Gwyddoniaeth y Llais Drosodd

llais drosodd

Pan rydych chi'n edrych i weithio gyda llais dros arlunydd ar gyfer eich negeseuon dal, fideo esboniwr, masnachol neu unrhyw beth sydd angen adroddwr profiadol, mae'n bwysig dewis rhywun sydd â'r ddawn gywir ar gyfer eich anghenion penodol. Mae llais proffesiynol drosodd yn fwy na rhywun yn siarad rhai geiriau yn unig, wedi'r cyfan, fe allech chi wneud hynny eich hun! Mae defnyddio artist llais a phrofiadol a medrus yn hanfodol ar gyfer cyfleu'ch neges yn y ffordd iawn.

Y ffordd orau, yn fy marn i, i ddod o hyd i'r llais perffaith hwnnw dros artist yw trwy hen Google da - neu ba bynnag beiriant chwilio rydych chi'n ei ddefnyddio! Gyda'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol yn cael eu stiwdios eu hunain, nid ydych yn gyfyngedig i ddod o hyd i artist llais yn eich ardal leol, felly gallwch chwilio nes i chi ddod o hyd i'r ffit perffaith hwnnw ar gyfer eich brand. Pan fyddwch chi'n gwneud y penderfyniad hwnnw, mae gwefan llais dros artist yn cynnig toreth o wybodaeth i'ch helpu chi, o dystebau i samplau o'u gwaith. Os nad oes ganddyn nhw unrhyw samplau sy'n cyfateb yn union i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, peidiwch â bod ofn cysylltu a gofyn am sampl wedi'i haddasu i roi mwy o syniad i chi os ydyn nhw'n ffit iawn. Bydd y mwyafrif o artistiaid hyd yn oed yn hapus i glyweliad cyfran o'ch sgript go iawn!

Fel y nododd teitl y swydd hon, yn ogystal â bod celf i a llais proffesiynol drosodd, mae yna wyddoniaeth iddo hefyd, a dyna lle bydd gwir weithiwr proffesiynol yn gwneud i'ch sgript ddisgleirio.

Llais Dros ddiweddeb

Cael y diweddeb, mae cynnydd a chwymp rhythmig lleferydd, mewn llais drosodd yn rhywbeth sy'n anodd iawn cyflawni darllen o sgript, oni bai bod y sawl sy'n darllen yn weithiwr proffesiynol. Tra bod gan bob un ohonom ddiweddeb a llif naturiol wrth i ni siarad yn sgyrsiol â'n gilydd, rhowch sgript o flaen llawer o bobl ac mae'r geiriau'n mynd yn stilted ac yn ansicr.

Mae angen i lais llwyddiannus swnio'n naturiol ac ar yr un pryd gadw at hyd gofynnol y sgript. Er y byddai'r rhan fwyaf o bobl naill ai'n rhuthro trwy'r sgript neu'n gwawdio'u geiriau, mae gan lais proffesiynol dros yr artist y profiad a'r sgiliau sydd eu hangen i fodiwleiddio rhythm eu lleferydd i gyd-fynd yn berffaith yn yr amser a roddir.

Llais Dros Tôn

Mae tôn y llais mae'n rhaid i a ddefnyddir mewn llais drosodd gydweddu'n berffaith â'r brand, y cynnyrch a'r sgript, ac yn bwysicaf oll, paru mewn ffordd sy'n swnio'n naturiol. P'un a yw'n ddifrifol ac yn ddigynnwrf ar gyfer neges ddal yn ôl mewn canolfan feddygol, sgyrsiol a boi / merch drws nesaf ar gyfer fideo esboniwr busnes, yn gryf ac yn gosbol ar gyfer hysbyseb gwerthu ceir, neu unrhyw un o'r tonau llais di-ri eraill, mae angen iddi wneud hynny cael ei reoli trwy gydol y perfformiad, nad yw bob amser yn hawdd.

Mae naws y llais drosodd yn rhan mor fawr o fynegi eich busnes a'ch cynhyrchion neu wasanaethau i'ch cwsmeriaid a'ch darpar gwsmeriaid, cael hynny'n anghywir, a gall sillafu trychineb. Er enghraifft, os ydych chi'n cynhyrchu canllaw ymlacio a bod naws eich llais drosodd yn werth chweil ac yn gryf, mae'n debyg na fyddwch chi'n cael llawer o fusnes ailadroddus!

Cyfrol Llais Dros

Er bod cyfaint yn rhywbeth y gellir, wrth gwrs, ei addasu mewn ôl-gynhyrchu, mae'n dal i fod yn rhywbeth a ddylai fod mor agos â phosibl at berffeithrwydd wrth recordio'r troslais. Mae angen i'r gyfrol fod yn ddigon uchel fel bod y meic yn codi pob gair a naws, ond ddim mor uchel nes bod unrhyw ddrymiau clust sy'n cael eu chwythu i unrhyw un sy'n gweithio ar y cynhyrchion gorffenedig! Rhaid iddo hefyd fod yn gyson drwyddo draw, er ei fod yn swnio'n hollol naturiol. Er y gall fod yn demtasiwn i lawer o bobl ddefnyddio cynnydd mewn cyfaint i bwysleisio gair neu ymadrodd, bydd llais talentog dros broffesiynol yn gwybod sut i ddefnyddio gwahanol agweddau ar eu llais, fel diweddeb neu dôn, i wneud yr un peth. Ni fydd y cynnyrch gorffenedig yn swnio'n broffesiynol iawn gyda rhannau 'gweiddi' yma ac acw, wedi'r cyfan.

Llais Dros Eglurder / Ynganiad

Eglurder yn hanfodol mewn unrhyw fath o lais drosodd, oherwydd mae angen i'r gwrandäwr ddeall pob gair - pe na bai pob un o'r geiriau'n bwysig i gyfleu'r neges, ni fyddent yn y sgript. Y gwahaniaeth rhwng clywed araith actio llais ac actio corfforol yn amlwg yw na all gwrandawyr weld ceg yr actor llais yn symud, sy'n rhan o'r ffordd rydyn ni'n deall lleferydd, felly mae'n rhaid i'r broses fod yn gwbl glywedol.

Mae bod yn hawdd ei ddeall wrth barhau i sgwrsio yn sicr yn sgil, ac yn wyddoniaeth y mae lleisio artistiaid yn arbennig o fedrus ynddi. Siaradwch yn rhy gyflym a chollir peth o'r eglurder, ond mae gor-ynganu a lleferydd yn cael ei arafu.

Fel y gallwch weld, mae'r gwahanol rannau o dechneg llais drosodd yn gorgyffwrdd yn aml, a gall y wyddoniaeth o'u gosod i gyd gyda'i gilydd mewn naratif sy'n swnio'n broffesiynol fod yn anodd. Sicrhewch ef yn iawn, serch hynny, a bydd pŵer y llais drosodd yn cael effaith wirioneddol ar gyfleu'ch neges!

Un sylw

  1. 1

    O wych .. cefais wybodaeth wych oddi yma am wyddoniaeth llais drosodd .. Oherwydd fy mod i'n hoffi'r llais dros actorion ac rwy'n eu dilyn o fy mhlentyndod .. Fy angerdd yw casglu'r wybodaeth am lais drosodd .. Rydw i eisiau byddwch yn llais enwog dros actor .. Diolch am rannu'r wybodaeth wych hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.