Gweminar: COVID-19 a Manwerthu - Strategaethau Gweithredadwy i Wneud y mwyaf o'ch Buddsoddiad Cwmwl Marchnata

Gweminar Cwmwl Marchnata Manwerthu

Nid oes amheuaeth bod y diwydiant manwerthu wedi cael ei falu gan bandemig COVID-19. Fodd bynnag, fel cwsmeriaid Marketing Cloud, mae gennych chi gyfleoedd nad yw'ch cystadleuwyr yn eu cynnig. Mae'r pandemig wedi cyflymu mabwysiadu digidol a bydd yr ymddygiadau hynny'n parhau i dyfu wrth i'r economi wella. Yn y weminar hon, rydyn ni'n mynd i ddarparu 3 tacteg eang a 12 menter benodol ar eu traws y dylai eich sefydliad eu blaenoriaethu heddiw - nid yn unig i oroesi'r argyfwng hwn ond i ffynnu yn y flwyddyn i ddod.

Gyda Salesforce a Cloud Cloud Marchnata amrywiaeth eang a soffistigedig o lwyfannau ac offer, mae gan eu cwsmeriaid botensial llawer gwell i oroesi'r storm economaidd hon. Highbridge arbenigwr trawsnewid digidol (a Martech Zonesylfaenydd) Douglas Karr yn eich helpu i aeddfedu eich marchnata digidol a thrawsnewid defnydd eich cwmni o gwmwl marchnata i dyfu caffaeliad, adeiladu gwerth cwsmer, a chadw cwsmeriaid gwerthfawr.

Yn y weminar hon, byddwn yn darparu 12 strategaeth benodol a fydd yn eich helpu i leihau eich cost fesul caffaeliad a throsi, cynyddu eich refeniw fesul ymgysylltiad, a gwneud y gorau o'ch ymdrechion marchnata digidol cyffredinol. Ynghyd â'r weminar, byddwn yn darparu rhestr wirio ac adnoddau cysylltiedig i'r mynychwyr i'ch cael ar y ffordd. 

  • Dyddiad - mentrau i lanhau, crynhoi, alinio a gwella'ch data yn Marketing Cloud i leihau gwastraff a chynyddu effeithiolrwydd.
  • cyflenwi - mentrau i ddylunio a danfon negeseuon i'r mewnflwch, gan osgoi hidlwyr sothach a nodi materion ISP penodol.
  • Personoli - mentrau i segmentu'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid, hidlo a thargedu eich ymgyrchoedd, a phersonoli'r cyfathrebiadau.
  • Prawf - mentrau i fesur, profi a gwneud y gorau o'ch cyfathrebiadau marchnata aml-sianel.
  • Cudd-wybodaeth - deall sut mae Einstein yn cynorthwyo manwerthwyr i ddarganfod, rhagweld, argymell ac awtomeiddio eu cyfathrebiadau marchnata.

Highbridge mae ychydig o seddi ar ôl y tu allan i'w cleientiaid - felly os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch ar unwaith:

Cofrestrwch Nawr!

Pwy ddylai fod yn bresennol:

  • Marchnatwyr sydd â diddordeb mewn deall sut y gall Marketing Cloud yrru refeniw ar gyfer eich sefydliad manwerthu neu e-fasnach.
  • Marchnatwyr sydd wedi gweithredu Marketing Cloud ond a hoffai fod yn fwy soffistigedig wrth eu cylchraniad, eu personoli a'u optimeiddio.
  • Marchnatwyr sydd wedi gweithredu Marketing Cloud ond a hoffai ymgorffori teithiau a phrofion cwsmeriaid soffistigedig yn eu hymdrechion.
  • Marchnatwyr sydd wedi gweithredu siwrneiau cwsmeriaid ac a hoffai gymhwyso deallusrwydd artiffisial i wneud y gorau o'r siwrneiau hynny.

Ynghylch Highbridge:

Y tîm arweinyddiaeth yn Highbridge wedi dros 40 mlynedd ar y cyd o arweinyddiaeth strategol weithredol yn y diwydiant manwerthu. Mae eu cleientiaid mwyaf yn cynnwys Dell, Chase Paymentech, a GoDaddy… ond maen nhw wedi helpu cannoedd o sefydliadau i adeiladu mapiau ffordd i drawsnewid eu sefydliadau yn ddigidol. Yn allanol, maent yn helpu cwmnïau i drawsnewid profiad y cwsmer. Yn fewnol, maent yn helpu cwmnïau i awtomeiddio, integreiddio a gwneud y gorau o'u platfformau i greu golwg amser real, 360 gradd o'u cwsmeriaid.