Mae Cost Uchel Methiannau Dylunio Gwe yn Rhy Gyffredin

ystadegau diwydiant dylunio gwe

Pan ddarllenwch y ddwy ystadegau hyn, byddwch chi'n cael sioc. Yn fwy na Nid oes gan 45% o'r holl fusnesau wefan. Ac o'r DIY's (Do-It-Yourselfers) sy'n cychwyn ar adeiladu safle, Mae 98% ohonyn nhw'n methu â chyhoeddi un o gwbl. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif nifer y busnesau sydd â gwefan nad ydyn nhw'n gyrru arweinyddion yn unig ... sydd, yn fy marn i, yn ganran sylweddol arall.

Mae hyn yn ffeithlun o Webydo yn tynnu sylw at y prif fater gyda dyluniadau gwe wedi methu a chymhlethdod yr atebion a'r angen am gydbwysedd rhwng rhywfaint o ddyluniad a llawer o ddatblygiad. Ychwanegwch at hynny nifer yr amaturiaid a'r offer gwan sydd ar gael iddynt, ac mae'n syfrdanu nifer uchel o fusnesau.

Rhwng datrysiadau DIY a llwyfannau marchnata cynnwys B2B, mae trydydd segment yn dod i'r amlwg, gan obeithio amharu ar y farchnad dylunio gwefannau. Webydo yn ddatrysiad B2B annibynnol ar gyfer dylunwyr proffesiynol sy'n dymuno creu gwefannau datblygedig ar gyfer eu cleientiaid, gyda dyluniadau wedi'u teilwra'n benodol a heb ysgrifennu hyd yn oed un llinell o god neu logi datblygwyr.

Nid wyf wedi defnyddio Webydo ond edrychaf ymlaen at fynd ag ef i yrru prawf. Efallai mai fy mhroblem yw fy mod i'n fwy o ddatblygwr na dylunydd. Rwy'n tueddu i gael ysbrydoliaeth o ddyluniadau pobl eraill ac yna eu hymgorffori yn ein presenoldeb ar y we. Rwy'n gyffrous gyda'r gwelliant parhaus yn y diwydiant, serch hynny, a'u gallu i adeiladu atebion hyblyg gyda golygu yn ei le ac llusgo a gollwng galluoedd.

Byddaf yn onest nad oes ots gennyf wario arian ar ddatblygu. Mewn gwirionedd, rydym yn aml yn gweithio y tu ôl i ddylunwyr gwych i adeiladu gweithrediadau cyflymach a mwy hyblyg gyda'u dyluniadau. Efallai y bydd dwy dudalen yn edrych yn union yr un fath, ond gall yr isadeiledd sylfaenol a'r codio wneud gwahaniaeth enfawr yng nghyflymder tudalennau ac ymddygiad cwsmeriaid.

Nid wyf yn credu mai'r cyfyng-gyngor mwyaf sy'n wynebu'r diwydiant dylunio gwe yw'r offer, rwy'n credu mai dyma'r gwerth y gwaith. Flynyddoedd lawer yn ôl, gwelais siaradwr a siaradodd am gwmni a wariodd gannoedd o filoedd o ddoleri yn dylunio lobi eu cwmni, ond a oedd yn cringo am wario ffracsiwn o hynny ar eu gwefan. Eich gwefan yw eich lobi i'r byd. Nid oes gennych ail feddwl am ROI y soffa yn eich lobi, ond rydych chi'n nicel ac yn lleihau eich cwmni dylunio a datblygu gwe. Nid yw'n gwneud synnwyr.

Rydyn ni wedi gweld yr eithafion o lygad y ffynnon. Rydyn ni wedi gweithio gyda chwmnïau a oedd â safle cartref, DIY, na chyrhaeddodd unrhyw draffig a dim arweiniadau ... gan gostio cannoedd o filoedd neu hyd yn oed filiynau o ddoleri i'r cwmni mewn busnes. Ac rydym wedi gweld cwmnïau eraill yn chwythu eu cyllideb ar ddyluniad hardd nad oedd ganddo strategaeth ar gyfer caffael rhagolygon, cadw cwsmeriaid, a'u cynyddu.

Nid yw'r rhan fwyaf o'n harian yn cael ei wario ar ddatblygu gwefannau ar gyfer ein cleientiaid. Yn amlach na pheidio mae'n gweithio dadansoddi sut y gallwn wella eu cyfran o'r farchnad a gyrru mwy o fusnes am eu llinell waelod. Dyna arian sydd wedi'i wario'n dda! Rydym yn adeiladu safleoedd hardd ar gyfer cleientiaid ar ffracsiwn o gost ac amser y mwyafrif o asiantaethau ... y gwahaniaeth yw bod ein un ni mewn gwirionedd yn cynhyrchu refeniw!

Os ydych chi'n ddylunydd gwe, edrychwch ar Webydo! Mae'n swnio fel cynnydd cyffrous i'r diwydiant.

gwe-ddylunio-diwydiant-dadansoddi

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.