5 ffactor wrth ddewis eich llais dros dalent am yr effaith fwyaf posibl

llais Dros

Rydym wedi meithrin perthnasoedd gwych gyda sawl talent trosleisio dros y blynyddoedd. Cymrodorion Amanda yn un o'n doniau goto, yn ogystal â Paul a Joyce Poteet. P'un a oedd yn fideo esboniwr llawn neu'n gyflwyniad podlediad, rydym yn gwybod bod dod o hyd i'r llais cywir dros dalent wedi cael effaith anhygoel ar ansawdd ein cynhyrchiad.

Mae Paul, er enghraifft, yn gyfystyr â dinas Indianapolis. Mae wedi bod ar y radio, teledu, ac wedi bod yn llais i sawl brand mawr yn y rhanbarth. Oherwydd bod ei lais mor unigryw a adnabyddadwy, rydyn ni'n ceisio ei ddefnyddio cymaint ag y gallwn ni ar waith wedi'i seilio ar Indianapolis. Mae'n anhygoel o drylwyr hefyd, yn aml yn recordio ychydig o wahanol arddulliau i ni ddewis ohonynt. Nodyn ochr - dim ond un boi hapus, doniol yw e hefyd!

Mae Voices.com yn cynhyrchu adroddiad llais dros dueddiadau blynyddol gyda mewnbwn gan dros 1,000 o weithwyr proffesiynol creadigol yn rhyngwladol, gan gynnwys cynhyrchwyr, dylunwyr cyfarwyddiadau, gwneuthurwyr ffilm, cyfeirlyfrau masnachol, exectives hysbysebu, a gweithwyr proffesiynol marchnata. Fe wnaethant ryddhau'r ffeithlun hwn sy'n darparu dadansoddiad ar arddulliau lleisiol, acenion, ieithoedd a hyd yn oed marchnadoedd oedran.

Rhai canfyddiadau allweddol ar Farchnata Llais Dros:

  • Lleoledig mae lleisiau'n hanfodol i ymgysylltu â marchnad; o ganlyniad, mae'r galw am acenion yn tyfu.
  • yn rhyngwladol mae'r galw yn cynyddu, gyda cheisiadau heblaw Saesneg yn tyfu 60% rhwng 2016 a 2017 wrth i'r farchnad fyd-eang barhau i ehangu.
  • Milflwyddol a Hŷn mae twf y farchnad wedi cael effaith ar oedran llais dros dalent wrth i farchnatwyr a hysbysebwyr ofyn am dalent sydd yr un oed â'u marchnad darged.

Wrth ichi geisio gwella eich ymdrechion marchnata a hysbysebu gyda thalent llais dros dalent, cofiwch fod lleisiau naturiol yn dal i ymgysylltu'n ddyfnach â defnyddwyr na lleisiau synthetig ac mae'r galw am leisiau benywaidd yn tyfu'n gyflymach na dynion. Wrth ichi geisio bwrw'ch ymdrech farchnata neu hysbysebu nesaf, cadwch y ffactorau hyn mewn cof:

  1. Dylai eich llais dros dalent sicrhau cysylltiad emosiynol â'ch cynulleidfa.
  2. Dylai eich llais dros dalent gyd-fynd â'ch brand.
  3. Dylai eich llais dros dalent gyd-fynd â'ch cynulleidfa darged.
  4. Dylai fod gan eich llais dros dalent bersonoliaeth.
  5. Dylai eich llais drosodd swnio'n ddyheadol i'r farchnad darged.

Cofrestrwch am ddim!

Tueddiadau Marchnata Llais

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.