Peidiwch â Gwario llawer ar Eich Dyluniad Gwe

Web Design

Mae llawer o fy ffrindiau yn ddylunwyr gwe - a gobeithio nad ydyn nhw'n cynhyrfu yn y swydd hon. Yn gyntaf, gadewch imi ddechrau trwy ddweud y gall dyluniad gwe gwych gael effaith sylweddol ar y math o gleientiaid rydych chi'n eu denu, cyfraddau ymateb y rhagolygon sy'n clicio drwodd, yn ogystal â chyfanswm refeniw eich cwmni.

Os ydych chi'n credu y gall cynnyrch gwych neu gynnwys gwych oresgyn dyluniad gwael, rydych chi'n camgymryd. Mae'r enillion ar fuddsoddiad ar ddyluniadau gwych wedi'i brofi drosodd a throsodd. Mae'n hollol werth yr amser a'r gost.

rockettheme.pngWedi dweud hynny ... does dim rhaid i ddyluniad gwych gostio cymaint i chi, serch hynny. Systemau rheoli cynnwys gwe modern fel WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (ar gyfer masnach), Peiriant Mynegiantmae gan bob un ohonynt beiriannau themio helaeth. Mae yna hefyd lawer o fframweithiau dylunio gwe, fel CSS Gridiau YUI, ar gyfer safleoedd wedi'u gwneud o'r dechrau.

Mantais defnyddio'r systemau hyn yw y gallwch arbed llawer o amser eich dylunydd gwe a graffig. Gall dyluniadau gwe proffesiynol gostio $ 2,500 i $ 10,000 (neu fwy yn dibynnu ar bortffolio a chyfeiriadau’r asiantaeth). Gellir treulio llawer o'r amser hwnnw'n datblygu cynllun y dudalen a CSS.

woothemes.pngYn hytrach na thalu am gynlluniau a CSS, beth am ddewis o blith miloedd o themâu sydd eisoes wedi'u hadeiladu a chael eich artist graffig i weithio ar y dyluniad graffigol? Mae torri dyluniad gwych wedi'i adeiladu yn Photoshop neu Illustrator a'i gymhwyso i thema sy'n bodoli eisoes yn cymryd ffracsiwn o'r amser na dylunio'r cyfan o'r dechrau.

Mantais ychwanegol o ddefnyddio'r dull hwn yw y gall y cynllun effeithio ar optimeiddio peiriannau chwilio yn ogystal â defnyddioldeb - rhywbeth y mae datblygwyr thema fel arfer yn wyliadwrus ohono cyn iddynt gyhoeddi a gwerthu themâu ar-lein. Gan fod llawer o fy darllenwyr yn ddefnyddwyr WordPress, un o'r gwefannau rwy'n eu caru am hyn yw WooThemes. Ar gyfer Joomla, mae'r RocketThemes Mae ganddo ddetholiad gwych.

Un darn ychwanegol o gyngor, pan fyddwch chi tanysgrifio neu brynu y themâu hyn - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y drwydded datblygwr. Mae'r drwydded datblygwr ar WooThemes tua dwywaith y gost (yn dal i ddechrau ar $ 150 yn unig!). Mae hyn yn darparu'r ffeil Photoshop go iawn i chi ddarparu i'ch artist graffig ddylunio gyda hi!

4 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Weithiau nid yw gwefeistri yn cyfrif faint yw amser ail-greu'r olwyn. Mae defnyddio templedi a Themâu parod i fynd yn gyfle gwych ac weithiau AM DDIM. Defnyddiwch hi!
  Post Gwych. Yn ôl am fwy o ddiweddariad.
  Lloniannau AdWooz

 3. 3

  Cytunaf yn llwyr â hyn. Fel cwmni sy'n seiliedig ar ddylunio rydym yn ceisio defnyddio themâu yn ogystal â chod arfer i brisio dyluniad y wefan i lawr mor rhad â phosibl.

 4. 4

  Rwy'n credu ei fod yn dibynnu ar ba gwmni y mae'r wefan yn cael ei ddylunio ar ei gyfer.

  Rwy'n cytuno bod yna lawer o dempledi gwych allan yna a all ei gwneud hi'n bosibl creu gwefan hyfryd ar y rhad. Heck, mae fy mlog fy hun yn dempled 100% ac rwyf wrth fy modd!

  Fodd bynnag, efallai na fydd templed bob amser yn gweithio i gwmni mwy, mwy arbenigol neu un ag anghenion penodol na fydd safle templed yn mynd i'r afael ag ef o bosibl.

  Yn naturiol, rwy'n rhagfarnllyd gan fod fy asiantaeth yn creu gwefannau "drud" a ddyluniwyd yn ôl yr arfer 🙂

  Fodd bynnag, rydym wedi ceisio yn y gorffennol i ddefnyddio templedi ar gyfer ein cleientiaid a'r rhan fwyaf o'r amser, maen nhw am ei drydar, ei newid, a'i "wneud yn unigryw" ac mae'n ddyluniad personol beth bynnag.

  Yn ogystal, rydym yn ofalus iawn i sicrhau bod brand y cwmni'n cael ei adlewyrchu'n iawn yn nyluniad y wefan. Nid yw'n hawdd cyflawni hyn wrth ddefnyddio templedi.

  Yn olaf, mae'r rhan fwyaf o'n cleientiaid yn defnyddio cymwysiadau gwe penodol ar eu gwefan fel cofrestru digwyddiadau, catalogau cynnyrch cymhleth, ac offer marchnata i reoli ymgyrchoedd. Mae'r adrannau marchnata mewn cwmnïau fel hyn yn dibynnu arnom i ddylunio gwefan sy'n estyniad di-dor o frand presennol y cwmni. Mae angen crefftwaith a sglein ar wefannau fel hyn i sicrhau bod y cydrannau hyn wedi'u hintegreiddio'n ddi-dor ac nid wyf yn teimlo y bydd templed yn bodloni yn yr achosion hyn.

  A yw safle arferiad "drud" i bawb? Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod eich cleient. Weithiau mae templed yn iawn. Bryd arall, mae'n werth yr amser a'r buddsoddiad ychwanegol i greu safle unigryw sy'n adlewyrchu brand y cwmni yn iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.