Taleb: Lansio Hyrwyddiadau Personol Gyda Chynllun Am Ddim Taleb

API Hyrwyddo Taleb

Taleb Meddalwedd Hyrwyddo a Rheoli Teyrngarwch API-gyntaf sy'n helpu i lansio, rheoli, ac olrhain ymgyrchoedd hyrwyddo wedi'u personoli fel cwponau disgownt, hyrwyddiadau awtomatig, cardiau rhodd, ysgubwyr, rhaglenni teyrngarwch, a rhaglenni atgyfeirio. 

Mae hyrwyddiadau wedi'u personoli, cardiau rhodd, rhoddion, teyrngarwch neu raglenni atgyfeirio yn arbennig o bwysig yng nghyfnodau cynnar y twf. 

Mae busnesau newydd yn aml yn ei chael hi'n anodd caffael cwsmeriaid, lle gall lansio cwponau disgownt wedi'u personoli, hyrwyddiadau troliau neu gardiau rhodd fod yn hanfodol i ddenu cwsmeriaid newydd.

Mae dros 79% o ddefnyddwyr yr UD a 70% o ddefnyddwyr y DU yn disgwyl ac yn gwerthfawrogi'r driniaeth unigol a ddaw gyda phrofiadau e-fasnach bersonol grefftus.

AgileOne

Gan fod y sylfaen cwsmeriaid ar gyfer busnesau newydd fel arfer yn isel, mae cynyddu gwerthiant yn rhan bwysig o'r strategaeth. Gall lansio hyrwyddiadau troliau a bwndeli cynnyrch helpu i gynyddu'n fawr. 

Mae rhaglenni atgyfeirio yn bwysig i gael y gair allan a gallant fod yn beiriant twf ar gyfer busnesau newydd sydd â chynnyrch gwych ond gwelededd isel (Ynni OVO, er enghraifft, wedi defnyddio'r strategaeth hon i fynd i mewn i farchnad newydd).

Mae marchnata atgyfeirio yn cynhyrchu cyfraddau trosi 3 i 5 gwaith yn uwch nag unrhyw sianel farchnata arall. Mae 92% o gwsmeriaid yn ymddiried yng nghyngor eu ffrindiau ac mae 77% o gwsmeriaid yn barod i brynu cynnyrch neu ddefnyddio gwasanaethau a argymhellir gan rywun y maent yn eu hadnabod.

Nielsen: Ymddiriedolaeth mewn Hysbysebu

Mae hon yn ffynhonnell amhrisiadwy o gwsmeriaid newydd, yn enwedig ar gyfer busnesau arbenigol.

Efallai y bydd rhaglen ffyddlondeb yn ymddangos yn or-alluog i gwmni cychwynnol ond heb un, maen nhw'n peryglu colli cleientiaid maen nhw'n rhoi cymaint o ymdrech ac arian i'w cael. Ar ben hynny, gall hyd yn oed cynnydd o 5% mewn cadw arwain at gymaint â 25-95% cynnydd mewn elw.

Mae Voucherify newydd gyflwyno a cynllun tanysgrifio am ddim. Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig lansio hyrwyddiadau awtomatig, wedi'u personoli a gwella caffael a chadw cwsmeriaid yn rhad ac am ddim, gyda'r buddsoddiad amser datblygwr lleiaf. Mae'r cynllun rhad ac am ddim yn cynnwys yr holl nodweddion (ac eithrio geofencing) a mathau o ymgyrchoedd, gan gynnwys hyrwyddiadau wedi'u personoli, cardiau rhodd, sweepstakes, atgyfeirio, ac ymgyrchoedd teyrngarwch.

Rydyn ni wrth ein boddau i ddechrau cynnig cynllun tanysgrifio am ddim. Credwn y bydd yn helpu llawer o fusnesau newydd a SMBEs i roi hwb i'w twf ac rydym yn hapus i fod yn rhan ohono. Adeiladwyd Voucherify gan ddatblygwyr, ar gyfer datblygwyr ac rydym yn gyffrous i ddarparu technoleg o'r radd flaenaf i fentrau o bob maint, am bris sy'n fforddiadwy iddynt.

Tom Pindel, Prif Swyddog Gweithredol Taleb

Mae'r Cynllun Talebau Am Ddim yn cynnwys y canlynol

  • Nifer diderfyn o ymgyrchoedd. 
  • 100 galwad / awr API.
  • 1000 o alwadau / mis API.
  • 1 prosiect.
  • 1 defnyddiwr.
  • Cefnogaeth gymunedol slac.
  • Isadeiledd a rennir.
  • Hyrddio hunanwasanaeth a hyfforddiant defnyddwyr.

Un enghraifft o gychwyn busnes sydd wedi tyfu gan ddefnyddio Voucherify yw Tutti. Mae Tutti yn fusnes cychwynnol yn y DU sy'n cynnig llwyfan i bobl greadigol lle gallant rentu lleoedd ar gyfer unrhyw angen creadigol, p'un a yw'n ymarfer, clyweliad, ffotoshoot, saethu ffilm, llif byw, neu eraill. Roedd Tutti eisiau lansio rhaglenni atgyfeirio ac ymgyrchoedd hyrwyddo i hybu eu caffaeliad ac roedd angen datrysiad meddalwedd a fyddai’n API-gyntaf ac yn cyd-fynd â’u pensaernïaeth gyfredol sy’n seiliedig ar ficroresgiliau sy’n defnyddio amryw o lwyfannau sy’n seiliedig ar API, fel Streip, Segment, ActiveCampaign

Dewison nhw fynd gyda Voucherify. Fe wnaethant wirio darparwyr meddalwedd API-gyntaf eraill ond roedd ganddynt naill ai brisiau llawer uwch na Voucherify neu nid oeddent yn cynnig pob senario hyrwyddo yn y pecyn sylfaenol. Cymerodd yr integreiddio â Voucherify saith diwrnod i Tutti, gan gael dau beiriannydd meddalwedd ar fwrdd y cyfrif, o ddechrau'r gwaith ar yr integreiddio nes bod modd lansio'r ymgyrch gyntaf. Diolch i Voucherify, cynyddodd y diddordeb yn eu cynnig a llwyddodd eu tîm i gael cyhoeddusrwydd diolch i gynnig gostyngiadau i elusennau a deoryddion cychwynnol.

Taleb Astudiaeth Achos Tutti

Gallwch ddod o hyd i gymhariaeth fanwl o'r cynlluniau tanysgrifio a'u terfynau ar y Taleb tudalen brisio

Am Taleb 

Taleb yn feddalwedd hyrwyddo a rheoli teyrngarwch API-ganolog sy'n darparu cymhellion wedi'u personoli. Mae Voucherify wedi'i gynllunio i rymuso timau marchnata i lansio a rheoli hyrwyddiadau cwpon a cherdyn rhodd cyd-destunol a phersonol, rhoddion, atgyfeirio a rhaglenni teyrngarwch yn gyflym. Diolch i API-gyntaf, wedi'i adeiladu'n ddi-ben a digon o integreiddiadau y tu allan i'r bocs, gellir integreiddio Taleb o fewn dyddiau, gan fyrhau'r amser i'r farchnad yn sylweddol a lleihau'r costau datblygu.

Mae blociau adeiladu rhaglenadwy yn helpu i integreiddio cymhellion ag unrhyw sianel, unrhyw ddyfais, ac unrhyw ddatrysiad e-fasnach. Mae dangosfwrdd cyfeillgar i farchnatwyr lle gall y tîm marchnata lansio, diweddaru neu ddadansoddi pob ymgyrch hyrwyddo yn cymryd y llwyth oddi ar y tîm datblygu. Mae Voucherify yn cynnig peiriant rheolau hyblyg i hybu eich cyfraddau trosi a chadw heb losgi'r gyllideb hyrwyddo.

Mae Voucherify yn caniatáu i gwmnïau o bob maint wella eu cyfraddau caffael, cadw a throsi fel mae cewri e-fasnach yn ei wneud, ar ffracsiwn o'r gost. Hyd heddiw, mae Voucherify wedi ennill ymddiriedaeth dros 300 o gwsmeriaid (yn eu plith Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, neu Bloomberg) ac mae'n gwasanaethu miliynau o ddefnyddwyr trwy filoedd o ymgyrchoedd promo o gwmpas. y glôb. 

Rhowch gynnig ar Voucherify For Free

Datgelu: Martech Zone wedi cynnwys cysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.