6 Cwestiwn i'w Gofyn Eich Hun Cyn Cychwyn Eich Dyluniad Gwefan

cynllunio dylunio gwe

Gall adeiladu gwefan fod yn dasg frawychus, ond os ydych chi'n meddwl amdani fel cyfle i ail-werthuso'ch busnes a hogi'ch delwedd, byddwch chi'n dysgu llawer am eich brand, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael hwyl yn ei wneud.

Wrth i chi ddechrau arni, dylai'r rhestr hon o gwestiynau helpu i'ch cael ar y trywydd iawn.

  1. Beth ydych chi am i'ch gwefan ei gyflawni?

Dyma'r cwestiwn pwysicaf i'w ateb cyn i chi gychwyn ar y siwrnai hon.

Meddyliwch am y “llun mawr.” Beth yw'r tri pheth gorau sydd eu hangen arnoch chi neu eu heisiau o'ch gwefan? (Awgrym: Gallwch ddefnyddio'r rhestr hon i'ch helpu i ddod o hyd i'r ateb!)

Ydych chi'n siop frics a morter sydd angen darparu gwybodaeth am eich lleoliad a'r hyn sydd gennych mewn stoc? Neu, a oes angen i chi alluogi cwsmeriaid i bori, siopa a phrynu o'ch gwefan yn gyflym? A yw'ch cwsmeriaid yn ceisio cynnwys ysbrydoledig? Ac, a hoffent gofrestru ar gyfer e-gylchlythyr i gael mwy o gynnwys?

Rhowch eich holl anghenion i lawr ar bapur a'u blaenoriaethu. Yna, gallwch chi ddefnyddio'r rhestr hon wrth werthuso darparwyr gwefannau, dylunwyr a datblygwyr.

O'r chwith i'r dde: Mae gwefan sylfaenol yn cyfleu'r hanfodion, Mae gwefan E-Fasnach yn caniatáu ichi werthu ar-lein, ac mae blogiau'n caniatáu ichi rannu cynnwys a syniadau.

O'r chwith i'r dde: Mae gwefan sylfaenol yn cyfleu'r hanfodion, Mae gwefan E-Fasnach yn caniatáu ichi werthu ar-lein, ac mae blogiau'n caniatáu ichi rannu cynnwys a syniadau.

 

  1. Faint allwch chi fforddio ei wario?

Ystyriwch eich cyllideb a gwerthuswch yr holl gostau cyn cymryd y naid. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweithio'n agos gyda holl aelodau'r tîm i ddod o hyd i restr resymol o dreuliau. Efallai y bydd yn digwydd bod eich cyllideb yn gwneud llawer o'ch penderfyniadau ar eich rhan.

Os ydych chi'n gweithio ar gyllideb dynn, bydd eich rhestr anghenion uchaf yn eich helpu i benderfynu beth ddylid ei flaenoriaethu. A fydd angen tudalen lanio syml, neu safle llawn arnoch chi? Os ydych chi'n dechnegol frwd ac nad oes angen ei addasu, gallai un dudalen lanio wedi'i hadeiladu ar dempled redeg llai na $ 100 y flwyddyn i chi. Os oes angen i chi ddylunio a datblygu ap gwe llawn gyda nodweddion backend wedi'i deilwra, mae'n debygol y byddwch chi'n talu dros $ 100 yr awr am brosiect a allai gymryd cannoedd o oriau.

  1. Faint o amser sydd gennych chi?

Fel rheol gyffredinol, y byrraf yw'r amser arweiniol ar gyfer adeiladu gwefan, yr uchaf yw'r gost. Felly os yw'ch gwefan yn fwy cymhleth - hy os yw'n cynnwys llawer o wahanol dudalennau sy'n hysbysebu ystod eang o gynhyrchion a gwasanaethau - byddwch chi am sicrhau eich bod chi'n sefydlu amserlen lansio resymol er mwyn osgoi ffioedd uchel diangen.

Wedi dweud hynny, nid oes rhaid i adeiladu gwefan gymryd am byth. Gadewch i ni ddweud mai dim ond cwpl o wythnosau sydd gennych chi: Gallwch ddewis templed wedi'i adeiladu ymlaen llaw gan WordPress neu blatfform arall. Gellir sefydlu blogiau syml, cain yn gyflym, a gallwch hyd yn oed gynnwys ychydig o elfennau arfer, hefyd.

Os oes angen amseru lansiad eich gwefan gyda dyddiad neu ddigwyddiad penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfleu hynny ymlaen llaw. Efallai y bydd angen i chi aberthu rhywfaint o ymarferoldeb yn gyfnewid am gyflymder.

  1. Oes gennych chi frand clir?

Dylai eich gwefan adlewyrchu'ch brand yn glir fel bod cwsmeriaid yn eich adnabod a'ch cofio. Mae'r eglurder hwn yn allweddol i adeiladu'ch brand ar gyfer llwyddiant hirdymor. Mae pethau fel eich logo, delweddau pennawd, arddulliau bwydlen, paletau lliw, teipograffeg, delweddau a chynnwys i gyd yn cyfrannu at eich delwedd brand, a dylent fod yn gyson.

Os nad ydych wedi gweithio gyda dylunydd gweledol ar eich brand o'r blaen, gwnewch ychydig o sgwrio sylfaenol ar y we i gael enghreifftiau da o frandiau cyson y gallwch ddod o hyd i ysbrydoliaeth ohonynt. Fe welwch sut mae gwefannau'n edrych ac yn teimlo'n wahanol ar draws y we oherwydd lliw, ffont a dewisiadau gweledol cwmni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn egluro edrychiad a theimlad eich cwmni yn eich meddwl eich hun i helpu i arwain eich dewisiadau dylunio gwefan. Os oes angen help arnoch, mae 99designs yn cynnig gwasanaethau ar ffurf cystadlaethau dylunio a all eich helpu i archwilio gwahanol “edrych a theimlo” brand, gan ddechrau gyda'ch logo.

  1. Pa gynnwys sydd ei angen arnaf?

Gall oedi wrth greu cynnwys wthio lansiadau gwefan yn ôl. Ni fydd eich dylunydd gwe na'ch datblygwr yn ysgrifennu'ch copi, yn dewis eich lluniau portffolio, nac yn llunio'ch tystebau fideo. Gwnewch restr yn gynnar o bob y cynnwys y bydd angen i chi ei gasglu (neu ei gynhyrchu), ac amserlen gaeth o ddyddiadau cau a thasgau. Dylai hyn, hefyd, fod yn gyson ag anghenion eich brand a'ch cynulleidfa darged. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu dillad plant dylai eich cynnwys siarad â mam, dad, a Mam-gu yn ôl pob tebyg. A dylai eich ffotograffiaeth adlewyrchu delweddau o blant yn gwenu yn edrych yn hyfryd yn eich llinell ddillad.

  1. Beth ydych chi'n ei garu - ac yn casáu?

Gwnewch nodyn o'r holl dueddiadau a delweddau a chynlluniau yr hoffech chi eu harchwilio a'u hosgoi, a chael enghreifftiau o wefannau rydych chi'n eu caru wrth law (ac esboniadau pam eich bod chi'n eu caru). Rhowch gynnig ar chwiliad fel “dylunio gwe” ar Pinterest i roi cychwyn i chi. Bydd set glir o bethau i'w gwneud a pheidio â gwneud pethau yn gwneud y broses ddylunio yn llawer haws, a gallai gosod eich dewisiadau o flaen amser arbed tunnell o gur pen diangen i lawr y ffordd.

Ysbrydoliaeth Dylunio Gwe Pinterest

Pinterest yn chwilio am ddylunio gwe ysbrydoledig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.