Pam Mae Cyflymder Gwefan yn Bwysig a 5 Ffordd i'w Gynyddu

Cyflymder gwefan

A ydych erioed wedi rhoi’r gorau iddi ar dudalen we sy’n llwytho’n araf, gan dapio’r botwm cefn i fynd i ddod o hyd i’r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani yn rhywle arall? Wrth gwrs, mae gennych chi; mae gan bawb ar un adeg neu'r llall. Wedi'r cyfan, bydd 25% ohonom yn cefnu ar dudalen os nad yw wedi llwytho i mewn pedair eiliad (a dim ond wrth i amser fynd yn ei flaen y mae'r disgwyliadau'n codi).

Ond nid dyna'r unig reswm bod cyflymder gwefan yn bwysig. Safleoedd Google ystyried perfformiad a chyflymder eich gwefan. Gallai cyflymderau araf niweidio safleoedd eich gwefan hyd yn oed os yw'ch cynnwys yn rhagorol.

Yn fyr, bydd pa mor gyflym y mae llwythi eich gwefan yn effeithio ar y tebygolrwydd y bydd ymwelwyr yn dod o hyd i'ch gwefan. Ar ôl iddynt ddod o hyd i'ch gwefan, mae perfformiad eich gwefan yn effeithio ar p'un a ydynt yn aros ac yn edrych ar eich cynnwys. Nawr, gadewch i ni edrych ar ffyrdd y gallwch wella perfformiad eich gwefan.

1. Defnyddiwch Offer TudalenSpeed ​​Google

Google Offer TudalenSpeed yn lle gwych i ddechrau o ran gwella perfformiad eich gwefan.

Gallwch ddadansoddi'ch gwefan gyda PageSpeed ​​i gael sgôr gyffredinol, sef rhif sy'n nodi pa mor dda y mae Google yn meddwl bod eich gwefan yn perfformio - po uchaf yw eich sgôr, y cyflymaf (a'r gwell) y mae eich gwefan yn ei wneud.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw pastio URL eich gwefan i mewn Page Speed ​​Insights a chlicio “dadansoddi.” Mewn ychydig eiliadau, fe gewch ddata ar ba mor hir y mae eich gwefan yn ei gymryd i'w lwytho, ynghyd ag awgrymiadau ar yr hyn y gallwch ei wneud i wella ei gyflymder, megis lleihau maint eich ffeiliau delwedd, cael gwared ar god CSS nas defnyddiwyd, neu leihau JavaScript.

Mae Google hefyd yn cynnig Modiwlau TudalenSpeed ​​ffynhonnell agored, sydd ar gael i ddefnyddwyr sy'n gweithio gyda gweinyddwyr Apache neu Nginx. Bydd y modiwlau hyn, pan fyddant wedi'u gosod, yn ailysgrifennu ac yn gwneud y gorau o'r adnoddau rydych chi'n eu defnyddio ar gyfer eich gwefan, gan gynnwys cyfuno a lleihau ffeiliau CSS a JavaScript, gohirio llwytho ffeiliau dethol, a gwneud y gorau o'ch delweddau.

2. Optimeiddio Adnoddau Eich Gwefan

Mae defnyddio llai o ffeiliau a meintiau ffeiliau llai yn helpu. Mae yna sawl peth gallwch chi ei wneud i gyflawni hyn:

  • Lleihau eich ffeiliau HTML, CSS a JavaScript: Lleihau yw'r broses o dynnu unrhyw beth nad yw'n angenrheidiol ar gyfer gweithrediad eich gwefan o'ch ffeiliau, fel gofod gwyn (gan gynnwys toriadau llinell) a sylwadau cod. Mae'r pethau hyn yn gwneud ffeiliau'n haws i'w darllen i ddatblygwyr meddalwedd, ond dim ond arafu peiriannau.
  • Optimeiddiwch eich delweddau: Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r math fformat gorau ar gyfer eich delweddau (ee, JPGs ar gyfer lluniau, PNGs ar gyfer dyluniadau). Cywasgwch eich delweddau, yn ddelfrydol gan ddefnyddio technegau di-golled sy'n lleihau maint eich ffeil wrth gynnal ffyddlondeb gweledol (i'r llygad dynol o leiaf). Sicrhewch fod maint eich delwedd yn briodol - newid maint y delweddau fel nad ydyn nhw'n enfawr.
  • Gohirio rendro: Gellir ychwanegu ychydig bach o god at eich gwefan i ohirio rendro adnoddau nad oes eu hangen ar y llwyth cyntaf. Er enghraifft, dylid blaenoriaethu cynnwys sydd “uwchlaw'r plyg” uwchlaw'r hyn sydd yn y troedyn. Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr bod unrhyw beth sy'n blocio rendr (fel ffeiliau JavaScript) yn cael ei oedi.

3. Cache, Cache, Cache Eich Gwefan

Mae caching yn ffactor mawr wrth gyflymu cyflymderau llwyth eich tudalen. Mae dau beth i'w wneud o ran caching.

Yn gyntaf, cael a defnyddio CDN neu rwydwaith cyflwyno cynnwys. Rhwydweithiau o weinyddion yw CDNs sy'n storio copïau o'ch gwefan. Yna, pan fydd rhywun yn gofyn am eich gwefan, mae'n cael ei ddanfon atynt gan ddefnyddio'r gweinydd sydd agosaf atynt. Mae hyn yn lleihau'r pellter y mae'n rhaid i'r pecynnau deithio cyn cyrraedd y defnyddiwr.

Yn ail, set caching yn y penawdau HTTP sy'n cyd-fynd â ffeiliau o'ch gweinydd gwe fel y gall porwyr defnyddwyr storfa rhywfaint (os nad y cyfan) o'ch gwefan. Er nad yw hyn yn rhy ddefnyddiol ar gyfer ymweliad cyntaf defnyddiwr, gall fod yn hwb ar ymweliadau dilynol pan nad oes raid iddynt aros cyhyd i'ch gwefan lwytho

4. Gwnewch yn siŵr bod eich Gwefan yn Gyfeillgar i Symudol

Mae defnyddwyr symudol yn tueddu i fod ar rwydweithiau sy'n arafach na'r rhai a ddefnyddir gan gyfrifiaduron personol a gliniaduron. Felly mae'n hanfodol bod eich gwefan yn gallu llwytho'n gyflym mewn amgylchiadau llai delfrydol. Dylai fersiynau symudol o wefannau gael eu cynllunio i ofyn am lai o led band na'u cymheiriaid sgrin fawr.

5. Dewiswch Ddarparwr Gwe-lety Da

Gallwch wneud popeth yn iawn o ran optimeiddio'ch gwefan, ond os yw'ch darparwr cynnal gwe yn gweithredu fel dagfa, efallai y byddwch yn dal i weld amseroedd llwytho gwefan araf.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis cynllun cynnal sy'n addas i'ch anghenion. Efallai y bydd yr opsiynau cost-gyfeillgar, cost isel yn ymddangos yn apelio, ond gallant ddod gyda chyfyngiadau a allai arafu eich gwefan (yn enwedig os ydych chi'n gweld lefelau uchel o draffig neu os yw'ch tudalennau gwe yn drwm ar adnoddau).

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich gwesteiwr yn ddarparwr cadarn o wasanaethau cyflym. Nid yw pob cwmni'n cael ei greu yn gyfartal, ac mae rhai cwmnïau'n darparu gweinyddwyr cyflymach i'w cwsmeriaid, hyd yn oed wrth ddal popeth arall yn gyfartal. Gall fod yn anodd dweud pa westeion yw pa rai, ond adolygiadau cwsmeriaid gall fod yn ddefnyddiol yn ystod y broses brynu.

Lapio Up

Mae cyflymder eich gwefan yn bwysig, o ran ennill a chadw ymwelwyr, felly byddwch chi am sicrhau bod eich tudalennau'n llwytho cyn gynted â phosib. Yn ffodus, nid yw'n anodd iawn gwella perfformiad eich gwefan, ac yn yr erthygl hon, gwnaethom ymdrin â rhai enillion cyflym a fydd yn helpu'ch gwefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.