Beth yw cynadledda gwan yn ei gostio i chi?

Beth mae cynadledda gwan yn ei gostio i chi?

Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y bûm ar alwad cynhadledd a oedd yn wastraff amser llwyr. P'un a oedd yn feddalwedd glitchy, cyflwynwyr heb baratoi, neu'n drychineb sain, mae'n gwastraffu llawer o amser ac adnoddau. Ac yn sicr nid yw'n helpu pan fyddaf yn teimlo fel hyn yn digwydd mwy na 30 y cant o'r amser.

Mae pob cyfarfod - ar-lein neu'n bersonol - yn fuddsoddiad y mae eich cwmni yn ei wneud mewn amser, arian ac adnoddau. Mae p'un a yw'r buddsoddiad hwnnw'n troi'n fuddsoddiad da - pan fydd y gwerth yn fwy na'r gost - yn dibynnu ar ganlyniad y cyfarfod.

Oeddech chi'n gwybod bod busnesau bach yn gwario drosodd $ 37 biliwn yn flynyddol ar gyfarfodydd diangen? Meddyliwch am hynny am funud. Bob tro rydych chi'n eistedd mewn cyfarfod anghynhyrchiol, mae'ch cwmni'n llythrennol yn colli arian. A byddwn yn mentro betio bod llawer o'r cyfarfodydd rydych chi'n eu mynychu yn cael eu hystyried yn anghynhyrchiol. Fel perchennog busnes, mae hyn yn gwneud i mi gringe.

Gyda'r swm o arian sy'n cael ei wario ar gyfarfodydd anghynhyrchiol bob blwyddyn, mae'n anhygoel cyn lleied sy'n ceisio datrys y broblem mewn gwirionedd. Oes gennych chi ganllawiau ar sut y dylid cynnal cyfarfodydd? A oes pwrpas i bob cyfarfod? A yw pobl yn dirprwyo ac yn dilyn i fyny ar ôl cyfarfodydd? Os gwnaethoch chi ateb “na” i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna mae'n bryd ail-werthuso sut mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn eich busnes.

Nid oes gan lawer o fusnesau unrhyw syniad faint o arian maen nhw'n ei wario ar gyfarfodydd anghynhyrchiol bob blwyddyn. Buom yn gweithio gyda'n technoleg gydweithredol noddi ReadyTalk i ddatblygu cyfrifiannell rhyngweithiol a fydd yn dangos i chi faint yn union rydych chi'n ei wario a pha gynadledda gwan sy'n ei gostio i chi. Am fwy fyth o bethau da, edrychwch ar eu llyfrgell adnoddau anhygoel.

Rhowch gynnig arni Cyfrifiannell Cynadledda Gwan ReadyTalk trwy glicio ar y ddolen isod, a dechrau trwsio'ch cyfarfodydd nawr!

Defnyddiwch Gyfrifiannell Cynadledda Gwan

Datgeliad: Mae ReadyTalk yn gleient i Highbridge!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.