Mae Votigo yn Ehangu i Lwyfan Marchnata Cymdeithasol Cyflawn

marchnata cyfryngau cymdeithasol votigo

Votigo wedi bod o gwmpas ers tro gyda set o apiau dim synnwyr ar gyfer cystadlaethau Facebook. Maent wedi bod yn ehangu eu platfform am bris cystadleuol yn araf, serch hynny, ar ôl ehangu eu Platfform SaaS i reoli hyrwyddiadau, cymwysiadau, sgyrsiau, CRM cymdeithasol, a analytics ar draws sianeli cymdeithasol. Asiantaethau gwasanaethau Votigo, brandiau yn ogystal â chwsmeriaid menter.

dangosfwrdd votigo

Nodweddion Allweddol Votigo

  • Rheolwr Hyrwyddo - Llwyfan llawn sylw ar gyfer cyhoeddi'r hyrwyddiadau traws-blatfform y mae Votigo wedi bod yn adnabyddus amdanynt ers 2007. Gall marchnatwyr lansio cystadlaethau ffotograffau a fideo, sweepstakes, ac apiau hyrwyddo eraill i ennyn diddordeb eu cynulleidfaoedd mewn sawl iaith ar draws Facebook, Twitter, Youtube, a rhwydweithiau cymdeithasol eraill ar ffonau symudol a'r we. Mae'r Rheolwr Hyrwyddiadau yn pweru'r cylch hyrwyddo llawn, o greu'r apiau, i'w rhannu a'u rhoi cyhoeddusrwydd i gynulleidfaoedd cymdeithasol, i gymedroli cyflwyniadau a sylwebaeth ffan, gan ei gwneud hi'n syml ac yn gost-effeithiol i gynnal ymgyrchoedd hyrwyddo trwy gydol y flwyddyn. Mae hyrwyddiadau yn parhau i fod yn un o'r tactegau marchnata mwyaf effeithiol ar gyfer ymgysylltu ac actifadu cynulleidfaoedd cymdeithasol ac mae'r Rheolwr Hyrwyddiadau yn ei gwneud yn symlach nag erioed i redeg hyrwyddiadau o unrhyw gwmpas.
  • Rheolwr Sgwrs - Rhyngwyneb newydd pwerus ar gyfer rheoli sgyrsiau dwyffordd gyda chefnogwyr ar Facebook, Twitter a thu hwnt. Gall marchnatwyr ddefnyddio Rheolwr Sgwrs Votigo i drefnu a chyhoeddi swyddi, dolenni, ffotograffau ac ymgyrchoedd fideo a hyrwyddo i sawl sianel a chyfrif cymdeithasol, ynghyd â rheoli ymatebion, cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, sylwadau a rhyngweithio â chefnogwyr. Trwy gydgrynhoi'r holl sgyrsiau a chyfrifon cymdeithasol yn un rhyngwyneb, mae'r Rheolwr Sgwrsio yn arbed amser i farchnatwyr ac yn darparu mewnwelediad gweithredadwy i fesur ôl-ymgysylltiad yn effeithiol.
  • CRM Cymdeithasol - System CRM Cymdeithasol wedi'i hintegreiddio'n ddi-dor ar gyfer rheoli Cysylltiadau Cymdeithasol, olrhain ymgysylltiad a dylanwad, a thargedu cynigion a chyfathrebiadau arbennig. Mae CRM Cymdeithasol Votigo yn ei gwneud hi'n hawdd meithrin a chynnal cynulleidfa gynyddol ar draws rhwydweithiau cymdeithasol - o Facebook i Twitter i LinkedIn a thu hwnt - o fewn un platfform.
  • Apiau Ymgysylltu - Set o gymwysiadau ymgysylltu cyfoethog gan gynnwys orielau lluniau a fideo, detholiadau ffan, arolygon barn, cwponau, a mwy, pob un â phwrpas marchnata clir wedi'i gynllunio i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid yn barhaus.
  • Dadansoddeg - Votigo analytics gadewch i farchnatwyr cymdeithasol fesur ac asesu ymdrechion marchnata cymdeithasol yn gyflym i ddeall sut mae eu cynulleidfaoedd yn rhyngweithio â'u busnesau, canolbwyntio ar yr hyn sy'n atseinio ac yn actifadu cwsmeriaid, a gwneud y gorau o adnoddau marchnata cymdeithasol.

Dyma'r Sylfaenydd Jim Risner yn trafod y cwmni y llynedd:

Mae gan Votigo hefyd set lawn o APIs y gallwch chi greu pen blaen arfer neu eu hintegreiddio â'ch pen ôl, eich cronfa ddata, neu raglen symudol. Gallwch hefyd drosoli API cystadleuaeth Votigo, API oriel luniau, API oriel fideo, neu ddefnyddio'r API ar gyfer ceisiadau, pleidleisiau, sweepstakes, neu ddefnyddwyr.

Byddwn i'n ychwanegu bod Votigo yn cynnal blog gwych, Y soffa oren, gydag awgrymiadau anhygoel ar sut i hyrwyddo, ymgysylltu a mesur eich gweithgareddau marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Un sylw

  1. 1

    Pan fyddwch yn Prynu Cefnogwyr Facebook bydd nifer yr ymwelwyr â'ch tudalen mor gywir ag y bydd eich gwefan yn cynyddu, gan eich galluogi i wneud mwy o ddefnydd o rwydweithio cymdeithasol cyhoeddus i gynyddu incwm. Ar hyn o bryd mae nifer cynyddol o unigolion yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol cyhoeddus i brynu i gysylltu â'u ffrindiau a'u teulu. Gyda nifer anhygoel o gwsmeriaid yn agor y rhwydwaith bob dydd mae gennych ddarpar ddiderfyn i gyflwyno'ch cwmni, gwasanaethau a nwyddau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Cefnogwyr facebook yn yoursocialfans.,.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.