Deall Sfferau

SeddauMae'n swnio ychydig yn fachog pan mae Folks yn disgrifio'r Rhyngrwyd fel Webosphere neu blogwyr fel y Blogosphere. Fodd bynnag, mae yna haenau sy'n amlwg yn amlwg. Wrth i wylwyr eich gwefan barhau i dyfu, mae ymwelwyr yn dechrau ymweld yn amlach ac yn denu mwy o ddoleri.

Mae'n anodd cracio cragen pob un o'r haenau, serch hynny. Rydych chi'n adeiladu gwefan neu flog ac yn aml mae'n eistedd heb unrhyw ymwelwyr nac atyniad tan gwahoddiad Daw'r gwahoddiad hwnnw trwy wefannau eraill, yn anaml mewn unrhyw fodd arall. Cwmnïau cyfryngau yw'r eithriad. Roedd gan gwmnïau cyfryngau ddosbarthiad torfol eisoes felly roeddent yn gallu trosoli'r dosbarthiad hwnnw i adeiladu sylfaen ar y we.

Yn anffodus, araf oedd y cyfryngau traddodiadol i'w mabwysiadu, felly maen nhw wedi gorfod talu'n golygus i adennill peth o'r momentwm a gollon nhw. Mae'r Folks a oedd yn ddigon ffodus i fynd ar y we yn gynnar (rhai gyda thalent a chynnyrch gwych a'r mwyafrif hebddynt) yn dal i elwa ar y buddion. Nhw oedd yr arloeswyr a honnodd eu rhan yn y tir sy'n werth cymaint heddiw.

Mae arbenigwyr optimeiddio peiriannau chwilio, blogwyr rhestr newydd, a chwmnïau e-fasnach lwyddiannus yn deall mai'r ffordd i adeiladu cwmni rhyngrwyd llwyddiannus yw torri i ffwrdd yn araf ym mhob haen i gyrraedd y nesaf. Llawer o'r gwersi a ddysgwyd o'r 'swigen' gyntaf oedd y camgymeriadau a wnaed gan lawer o greigwyr ifanc, er nad oedd diwedd ar y pentyrrau o arian parod a gafodd eu pentyrru'n uchel ar y dechrau. Fe gyrhaeddon nhw yno eu taro gyntaf ar y siartiau, ond ni allent eu cadw i ddod.

Efallai bod Gwe 2.0 yn gyfuniad o dechnoleg a dylanwad cymdeithasol, ond mae'n ymwneud yn fwy ag ail-fuddsoddi'r brifddinas a naddu i ffwrdd ar haenau'r sfferau. Efallai y gallwch dorri trwy haen yma ac acw trwy dalu amdani, ond mae'n rhaid i chi gynnal eich poblogrwydd newydd a pharhau i wthio ar yr haen nesaf. Os ydych chi'n blogger newydd neu'n gawr e-fasnach profiadol, nid yw'n newid. Mae'r “Fynwent We” yn llawn dotiau nad oedd yn cydnabod mai marathon yw hwn ac nid sbrint.

Nid yw sylw ac arian yn cael eu dosbarthu'n gyfartal. Mae sylw ar y we tua'r un peth â phlentyn 10 oed yn llawn cacen a Mountain Dew mewn parti Pen-blwydd. Mae arian yn dod yn anfeidrol fwy trwchus wrth i chi agosáu at ganol y cylch. Cyn y we, nid oedd gennym fynediad at yr arian hwnnw, nid oeddem hyd yn oed yn gwybod ble yr oedd ... cymerodd genedlaethau o ddylanwad a chysylltiadau i grafu i ffwrdd. Cymerodd ddod o hyd i'r llwybr cywir a'r bobl iawn. Ar y we, mae'n wahanol, serch hynny.

Mae'r Webosphere yn aros am y nesaf peth mawr. Mae isadeiledd cyfan ar waith i aros a dod o hyd i'r nesaf peth mawr. Peiriannau chwilio a thechnolegau fel Digg yw'r rhai amlycaf. google yn adeiladu cais bob tro y byddwch chi'n troi o gwmpas i gynnal haenau rhyngddynt hwy a'u cystadleuaeth. Nid oes gennych chi na minnau yr adnoddau i gystadlu â Google. Fodd bynnag, nid yw unrhyw gwmni unigol yn berchen ar y we ac ni allant gystadlu â chynhyrchion gwych, syniadau gwych a'r bobl sy'n gweithio'n galed i ddod â nhw i'r farchnad.

Mae pob gair ar eich blog yn torri i ffwrdd yn yr haen nesaf. Mae pob newid dyluniad sy'n denu ymwelydd arall yn helpu sglodion ar haen. Pob newid i wneud y gorau o'ch blogiau canfyddadwyedd sglodion i ffwrdd. Bob tro y cewch ôl-troed, mae'n torri i ffwrdd. Bob tro rydych chi'n gwneud sylwadau ar flog arall, mae'n torri i ffwrdd. O webosffer, i blogosffer, i gael darllenwyr, hyd yn oed i wneud y Rhestr A o blogwyr - mae'r daith yn un hir. Ond gall unrhyw un ohonom ei wneud.

Y peth braf arall am sffêr yw bod y tynnu disgyrchiant yn cynyddu wrth ichi agosáu at y ganolfan. Un diwrnod mae eich blog yn cael ei raddio 500,000 a chwe mis yn ddiweddarach mae ar 5,000. Bydd y mwyafrif o bobl yn rhedeg allan o stêm, yn rhedeg allan o syniadau, yn rhedeg allan o arian, neu'n gwisgo eu cân allan ar y siartiau.

Y crwban a'r ysgyfarnog ... mae gan y crwbanod! Cadwch naddu i ffwrdd!

5 Sylwadau

  1. 1

    Efallai gydag ychydig o ofid fy mod i'n gweld SEO / marchnata / blogiau busnes ar-lein (grŵp cyffredinol) yn dominyddu'r blogosffer. Er mai dim ond cyfran fach o faint o gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yw blogiau hyrwyddo, cânt eu cynrychioli'n anghymesur mewn chwiliad cymdeithasol fel chwilio blog, blasus a technorati.

    Mae SEO yn naturiol yn dominyddu'r peiriannau chwilio, a dyna pam y'u gelwir yn optimizers peiriannau chwilio. Dydw i ddim o reidrwydd yn dweud bod hyn yn beth drwg, mae'n braf cael cydbwysedd.

  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.