau - hyd yn oed ar arddangosfeydd retina uwch-bicsel. Mae hyn yn gyrru delweddau mwy a phenderfyniadau uwch sy'n chwyddo maint delweddau.
 • Mae peiriannau chwilio yn gofyn llawer tudalennau cyflym sydd â thestun ategol gwych. Mae hyn yn golygu bod beitiau gwerthfawr yn cael eu gwario ar destun, nid delweddau.
 • Mae awdurdod chwilio yn cael ei yrru gan cynnwys rhyfeddol. Heb i'ch cynnwys gael ei rannu, rydych chi'n cyfyngu ar ei allu i greu backlinks a dyfyniadau i'ch cynnwys ... gan yrru chwiliad organig i lawr.

Mae'n weithred gydbwyso i unrhyw gwmni, felly gadewch i ni gerdded trwy sut mae tudalennau'n llwytho a lle gallai'r rhwystrau ffordd fod.

 1. Isadeiledd - Mae seilwaith modern yn defnyddio ffibr ar gyfer cysylltedd cyflym, gyriannau cyflwr solid, a CPUs cyflym i redeg offer llwybro, gweinyddwyr gwe yn y cwmwl, a gweinyddwyr cronfa ddata. O bell ffordd, bydd cynnal eich gwefan ar offer newydd mewn cyfleuster newydd sydd â chysylltedd gwell yn darparu'r canlyniadau gorau.
 2. Datrys Parth - Pan ofynnir am dudalen, caiff y parth ei ddatrys trwy weinydd enw. Mae'r cais hwnnw bron yn syth, ond gallwch bob amser eillio ychydig oddi ar amser y cais trwy ddefnyddio a gwasanaeth DNS a reolir.
 3. Optimeiddio Cronfa Ddata - Mewn system rheoli cynnwys fodern, mae'n hanfodol bod eich cronfa ddata yn cael ei optimeiddio i gynyddu'r amser y mae'n ei gymryd i ymholi ac ymateb gyda data ar ymweliadau heb eu cysylltu. Mae hefyd yn arfer da cynnal y gronfa ddata ar weinydd gwahanol i'ch gweinydd gwe ond yn yr un amgylchedd.
 4. Cydbwyso Llwythi - Mae technoleg yn bodoli i ddefnyddio gweinyddwyr lluosog i rannu'r llwyth o ymwelwyr ar eu traws yn hytrach na dim ond rhoi'r llwyth i gyd ar un gweinydd. Mae'r dechnoleg hon yn cynnig cyfle i barhau i ychwanegu mwy o weinyddion i'ch pwll wrth i'r galw barhau i dyfu ... weithiau mewn amser real.
 5. Ceisiadau Tudalen - Y llwybr ar ôl i'r parth ymholi'ch system rheoli cynnwys neu system fasnach i gael y cynnwys. Gall mynegeio a chaledwedd eich cronfa ddata effeithio ar gyflymder adfer y cynnwys.
 6. Caching Tudalen - Mae'r mwyafrif o weinyddion gwe uchel eu perfformiad yn cynnig y gallu i osgoi'r cais i'r gronfa ddata a gweini cynnwys o storfa.
 7. Ceisiadau Pennawd - O fewn cynnwys tudalen, yn nodweddiadol gofynnir am adnoddau fel sgriptiau a thaflenni arddull cyn i'r dudalen gael ei llwytho yn y porwr. Gall gormod o adnoddau gynyddu amseroedd llwytho eich tudalen.
 8. Elfennau Tudalen - Mae porwyr fel arfer yn gwneud ceisiadau yn ôl i'r un gweinydd un ar y tro. Os oes sawl parth neu is-barth, gellir gofyn am elfennau ar yr un pryd. Mae rhai cwmnïau'n defnyddio sawl is-barth ar gyfer sgriptiau, taflenni arddull a chyfryngau i drosoli'r ffordd y mae porwyr yn gwneud y ceisiadau hynny. Os ydych chi'n llwytho sawl sgript neu ddalen arddull, bydd eu cyfuno â'r nifer lleiaf o ffeiliau yn gwella perfformiad hefyd.
 9. Rhwydwaith Darparu Cynnwys - Credwch neu beidio, mae daearyddiaeth yn chwarae rôl yn yr amser y mae'n ei gymryd i lwytho'ch gwefan. Os ydych chi'n agos at eich gweinydd, mae'n gyflym. Os ydych chi ar draws cyfandir, mae'n arafach. A. CDN yn gallu lawrlwytho'ch delweddau yn rhanbarthol a'u gweini'n gyflymach i'ch cynulleidfa.
 10. cywasgu - Gweinyddion gwe sy'n ymgorffori cywasgiad gzip o adnoddau gwe, delweddau sydd cywasgedig, gall sgriptiau a CSS sy'n cael eu minio i gael gwared ar ofod allanol i gyd wella'n sylweddol yng nghyflymder llwyth y wefan.
 11. Lazy Llwytho - Pam llwytho delweddau os nad yw'r elfen i'w gweld ar dudalen mewn gwirionedd? Os byddwch chi'n sylwi ar ein gwefan, wrth i chi sgrolio i lawr y dudalen mae'r delweddau'n cael eu llwytho unwaith y bydd angen iddyn nhw ddod yn weladwy yn hytrach na'r cyfan ar unwaith. Gall llwytho diog gyflymu cyflymder llwytho eich gwefan yn sylweddol.
 12. Llyfrgelloedd a Gynhelir - Mae gwefannau fel Google bellach yn cynnal llyfrgelloedd a rennir ar gyfer llyfrgelloedd a ffontiau JavaScript cyffredin. Oherwydd bod porwyr yn storio'r adnoddau hyn, hyd yn oed os yw'r ymwelydd yn cyrraedd eich gwefan am y tro cyntaf - efallai bod ganddyn nhw lyfrgell letyol wedi'i storio'n lleol.
 13. Llwytho Asyncronig - Nid oes rhaid llwytho popeth ar unwaith ar dudalen. Gall elfennau fel botymau rhannu cymdeithasol, er enghraifft, fod yn anhygoel o araf ac yn drethu ar borwr. Gwasanaethau Rheoli Tagiau yn gallu'ch cynorthwyo i lwytho adnoddau ar ôl i'r dudalen gael ei chwblhau yn hytrach na'i arafu.
 14. Optimeiddio Symudol - Dyluniad ymatebol, yn gywir, yw'r holl gynddaredd ar hyn o bryd i ddarparu profiadau cyson i ddefnyddwyr waeth beth yw safbwynt eich dyfais. Ond gall hefyd fod yn arafu eich gwylio symudol - lle mae canran gynyddol o ymwelwyr yn cyrraedd.
 15. Fformatau Fideo - Os ydych chi'n cynnwys cefndiroedd fideo i'ch gwefan, bydd angen i chi sicrhau eu bod wedi'u optimeiddio a'u cywasgu ar gyfer pob porwr. Gall fideo sy'n llwytho'n araf lusgo amser llwyth gwefan i lawr a rhwystro'ch ymwelwyr.

Dyma ffeithlun sydd newydd ei ryddhau o Cychwyn Rhesymeg ar sut mae gwefannau wedi dod dewach, a'r effaith.

Cyflymder Llwyth Gwefan

Un sylw

 1. 1

  Syr,

  Rwy'n cytuno â'r 12 pwynt a amlinellwyd.

  Ar gyfer tyfu traffig gwefan, awgrymaf symud o westeio a rennir i VPS neu WordPress hosting, wrth ddilyn i'r hyn a restrir uchod.

  Cheers,
  Skytech

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.