Y Triongl Datblygu Gwe

Mae ein holl gontractau gyda'n cleientiaid yn ymrwymiadau misol parhaus. Yn anaml iawn y byddwn yn dilyn prosiect sefydlog a bron byth yr ydym yn gwarantu'r llinell amser. Efallai bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd i rai ond y mater yw na ddylai'r nod fod yn ddyddiad ei ryddhau, dylai'r canlyniadau busnes fod. Ein gwaith ni yw sicrhau canlyniadau busnes i'n cleientiaid, nid cymryd llwybrau byr i wneud dyddiadau lansio. Gan fod Healthcare.gov yn dysgu, dyna lwybr a fydd yn arwain at fethu disgwyliadau.

I geisio cadw prosiectau cleientiaid ar amser, rydym yn gwahanu gofynion y mae'n rhaid eu cael (cwrdd â'r canlyniadau busnes) ac yn braf eu cael (gwelliannau dewisol). Hefyd, nid ydym byth yn amserlennu ar adeg eu rhyddhau gan ein bod yn gwybod y bydd angen rhai newidiadau bob amser.

Robert Patrick yw Prif Swyddog Gweithredol Labordai PhD, asiantaeth sy'n dylunio, adeiladu a lansio gwefannau ar gyfer llawer o gwmnïau Fortune 500 gorau. Mae Robert wedi bod yn cadw tabiau ar yr anawsterau y mae Healthcare.gov wedi rhedeg iddynt ac wedi darparu 5 rheswm allweddol dros y lansiad a fethwyd.

 1. Peidiwch byth, byth yn torri'r Amser, Cost a Nodwedd Gosod rheol. Meddyliwch am hyn fel triongl, rhaid i chi ddewis un pwynt i fod sefydlog a'r ddau newidyn arall. Yn y byd hwn, gellir creu bron i unrhyw beth cyhyd â bod digon o amser ac arian. Fodd bynnag, dylai unrhyw un sy'n adeiladu cymhwysiad gwe ddewis, ymlaen llaw, sef y flaenoriaeth uchaf. Mae hyn yn gosod y naws a'r ffocws ar sut y dylid lansio prosiect. Er enghraifft,
  • A ddylid ei lansio dim ond ar ôl i nodweddion penodol gael eu gwneud (mae arian ac amser yn amrywiol).
  • A ddylid ei lansio'n gyflym (mae arian a nodweddion yn amrywiol).
  • A ddylid ei lansio gyda chyllideb mewn golwg (mae'r amser a'r nodweddion yn amrywiol).
 2. Lansio gyda'r llinell derfyn mewn golwg yn lle'r llinell gychwyn. Dylai cymwysiadau gwe gael eu hystyried yn brosiect a fydd dechrau ac yna esblygu. Mae adeiladu'r hyn sy'n bwysig ac yn orfodol heddiw gyda thwf ac esblygiad mewn golwg bob amser yn well nag adeiladu gyda'r bwriad o orffen yn y man cychwyn.
 3. Gormod o werthwyr cymryd rhan. Adroddwyd bod gan wefan Obamacare bron i 55 o werthwyr dan sylw. Gall ychwanegu gwerthwyr lluosog i unrhyw brosiect fod yn llethr llithrig. Gallwch bron warantu y bydd problemau gyda fersiwn ffeiliau, anghysondebau ffeiliau celf, anghysondebau barn celf, rhoi'r gorau i brosiect, ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Dychmygwch pe bai gennym 55 o senates yr un â'r dasg o ddatrys cyfran o'r broblem gyffredinol.
 4. Pensaernïaeth Gwybodaeth heb ei gymryd o ddifrif. Yn aml, bydd asiantaethau mawr yn gofyn i werthwyr gyflwyno cais ar RFP a hepgor yn llwyr y broses Pensaernïaeth Gwybodaeth gan neidio i'r dde i mewn i ddatblygiad heb ddeall na chytuno ar gwmpas. Mae hwn yn wastraff amser enfawr, hyll, gwastraffu arian, colli arian, camgymeriad. Mae'n hynod werthfawr i bensaer gymaint o'r cais ag y gallwch ymlaen llaw a bod yn barod i fod yn ystwyth a hyblyg ar y pethau na ellid eu rhagweld ymhell cyn i chi ddechrau ei raglennu (mae hyn fel adeiladu tŷ heb lasbrintiau). Mae gwerthwyr i fod i redeg allan o'r gyllideb a dechrau torri corneli os na wneir hyn yn gywir.
 5. Dim digon o amser i Sicrwydd ansawdd. Mae'n amlwg bod hyn yn gwymp mawr i lansiad HealthCare.Gov. Roeddent yn gweithio ar ddyddiad lansio caled (amser yw newidyn sefydlog y triongl yn yr achos hwn) a dylai'r nodweddion a'r gyllideb fod wedi'u haddasu i gwrdd â'r dyddiad lansio gydag amser ar gyfer Sicrwydd Ansawdd priodol wedi'i ymgorffori yn y cynllun. Mae hwn yn gamgymeriad hanfodol ac mae'n debyg ei fod wedi costio eu swyddi i lawer o bobl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.