Llyfrau Marchnata

Rydyn ni i gyd yn rhyfedd

Cyn gynted ag y gwelais mai dim ond copïau cyfyngedig oedd Rydyn ni i gyd yn rhyfedd allan ar werth, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi archebu copi. Dyma lyfr diweddaraf Seth Godin ac mae'n faniffesto bach gwych.

O'r llawes y tu mewn: Dadl Godin yw bod y dewis i wthio pob un ohonom tuag at normal cyffredinol dim ond er mwyn helpu i werthu mwy o sothach i'r llu yn aneffeithlon ac yn anghywir. Cyfle ein hamser yw cefnogi'r rhyfedd, gwerthu i'r rhyfedd ac, os dymunwch, dod yn rhyfedd.

Yn cyd-fynd â'r cynnwys mae'r diagram hwn sy'n dangos yr hyn y mae Seth Godin yn ei ddisgrifio. Mae globaleiddio, dosbarthiad rhad, a mwy o gyfathrebu wedi ein galluogi ni i gyd i fod mor rhyfedd â ni mewn gwirionedd yn. Nid oes raid i ni fod yn normal - gallwn ddod o hyd i bobl sydd â diddordebau, hobïau a chwaeth yn union fel ni o bob cornel o'r byd.

ffigur arferol rydyn ni i gyd yn rhyfedd

Fel y mae'n berthnasol i farchnata modern, mae neges y llyfr yn hollbwysig yn fy marn i. Mae gormod ohonynt yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel dim ond sianel arall. Mae'n ddatganiad rwy'n ei glywed trwy'r amser ac mae'n hollol anghywir. Mae'n unig dim ond sianel arall pan fyddwch yn dymuno gwastraffu'ch amser yn ceisio gwerthu un ffordd drwyddo. Targedu allan nid y dacteg ddelfrydol gyda'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae gan gwmnïau'r adnoddau a'r cyfle i ddarparu'r od gyda lle i ymgynnull, rhannu a chyfathrebu. Char-Broil's nid yw'r gymuned gymdeithasol yn ymwneud â gwerthu griliau, mae'n ymwneud â dod â chymuned o bobl ynghyd y mae eu hangerdd gyda grilio bron yn grefyddol. Unwaith y bydd y gymuned honno'n ffynnu, maen nhw'n gwerthfawrogi'r brand a roddodd gyfle iddyn nhw ac, yn y pen draw, bydd y gwerthiant yn dilyn.

Nid oes rhaid i'r lle y mae'ch cwmni'n ei ddatblygu i'r rhyfedd ei drefnu fod yn berthnasol i'r cynnyrch neu'r gwasanaeth hyd yn oed. Mae cwmnïau eraill yn gwneud gwaith gwych yn meithrin cynulliadau cymdeithasol o amgylch cymuned, elusen, digwyddiad neu ryw bwrpas cyffredin arall.

Mae ein hasiantaeth yn ail-fuddsoddi'n helaeth yn y blog hwn, ein cyfres fideo, ein sioe radio, ac yn noddi digwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol sy'n targedu Folks rhyfedd fel ni sy'n hoffi trosoli technoleg ar gyfer marchnata. Rydyn ni'n rhyfedd ... byddai'n well gennym ni siarad cod, APIs, cymwysiadau beta, analytics ac awtomeiddio na phynciau marchnata eraill. Nid ydym yn siarad llawer am newyddion Facebook, Google+ na Twitter ... mae'r pynciau hynny arferol a gallwch ddod o hyd i gwpl cant o flogiau yn ymladd am y traffig hwnnw!

Byddwn yn cadw at rhyfedd.

Am lyfr gwych. Rwy'n caru llyfrau sy'n egluro'r hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn ein gwthio i weithio'n galetach arnyn nhw. Fel y dywed Seth, Y nod yw dod o hyd i lwyth o bobl a'u trefnu a darparu ar eu cyfer, gan gofleidio eu rhyfeddod, nid ei ymladd. Gobeithio ein bod ni'n parhau i wneud hynny!

I barhau i feithrin y sgwrs hon, ymunwch â'n tudalen Meetup a thanysgrifiwch i'n cylchlythyr (uchod). Nid oes angen i chi fod o Indianapolis er bod y digwyddiadau rhanbarthol i gyd yn cael eu postio yno. Rydyn ni'n mynd i ddechrau cael rhai gweminarau a digwyddiadau rhithwir yn fuan - yr un cyntaf efallai, fel y Prosiect Domino ceisiadau, yw rhannu a thrafod y llyfr hwn!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

2 Sylwadau

  1. Mae'n swnio llawer i mi fel y pethau mae Dan Kennedy wedi bod yn siarad amdanyn nhw yn ei fideos diweddar. Rwy'n argyhoeddedig pe bai mwy o fusnesau / perchnogion busnes yn rhoi'r gorau i geisio bod fel pawb arall a chanolbwyntio ar eu rhinweddau unigryw a rhannu eu stori a'u persbectif unigryw, yna byddent yn gweld eu gwir frand yn dod i'r amlwg yn awtomatig ac yn organig. Mae'n ymddangos bod y llyfr hwn a Dan yn cadarnhau hyn. Dwi angen bachu copi o lyfr Seth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol