A ddylid Dileu Dylunio Web 2.0?

Depositphotos 19720149 s

Mae Elliot Jay Stocks yn rhoi gwaedd y frwydr am ddylunwyr… cefnu ar edrych Web 2.0 ac ymladd yn erbyn eich cleientiaid sy'n pwyso amdano.

SYLWCH: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld Safle Elliot, mae'r dyluniad yn hollol syfrdanol.

Rwy'n anghytuno ag Elliot y dylid ei ddinistrio. Gan weithio yn y maes Marchnata, rydych chi'n cydnabod bod meddylfryd cenfaint i'w ddylunio. Mae cwmnïau'n hoffi Afal bod â rhai pocedi dwfn ac mae disgwyl athrylith dylunio sy'n gysylltiedig â'u brand. Mae'r defnyddiwr yn disgwyl y bydd y dyluniadau sy'n gysylltiedig â chynhyrchion, pecynnu a marchnata Apple yn torri tir newydd. (Ac eithrio'r hysbysebion cefndir du gyda'r golau llachar ar un ochr i'r llefarydd ... rwy'n credu ei fod yn edrych yn hurt).

Mae gweddill y cwmnïau yn fwyaf addas i ddilyn yr awenau. Yn yr un modd ag y mae ffasiwn yn dilyn tueddiadau, mae dyluniad hefyd. Mae'r 'fuches' yn gwerthfawrogi estheteg gweledol sy'n dangos ei bod yn gysylltiedig â thuedd neu dechnoleg benodol. Pan ddof ar draws cais newydd fel Cymysgedd or rssHugger, cyn i mi erioed gloddio i'r cais, rwy'n cael fy nharo gan y ciw gweledol mai cymhwysiad yw hwn wedi'i adeiladu ar y dechnoleg fwyaf newydd.

Mae unigolrwydd a chreadigrwydd yn bwysig, ond pan fydd pawb arall yn gwisgo jîns coes cist a'ch bod chi'n ymddangos mewn gwaelodion cloch, bydd pobl yn cwestiynu eich synnwyr ffasiwn ar unwaith. Yn iawn neu'n anghywir, ymddygiad dynol yw hwn. Yn yr oes sydd ohoni lle mae defnyddwyr yn symud yn gyflym MySpace i Facebook, Neu Twitter i Tumblr, mae'n bwysig bod eich dyluniad yn efelychu eich bod wedi mabwysiadu'r diweddaraf ffasiwn ar y we.

Rwy'n parchu barn Elliot fel arlunydd talentog a dylunydd unigryw, ond byddwn yn argymell nad yw cwmnïau'n sgrapio dyluniad Web 2.0 eto. Mae hyd yn oed Elliot yn cyfaddef bod rhesymau da dros ddilyn y fuches. Mae Elliot a minnau'n cytuno ar yr her go iawn: Sut i weithio o fewn ffiniau estheteg Web 2.0 a dal i fod yn wreiddiol. Ac os ydych chi'n chwilio am ba elfennau sy'n allweddol, lluniodd Elliot gyflwyniad gwych gyda'r holl estheteg sy'n gysylltiedig â dylunio Web 2.0!

5 Sylwadau

 1. 1

  Dylunydd myopig a hunan-ganolog nodweddiadol. Darllenais ei swydd ac yna edrychais ar ei gyflwyniad gan ddisgwyl cael mewnwelediad go iawn ond dim ond post a ddarganfyddais i gôr ei gynulleidfa FOWD a ddarganfyddais; grŵp y mae ei ethos a rennir eisiau cael rhyddid creadigol heb orfod poeni am nodau busnes. Yn eironig, fersiwn Web 2.0 yr asiantaeth hysbysebu sy'n canolbwyntio ar ennill gwobrau creadigol yn lle canolbwyntio ar yrru refeniw i linell waelod eu cleient.

  Byddwn i'n talu llawer mwy o sylw i Jakob Nielsen a Deddf Nielsen: “Mae pobl yn defnyddio gwefan pobl eraill yn llawer amlach na'ch un chi (felly bydd gwneud eich gwefan yn gyson â gwefannau eraill yn cynyddu defnyddioldeb ac felly'n eich helpu chi i gyflawni eich nodau busnes yn well.)

 2. 2

  Gwelwch, yr her yw bod llawer o'r rhai nad ydyn nhw'n ddylunwyr yn gwneud eu dyluniad gwefan eu hunain. Byddai rhai ohonom ni wrth ein bodd yn gallu dylunio safle fel Mr. Stocks, fodd bynnag, nid oes gennym ni'r sgil a / neu'r gyllideb i wneud hynny.

  Wrth siarad am “Web 2.0”, ni chrybwyllir dyluniad ie, fodd bynnag, rydym i gyd yn deall yr edrychiad: stwff sgleiniog, llinellau, ymylon beveled, adlewyrchiadau, a llewyrch allanol ... (rwy'n credu fy mod i wedi eu gorchuddio i gyd hefyd!) . Yn sicr, mae pawb yn neidio ar fwrdd y llong ac yn mynd yn wyllt gydag ef, fodd bynnag, os edrychwn ar y dewisiadau amgen, mae gennym ni helfeydd mawr o liw (a all weithio gyda'n gilydd neu beidio), diffyg dyfnder llwyr, a Webdings trist neu waeth, clip-gelf…

  Mae'r edrychiad gwe 2.0 ar gyfer y gweddill ohonom sy'n deall nad oes gennym sgiliau dylunydd da iawn, ond eto'n deall gwerth rhoi rhywfaint o ymdrech ynddo y tu hwnt i newid y testun yn y thema WordPress ddiofyn ...

  • 3

   Un o'r pethau gwych aobut WordPress (iawn. Am CSS) yw ei fod yn gwahanu dyluniad a chynnwys. Sy'n golygu y gallwch chi lawrlwytho thema sydd wedi'i dylunio'n hyfryd a pheidio â phoeni am ddylunio gormod wedyn.

   Ar hyn o bryd rydw i'n ceisio mynd y ffordd finimalaidd, ac rydw i'n chwarae o gwmpas gyda thema sy'n canolbwyntio ar y math.

 3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.