Y Strategaethau Sy'n Lladd Eich Marchnata Cynnwys #CONEX

Y Ffiw Cynnwys

Ddoe rhannais gymaint a ddysgais am adeiladu strategaethau ABM yn CONEX, cynhadledd yn Toronto gydag Uberflip. Heddiw, fe wnaethant dynnu pob stop allan trwy ddod â phob archfarchnad farchnata oedd gan y diwydiant i'w gynnig - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, a Scott Stratten i enwi ond ychydig. Fodd bynnag, nid y vibe oedd eich cynnwys nodweddiadol sut-tos ac awgrymiadau.

Fy marn i yn unig ydyw, ond roedd y drafodaeth heddiw yn ymwneud llawer mwy â bod yn onest â sut rydych chi'n datblygu'ch cynnwys - o'r broses, i ba mor dryloyw ydych chi, sut rydych chi'n dadansoddi'ch cynulleidfa, i foeseg eich busnes.

Dechreuodd y drafodaeth gyda Cyd-sylfaenydd Uberflip, Randy Frisch rhannu ystadegau brawychus ac optimistaidd am gynnwys. Defnyddiodd gyfatebiaeth hardd (ynghyd â fideo) o'i fab yn ceisio chwarae cân Justin Bieber dros ffôn symudol, Sonos, a Google Home. Dim ond un a ddarparodd y cyflawniad ar unwaith - Google Home. Y gyfatebiaeth: Roedd mab Randy yn chwilio am gynnwys oedd ar gael ar bob system, ond dim ond un a'i gwnaeth yn syml dod o hyd iddo a gwrando arno.

Dyma'r byd rydyn ni'n byw ynddo a gyrrwyd y pwynt adref trwy'r dydd.

  • Tamsen - aeth yn fanwl iawn ar ddatblygu a Matrics Remix Cynnwys sy'n darparu'r wybodaeth sy'n adeiladu'r bont rhwng eich gobaith a chi. Roedd yn manylu ar nodau, problemau, gwirioneddau, newidiadau a chamau gweithredu sy'n angenrheidiol i gyrraedd y gynulleidfa honno.
  • Scott - cynnal sioe ddifyr a doniol a nododd pa mor ofnadwy yw moeseg mewn marchnata, lle defnyddiodd cwmnïau strategaethau gwael (fel mynd ar drywydd newyddion o chwith) i sicrhau enillion tymor byr wrth ddinistrio eu henw da. Fel y dywedodd Scott:

Nid yw moeseg ac uniondeb yn adnoddau adnewyddadwy.

@unmarketing Scott Stratten

  • Marcus - cyflwyno cyflwyniad di-ffael, cyflym a oedd yn ein hatgoffa mai gwirionedd a gonestrwydd yw'r hyn y mae pob cwsmer ei eisiau wrth geisio gwybodaeth ar eich gwefan, ond anaml y maent yn dod o hyd i wybodaeth feirniadol (fel prisio). Disgrifiodd sut y gallwch ateb cwestiwn yn onest ac yn fanwl, heb roi eich cwmni mewn perygl. I'r gwrthwyneb, dangosodd sut y gallwch sefyll ar ben eich diwydiant dim ond trwy ateb y cwestiynau y mae eich rhagolygon yn eu ceisio ar-lein.

Roedd yr angerdd a ddangosir gan bob siaradwr heddiw yn adrodd yr un stori ... mae marchnatwyr cynnwys yn lladd eu busnes gyda phrofiadau cynnwys gwael, gwan nad ydyn nhw'n symud y nodwydd yn unig. Y cyfan tra bo defnyddwyr a busnesau yn ymchwilio ac yn gyrru eu siwrneiau cwsmeriaid eu hunain bob dydd. Pan fydd cwmnïau'n ei wneud yn iawn, maent yn grymuso eu cwsmeriaid i gymhwyso eu hunain a chau'r gwerthiant heb bron unrhyw ryngweithio. Ond pan mae cwmnïau'n ei wneud yn anghywir, mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau anhygoel maen nhw'n eu buddsoddi mewn cynnwys yn cael eu colli.

Pan fyddwn yn datblygu cynnwys ar gyfer ein cleientiaid, rwy'n ei gwneud yn glir mai dim ond un rhan o ddeg o'r gwaith yw'r gwir gyflawni. Rydym yn defnyddio ymchwilwyr, storïwyr, dylunwyr, fideograffwyr, animeiddwyr, ac unrhyw adnodd arall sy'n angenrheidiol i gynhyrchu'r cynnwys. Rydym yn ymchwilio cyfryngau a chynulleidfaoedd ar ble i'w osod a'i hyrwyddo. Rydym yn dadansoddi'r gystadleuaeth, y busnes, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau go iawn, a phob agwedd ar sut olwg sydd ar y daith cyn pob agoriad i'r frawddeg gyntaf honno.

Mae'n gêm hir. Nid ydym yn chwarae am hits, rydym yn chwarae am rediadau ... i ennill. Ac i ennill, rhaid i farchnatwyr sicrhau bod eu cwmnïau'n cael eu hystyried yn onest, yn ddibynadwy, yn awdurdodol, ac yn barod i wasanaethu. A phan rydyn ni'n ei wneud yn iawn, rydyn ni'n ennill bob tro.

Y Ffiw Cynnwys

Nid oes unrhyw ffordd y gallaf ddod â'r swydd hon i ben ar y diwrnod yn CONEX heb sôn am Y Ffiw Cynnwys. Gyda'r gwesteiwr anhygoel Jay Baer, ​​roedd y sesiwn hon yn un o'r gweithgareddau mwyaf doniol, mwyaf creadigol i mi weld erioed mewn cynhadledd. Bravo i CONEX am gynhyrchu'r anhygoel hwn profiad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.