Waze Local: Gadewch i Yrwyr Waze weld eich busnes pan fyddant o gwmpas

cefndir waze

Bob tro rwy'n mynd i mewn i'm car, y peth cyntaf rwy'n ei wneud yw cysylltu fy ffôn ac agor y Ap Waze. Mae'n rhagori ar holl nodweddion Google (pwy sy'n berchen arno) ac ni fydd yn mynd ar goll i chi fel Apple ... i gyd wrth dorfoli peryglon a thraffig ar hyd y ffordd. Os oes gennych droed trwm ac yn cael eich hun yn cael tocynnau, mae'n ddefnyddiol iawn oherwydd gallwch chi riportio a gweld trapiau cyflymder yr adroddir amdanynt. Mae'r mae'r heddlu'n dirmygu Waze.

Mae Waze yn cynnig gwelededd uwch i fusnesau gyda Lleol Waze. Sefydlu cyllideb ddyddiol a chategori busnes, a chaiff eich busnes ei hyrwyddo i frig canlyniadau chwilio gyrwyr. Mae cwsmeriaid ger eich busnes hefyd yn agored i pinnau wedi'u brandio sy'n nodi'ch lleoliad ar y map. Pan fydd defnyddwyr yn tapio'r canlyniad, maen nhw'n cael mwy o wybodaeth ac yn cael eu hannog i lywio neu achub y lleoliad.

Mae Waze Local yn darparu dangosfwrdd lle gall busnesau:

  • Gweld cyrhaeddiad dyddiol eu busnes
  • Traciwch ymrwymiadau, gan gynnwys llywio ac arbed
  • Diweddaru ymgyrch greadigol, lleoliadau busnes, a chyllideb

Mae prisio yn fodel CPM am gyn lleied â $ 2 y dydd ac yn cael ei filio'n fisol i'ch cerdyn credyd.

Cofrestrwch Eich Busnes

Os ydych chi'n fusnes gyda mwy na 10 lleoliad, gallwch chi hefyd ddefnyddio Hysbysebion Waze. Mae'r rhyngwyneb yn cynnig pinnau wedi'u brandio, trosfeddiannau sgrin symudol, saethau, a lleoliad canlyniad chwilio amlwg yn y cymhwysiad symudol. Gallwch hefyd dargedu'r math o yrrwr a ble maen nhw'n gyrru, a beth sy'n digwydd o'u cwmpas (fel y tywydd!).

Hysbyseb Waze