Vuelio: Eich Llwyfan Perthynas Cyfryngau a Dylanwadwyr

Monitro Cyfryngau PR Vuelio

Mae cysylltiadau cyhoeddus wedi newid yn sylweddol gyda ffrwydrad allfeydd cyfryngau yn yr oes ddigidol. Nid yw'n ddigon mwyach i osod ychydig o allfeydd a llunio rhestr fisol o grybwylliadau o'ch brand. Heddiw, mae'n rhaid i'r gweithiwr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus modern drin rhestr gynyddol o ddylanwadwyr a chyhoeddiadau, yna profi'r effaith y maen nhw'n ei chael ar frand.

Mae meddalwedd cysylltiadau cyhoeddus wedi esblygu o ddosbarthiad datganiadau i'r wasg syml i systemau rheoli perthnasoedd modern a all gynorthwyo ymchwil broffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, dod o hyd i, cyfathrebu, awtomeiddio a mesur yr effaith y maent yn ei chael ar ran eu cleientiaid.

Mae Vuelio yn blatfform meddalwedd cysylltiadau cyhoeddus sy'n cwmpasu'r holl agweddau hyn ar gysylltiadau cyhoeddus modern. Deall pwy sy'n bwysig, y ffordd orau o ymgysylltu â nhw yna anfon cynnwys, monitro canlyniadau, mesur effaith cyfryngau cymdeithasol, a dadansoddi effeithiolrwydd, i gyd mewn un lle.

Nodweddion Vuelio yn Cynnwys

  • Cronfa Ddata Cyfryngau - Tap i mewn i restr gyfryngau fwyaf pwerus y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus. Gyda mynediad uniongyrchol at fwy na miliwn o newyddiadurwyr a dylanwadwyr o bron i 200 o wledydd, gallwch gysylltu â'r bobl bwysicaf â'ch stori, pwnc neu sefydliad.

Cronfa Ddata Cyswllt Cyfryngau Vuelio

  • Monitro'r Cyfryngau - Deall sut mae newyddiadurwyr a dylanwadwyr wedi derbyn eich stori gydag offer gwrando a gwerthuso craff. Mae monitro yn caniatáu ichi gadw i fyny â newyddion a sylw arloesol ar draws cyfryngau darlledu, print, ar-lein a chymdeithasol.
  • Dosbarthiad Datganiad Newyddion - Hawdd cael eich datganiadau i'r wasg i'r bobl sy'n bwysig. Anfonwch straeon amlgyfrwng yn uniongyrchol i'r wifren, cymdeithasol, peiriannau chwilio, neu'ch gwefan. Yna olrhain, dadansoddi, a dysgu o'ch canlyniadau mewn amser real.

Dosbarthiad Datganiad i'r Wasg Vuelio

  • Dadansoddiad Cyfryngau - Dadansoddwch sut y derbyniwyd eich stori a chael mewnwelediad ymarferol i wneud i gyfathrebu yn y dyfodol weithio hyd yn oed yn well. Gweld pa negeseuon, cynnwys a sianeli sy'n gweithio (a pha rai sydd ddim) gyda'ch newyddiadurwyr a'ch dylanwadwyr allweddol. Cael mewnwelediad ar sut i gyrraedd eich cynulleidfa yn fwy effeithiol, rhoi hwb i ROI, a gwella enw da brand.
  • Ystafell Newyddion Ar-lein - Sicrhewch fod eich cynnwys ar gael yn hawdd i newyddiadurwyr, rhanddeiliaid a dylanwadwyr mewn canolfan gyfryngau ar-lein y gellir ei haddasu. Cyhoeddi datganiadau i'r wasg, delweddau a gwybodaeth ategol yn hawdd wrth gyrchu'r data sydd ei angen arnoch i wella effeithiolrwydd popeth rydych chi'n ei greu.
  • Canvas - Creu cyflwyniad gweledol hardd i'ch rhanddeiliaid o sut yr adroddwyd ar eich stori mewn eiliadau. Sylw newyddion curad, gweithgaredd cymdeithasol, fideo, a chlipiau sain i greu arddangosfa ymgyrch syfrdanol mewn eiliadau.

Cynfas Vuelio

  • Rheoli Rhyddid Gwybodaeth - Rheoli'ch proses Rhyddid Gwybodaeth gyfan yn hawdd. Cadwch olwg ar derfynau amser, prosesu ystadegau, a chynhyrchu adroddiadau yn gyflym ar nifer a math y ceisiadau, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
  • Rheoli Rhanddeiliaid - Rheoli cysylltiadau hanfodol â chanolfan rheoli cyswllt symlach. Cadwch gyfathrebu'n gyson â newyddiadurwyr a dylanwadwyr ar draws eich tîm trwy gael un canolbwynt ar-lein canolog sy'n rhoi manylion pob rhyngweithio rhwng eich tîm a rhanddeiliaid allweddol.
  • Rheoli Cysylltiadau â'r Cyfryngau - Symleiddiwch eich strategaeth gyfathrebu gyfan gyda chanolfan ymgyrchu ganolog. Mae meddalwedd rheoli cyfryngau Vuelia yn arbed amser i chi trwy ei gwneud hi'n hawdd trefnu, rhannu ac adrodd ar bopeth y mae eich tîm yn ei wneud, gydag olrhain awtomatig, integreiddio e-bost, ac offer adrodd a dadansoddi datblygedig.

Cysylltwch â Vuelio i Brisio a Gwybodaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.