Leveraging Web Analytics

Mae llawer o bobl yn edrych ar gyfluniad nodweddiadol y wefan ac maen nhw'n gweld Gwefan sy'n pwyntio at Alwad i Weithredu ac yna maen nhw'n mesur yr alwad honno i weithredu trwy ddadansoddeg, gan ei galw'n trosi. Pe baech chi'n tynnu hynny allan, mae'n edrych fel hyn:

nodweddiadol

Y broblem, wrth gwrs, yw bod y Web Analytics yn gartref i TONS o emau cudd o ddata nad oes unrhyw un yn talu sylw iddynt neu'n eu trosoli. Yn nodweddiadol, defnyddir Analytics yn unig i fesur ffynonellau, chwiliadau, cliciau ac addasiadau. Gan ddefnyddio'r adroddiadau hynny, mae'r gweithiwr marchnata proffesiynol wedyn yn gwneud rhai addasiadau ac yn gwylio i weld beth sy'n digwydd yn yr adroddiadau. Mae'r cylch gobaith hwn (rydych chi'n gobeithio bod rhywbeth yn newid) yn digwydd drosodd a throsodd.

Rhaid i'r patrwm o edrych ar Analytics yn syml fel rhyngwyneb adrodd newid. Nid rhyngwyneb adrodd yn unig yw Analytics, mae'n ystorfa amhrisiadwy o ymddygiad ymwelwyr. O'i ddefnyddio'n fedrus, gallwch integreiddio cynnwys gwirioneddol eich gwefan â'ch analytics data i roi cynnwys yn ddeinamig i dargedu'ch ymwelwyr yn well.

Rhai Enghreifftiau o Integreiddio Dadansoddeg Gwe

Mae gennych 2 ymwelydd â'ch gwefan y mae'ch cais Analytics yn olrhain. Mae un ymwelydd bob amser yn ymweld â'ch gwefan o'r un lleoliad daearyddol. Mae'r ymwelwyr eraill yn ymweld ond mae ei symudiad yn cael ei olrhain ledled yr Unol Daleithiau a Chanada. Hynny yw, mae gennych 2 ymwelydd ymgysylltiedig, ond mae un yn deithiwr ac nid yw'r llall.

Sut y gellir teilwra'ch cynnyrch, gwasanaeth, neu hyd yn oed eich neges i deithiwr yn hytrach na theithiwr? Efallai eich bod chi'n gwerthu electroneg ar eich gwefan. Dylai'r teithiwr weld gliniaduron ysgafn, bagiau teithio ac offer eraill. Dylai'r rhai nad ydyn nhw'n deithwyr gael arddangosfeydd o'ch cyfrifiaduron cartref a busnes - efallai eich cyfres o arddangosfeydd mawr.

Efallai bod gennych chi 'sioe deithiol' lle rydych chi'n ymweld â dinasoedd metropolitan mawr i arddangos eich cynhyrchion. I'r rhai nad ydynt yn deithwyr, dylech gyfyngu manylion y sioe deithiol i'r rhanbarth y maent ynddo. Ar gyfer y teithiwr, gallwch deilwra arddangos y sioe deithiol i'r dinasoedd o amgylch llwybrau teithio yr unigolyn.

Os ydych chi'n fwyty, efallai eich bod chi am ddangos rhai o'ch cadwyni ar hyd llwybr y teithiwr gyda neges am eich rhaglen wobrwyo sydd ar gael ledled y wlad. I'r rhai nad ydynt yn deithwyr, neges gan y perchnogion neu'r cogyddion neu'ch bwydlen cymryd allan newydd.

Os ydych chi'n Asiantaeth Hysbysebu, efallai y dylech chi fod yn dangos gwaith cleientiaid lleol i'r rhai nad ydyn nhw'n deithwyr, a chyfrifon cenedlaethol i'r teithiwr.

Dim ond un agwedd ar ddenu Analytics yw daearyddiaeth. Os ydych chi'n siop Emwaith, efallai yr hoffech chi hysbysebu'ch gwerthiant Pen-blwydd i'r ymwelydd a brynodd y freichled Pen-blwydd 50 wythnos yn ôl. Os ydych chi'n fanc, efallai eich bod am hyrwyddo'ch cyfraddau benthyciad wythnos cyn bod y taliad nesaf yn ddyledus. Os ydych chi'n ddeliwr, efallai yr hoffech chi hysbysebu'ch gwerthoedd cyfnewid ar y car a brynais gennych chi.

Mae Cynnwys Dynamig wedi bod o gwmpas ers cryn dipyn yn y Diwydiant E-bost. Mae yna dwmpathau o dystiolaeth bod addasu cynnwys i ymddygiad ymwelwyr yn esgor ar ganlyniadau llawer uwch. Mae'n bryd i gwmnïau datblygu Gwe a Systemau Rheoli Cynnwys ddechrau talu sylw i hyn. Bydd integreiddio Web Analytics yn eich CMS yn sbarduno canlyniadau enfawr.

Yn anffodus, nid yw pecynnau am ddim fel Google Analytics yn cynnig API neu lefel o integreiddio lle gallwch chi drosoleddu'r data yn fewnol. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau Web Analytics mawr yn ei wneud. Gall y gwahaniaeth hwn mewn nodweddion gostio degau o filoedd o ddoleri i'ch cwmni - ond os byddwch chi'n ei drosoledd yn gywir, bydd yr enillion ar fuddsoddiad yn gadarnhaol.

3 Sylwadau

 1. 1

  Yn gynharach yr wythnos hon siaradais â chwmni o'r enw Xtract, sydd wedi'i leoli yn y Ffindir. Maent yn arbenigo mewn targedu ymddygiad ac yn fwyaf diweddar, yn benodol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Ers siarad â nhw, dechreuais edrych i mewn i gwmnïau tebyg a dod o hyd i gychwyn o'r enw Sometrics (Seiliedig ar yr UD). Y ffactor cyffredin oedd y gallu i ddarparu rhwydweithiau cymdeithasol newydd â gwybodaeth ddadansoddol am eu cynulleidfa. Mae hyn, yn ei dro, yn cynyddu gwerth hysbysebu rhedeg ymgyrchoedd gyda'r gwefannau rhwydweithio cymdeithasol 3ydd parti hyn.

  Yn ogystal, edrychais ar y caffaeliadau a wnaed gan Google dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a sut y maent yn adeiladu eu hymerodraeth. Rydych chi'n sôn nad yw Google Analytics yn cynnig API ar hyn o bryd, ond rwy'n credu y byddan nhw'n gwneud yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Yn ogystal, gellir cymryd yr enghraifft yr ydych chi ar gyfer defnyddio Daearyddiaeth wrth dargedu i'r cam nesaf gyda'r holl dechnoleg mapio ac olrhain sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd. Fe wnes i swydd yn gynharach heddiw am Google ac Yahoo Maps.

  Dyfalu'n llwyr ar hyn o bryd, ond beth pe bai cwmni fel Garmin yn mynd i mewn i'r busnes dadansoddol a marchnata. Byddent yn gallu rhoi eu systemau GPS i ffwrdd a rhoi model wedi'i hysbysebu wedi'i gefnogi yn ei le. Gan ddefnyddio technoleg troshaenu nad yw'n ymyrryd â gwybodaeth lwybro'r gwyliwr, gan sicrhau nad yw profiad y defnyddiwr yn newid, gellid cyflwyno hysbysebion sydd wedi'u lleoleiddio'n llwyr i'r teithiwr. Ewch ag ef un rhicyn ymhellach ac ychwanegwch eich enghraifft siop Emwaith ac mae gennych hysbysebu symudol 3.0. Wedi'i dargedu, yn hawdd ei ddefnyddio ac wedi'i addysgu gyda dadansoddeg ymgyrchu.

 2. 2
  • 3

   Mae Google yn ganolog iawn i API felly rwy'n synnu na fu un hyd yn hyn. Byddwn i wrth fy modd yn gweld 'sbardunau' Analytics .. mewn geiriau eraill .. y gallu i wneud ceisiadau allan. Mae APIs yn wych, ond ni allwch weithredu ar ddigwyddiad nes ei fod drosodd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.