A yw Chwilio Llais ar y Cusp o Drawsnewid Masnach?

Amazon Echo

Mae Sioe Amazon efallai mai hwn yw'r pryniant gorau i mi ei wneud yn ystod y 12 mis diwethaf. Prynais un ar gyfer fy Mam, sy'n byw o bell ac yn aml yn cael problemau gyda chysylltedd symudol. Nawr, mae hi'n gallu dweud wrth y Sioe i fy ffonio ac rydyn ni'n gwneud galwad fideo o fewn eiliadau. Roedd fy Mam wrth ei bodd gymaint nes iddi brynu un i'w hwyrion fel y gallai hefyd gadw mewn cysylltiad â nhw. Dwi hefyd yn gallu galw heibio a dywedwch helo wrth fy nghi, Gambino, pan fyddaf i ffwrdd am ychydig. Mae'n fy ngweld, yn cyfarth, ac yn nodweddiadol mae'n edrych y tu ôl i'r ddyfais i weld sut mae'r hec rydw i'n ffitio ynddo.

Homepod Afal newydd fynd ar werth fel opsiwn premiwm gyda siaradwr deallus ac integreiddio tynn iOS. Ac Google Google yw'r ateb fforddiadwy gydag integreiddio Android. Mae'r gystadleuaeth i gyd yn anhygoel. Tra fy mod i'n ffan bachgen Apple, rwy'n ofni y gallai diwylliant rheolaeth Apple golli'r frwydr llais yn y tymor hir. Mae gan Amazon bensaernïaeth anhygoel o agored a degau o miloedd o sgiliau eisoes ar gael i ryngweithio â bron unrhyw wasanaeth neu ddyfais.

Ar nodyn ochr

Yn ôl at ymddygiad prynu… Capgemini arolygwyd dros 5,000 o ddefnyddwyr yn yr UD, y DU, Ffrainc a'r Almaen i ddarganfod sut maen nhw'n rhyngweithio â dyfeisiau llais - yn benodol ymddygiad prynu. Ategwyd yr ymchwil feintiol â thrafodaethau grŵp ffocws gyda defnyddwyr o bob gwlad, a gynhaliwyd bron. Roedd gan yr arolwg - yn ogystal â thrafodaethau'r grŵp ffocws - gymysgedd iach o ddemograffeg a phersona defnyddiwr / di-ddefnyddiwr.

Bydd cynorthwywyr llais yn chwyldroi'n llwyr sut mae brandiau a defnyddwyr yn rhyngweithio â'i gilydd. Yr hyn sy'n gwneud cynorthwywyr llais mor gyffrous yw eu bod wedi'u plethu i wead ein bywydau, gan gynnig symlrwydd a chyfoeth o ryngweithio nad yw defnyddwyr erioed wedi'i brofi o'r blaen. Bydd brandiau sy'n gallu manteisio ar awch enfawr defnyddwyr o amgylch cynorthwywyr llais nid yn unig yn meithrin perthnasoedd agosach â'u cwsmeriaid, ond yn creu cyfleoedd twf sylweddol iddynt eu hunain. Mark Taylor, Prif Swyddog Profiad, practis Profiad Cwsmer Digidol, yn Capgemini

Canfyddiadau'r Arolwg Defnyddwyr ar Fasnach Llais:

  1. Bydd cynorthwywyr llais yn chwyldroi e-fasnach - Mae defnyddwyr yn datblygu ffafriaeth gref ar gyfer rhyngweithio â chwmnïau trwy gynorthwywyr llais. Ar hyn o bryd mae defnyddwyr cynorthwywyr llais yn gwario 3% o gyfanswm eu gwariant ar ddefnyddwyr trwy gynorthwywyr llais, ond disgwylir i hyn gynyddu i 18% yn y tair blynedd nesaf, gan leihau cyfran y siopau corfforol (45%) a gwefannau (37%). Er mai ffrydio cerddoriaeth a cheisio gwybodaeth yw'r defnyddiau mwyaf poblogaidd i gynorthwywyr llais heddiw, mae dros draean o'r ymatebwyr (35%) hefyd wedi eu defnyddio i brynu cynhyrchion fel bwydydd, gofal cartref, a dillad.
  2. Mae defnyddwyr yn fodlon iawn ar brofiad y cynorthwyydd llais - Mae defnyddwyr sy'n defnyddio cynorthwywyr llais yn gadarnhaol iawn am eu profiad, gyda 71% yn fodlon â'u cynorthwyydd llais. Yn benodol, mae 52% o ddefnyddwyr yn dyfynnu cyfleustra, y gallu i wneud pethau'n ddi-dwylo (48%), ac awtomeiddio tasgau siopa arferol (41%) fel y rhesymau mwyaf pam mae'n well ganddyn nhw ddefnyddio cynorthwywyr llais dros apiau a gwefannau symudol. Mae'r gallu i'r cynorthwyydd llais ddeall ei ddefnyddiwr dynol hefyd yn hollbwysig; Mae 81% o ddefnyddwyr eisiau i'r cynorthwyydd llais ddeall ei ynganiad a'i acen.
  3. Bydd cynorthwywyr llais yn esgor ar fuddion pendant i fanwerthwyr a brandiau - Bydd brandiau sy'n darparu profiadau cynorthwyydd llais da yn cynhyrchu mwy o gyfathrebu busnes ar lafar ac ar lafar. Canfu’r adroddiad y byddai 37% o ddefnyddwyr cynorthwywyr llais yn rhannu profiad cadarnhaol gyda ffrindiau a theulu, a byddai hyd yn oed 28% o’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr cyfredol eisiau trafod yn amlach gyda brand yn dilyn profiad cadarnhaol. Mae hyn yn cyfateb i enillion ariannol posibl difrifol, gan fod defnyddwyr yn barod i wario 5% yn fwy gyda brand yn dilyn profiad da gyda chynorthwyydd llais

Canfyddiadau Capgemini yw bod angen i sefydliadau masnach adeiladu cynllun gweithredu ar unwaith i ddyfeisio llais cadarn sy'n cael ei yrru gan lais Masnach Sgwrsio strategaeth.

Dadlwythwch y Papur

Masnach Llais

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt yn y swydd hon!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.