Dylunio Gwe: Nid yw'n ymwneud â chi

casgen pen

Ydych chi ar fin ymgymryd ag ailgynllunio gwefan fawr? Beth am ailadeiladu'r cymhwysiad meddalwedd clunky-ond-beirniadol hwnnw? Cyn i chi blymio i mewn, cofiwch nad chi yw'r canolwr terfynol o ansawdd, eich defnyddwyr chi ydyw. Dyma ychydig o gamau i ddeall eu hanghenion a'u hymddygiadau yn well cyn i chi wario unrhyw ddoleri rhaglennu gwerthfawr:

Gwnewch eich ymchwil defnyddiwr

Dechreuwch gydag unrhyw ddata meintiol, fel analytics, bod yn rhaid i chi eisoes weld beth mae eich defnyddwyr (neu ddim) yn ei wneud. I gael mewnwelediad ychwanegol, gallwch chi brofi'r wefan neu'r feddalwedd gyfredol i weld yn uniongyrchol beth sy'n ymhyfrydu a beth sy'n peri rhwystredigaeth i'ch defnyddwyr. Siaradwch â chydweithwyr ym maes gwerthu neu wasanaeth cwsmeriaid i ddysgu materion defnyddwyr cyfredol a pharhaus. Hyd yn oed os yw'r data ymchwil hwn eisoes yn bodoli mewn adroddiad yn rhywle, gwnewch yr amser i siarad. Roedd yr empathi yn deillio o sgwrs wirioneddol â phobl yn y ffosydd yn naturiol yn eich arfogi i wneud penderfyniadau dylunio a datblygu sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr.

Adeiladu prototeip

A dweud y gwir, gwnewch hynny prototeipiau (lluosog)? nid oes unrhyw un yn creu prototeip perffaith ar y cynnig cyntaf. Ond dyna'r syniad: methu mor gyflym, mor rhad, ac mor aml â phosib gan wybod bod pob iteriad yn eich gwneud chi'n agosach at ddatrysiad sy'n werth ei adeiladu. Yn sicr gallwch chi adeiladu prototeipiau effeithiol gyda HTML neu Flash, ond mae Acrobat, Powerpoint, a hyd yn oed papur a phensil yn dal i fod yn offer rhagorol i gael eich syniadau i fformat diriaethol. Wrth wneud hynny, gallwch gyfathrebu, gwerthuso a phrofi'ch syniadau yn well. Yn siarad am brofi?

Profi defnyddwyr

Pan fydd rhai yn meddwl am brofion defnyddwyr, maent yn dychmygu cotiau labordy gwyn a chlipfyrddau. Yn anffodus, mae llawer hefyd yn dychmygu oedi a threuliau ychwanegol. Pan orfodir hwy i ddewis rhwng hyn a dim profion defnyddiwr o gwbl, mae'r mwyafrif yn dewis y diweddarach. Er cywilydd! Ar brosiectau llai neu'r rheini sydd â therfyn amser tynn drygionus, dilynwch y dull gerila: dewch o hyd i 6 i 10 o weithwyr cow, rhieni, priod, cymdogion (pwy bynnag sy'n barod i helpu) a'u harsylwi'n unigol wrth iddynt gwblhau un neu ddau o'r tasgau pwysicaf ar eich prototeip. Ni fydd hyn yn rhoi’r holl fewnwelediad nac adroddiadau ffansi y mae profion defnyddioldeb ffurfiol yn eu darparu, ond mae profi hyd yn oed un person 100% yn well na phrofi neb. Efallai y bydd y canlyniadau yn eich synnu neu hyd yn oed yn eich rhwystro, ond gwell gwybod y pethau hyn nawr nag ar ôl i'r prosiect gael ei wneud fel arall.

Y dyluniad cywir

Mae'n wir ein bod ni'n bodau dynol fel pethau sgleiniog, tlws. Mewn technoleg, mae rhyngwynebau sydd wedi'u cynllunio'n dda yn cael eu hystyried yn haws i'w defnyddio na rhai heb eu dylunio. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y dylai eich prosiect fod yn gystadleuaeth harddwch. Er enghraifft, dychmygwch a oedd dyluniad sgrin Google yn defnyddio delweddaeth gyfoethog a thrawsnewidiadau sgrin cywrain. Er y gallai hyn fod yn apelio mewn lleoliad arall, byddai'n niwsans llwyr ar sgrin chwilio. I Google, ac yn wir llawer o rai eraill, y mwyaf hardd dyluniad sgrin yn aml yw'r symlaf.

Mae'n werth chweil

Rydym yn gwybod yn iawn y pwysau ar brosiect newydd yn gyflym cyrraedd y gwaith adeiladu rhywbeth. Mae'n anffodus pan mai camau fel ymchwil defnyddwyr, prototeipio a phrofi defnyddwyr yw'r pethau cyntaf i fynd pan fydd cyllidebau a llinellau amser yn tynhau. Yr eironi yw y bydd y rhain yn aml arbed amser ac arian yn y tymor hir, ac yn y pen draw, eich cadw rhag ailadeiladu fersiwn sy'n edrych yn well o'r hyn nad yw'n gweithio yn ddiarwybod.

4 Sylwadau

  1. 1
    • 2

      Ddim yn Dougy! Ysgrifennwyd y swydd hon gan ein ffrind Jon Arnold o Tuitive - asiantaeth wych yn y dref sy'n arbenigo mewn adeiladu dyluniadau gwe anhygoel sy'n gwneud y mwyaf o brofiad y defnyddiwr.

  2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.