5 ffactor wrth ddewis eich llais dros dalent am yr effaith fwyaf posibl

llais Dros

Rydym wedi meithrin perthnasoedd gwych gyda sawl talent trosleisio dros y blynyddoedd. Cymrodorion Amanda yn un o'n doniau goto, yn ogystal â Paul a Joyce Poteet. P'un a oedd yn fideo esboniwr llawn neu'n gyflwyniad podlediad, rydym yn gwybod bod dod o hyd i'r llais cywir dros dalent wedi cael effaith anhygoel ar ansawdd ein cynhyrchiad.

Mae Paul, er enghraifft, yn gyfystyr â dinas Indianapolis. Mae wedi bod ar y radio, teledu, ac wedi bod yn llais i sawl brand mawr yn y rhanbarth. Oherwydd bod ei lais mor unigryw a adnabyddadwy, rydyn ni'n ceisio ei ddefnyddio cymaint ag y gallwn ni ar waith wedi'i seilio ar Indianapolis. Mae'n anhygoel o drylwyr hefyd, yn aml yn recordio ychydig o wahanol arddulliau i ni ddewis ohonynt. Nodyn ochr - dim ond un boi hapus, doniol yw e hefyd!

Mae Voices.com yn cynhyrchu adroddiad llais dros dueddiadau blynyddol gyda mewnbwn gan dros 1,000 o weithwyr proffesiynol creadigol yn rhyngwladol, gan gynnwys cynhyrchwyr, dylunwyr cyfarwyddiadau, gwneuthurwyr ffilm, cyfeirlyfrau masnachol, exectives hysbysebu, a gweithwyr proffesiynol marchnata. Fe wnaethant ryddhau'r ffeithlun hwn sy'n darparu dadansoddiad ar arddulliau lleisiol, acenion, ieithoedd a hyd yn oed marchnadoedd oedran.

Rhai canfyddiadau allweddol ar Farchnata Llais Dros:

  • Lleoledig mae lleisiau'n hanfodol i ymgysylltu â marchnad; o ganlyniad, mae'r galw am acenion yn tyfu.
  • yn rhyngwladol mae'r galw yn cynyddu, gyda cheisiadau heblaw Saesneg yn tyfu 60% rhwng 2016 a 2017 wrth i'r farchnad fyd-eang barhau i ehangu.
  • Milflwyddol a Hŷn mae twf y farchnad wedi cael effaith ar oedran llais dros dalent wrth i farchnatwyr a hysbysebwyr ofyn am dalent sydd yr un oed â'u marchnad darged.

Wrth ichi geisio gwella eich ymdrechion marchnata a hysbysebu gyda thalent llais dros dalent, cofiwch fod lleisiau naturiol yn dal i ymgysylltu'n ddyfnach â defnyddwyr na lleisiau synthetig ac mae'r galw am leisiau benywaidd yn tyfu'n gyflymach na dynion. Wrth ichi geisio bwrw'ch ymdrech farchnata neu hysbysebu nesaf, cadwch y ffactorau hyn mewn cof:

  1. Dylai eich llais dros dalent sicrhau cysylltiad emosiynol â'ch cynulleidfa.
  2. Dylai eich llais dros dalent gyd-fynd â'ch brand.
  3. Dylai eich llais dros dalent gyd-fynd â'ch cynulleidfa darged.
  4. Dylai fod gan eich llais dros dalent bersonoliaeth.
  5. Dylai eich llais drosodd swnio'n ddyheadol i'r farchnad darged.

Cofrestrwch am ddim!

Tueddiadau Marchnata Llais