Cyflymder: Trawsnewid Salesforce yn Ddigidol gyda Galluoedd Trafodiadol

Cyflymder

Mae Vlocity yn blatfform sy'n pweru cymwysiadau cwmwl o fudo data i Integreiddio swyddfa gefn, gwerthiannau omnichannel a gwasanaeth i symudol a dadansoddeg. Mae Vlocity yn helpu i ddarparu profiadau o ansawdd uchel sy'n benodol i ddiwydiant yn y diwydiannau canlynol:

 • cyfathrebu
 • Y Cyfryngau ac Adloniant
 • Ynni a Chyfleustodau
 • Iechyd
 • Yswiriant
 • Llywodraeth

Yn y diwydiannau hynny, rhyngweithio uniongyrchol â chwsmeriaid gall fod yn fyr - ac yn bell rhwng. Ac eto, mae eu profiad yn y cyfarfyddiadau fflyd hynny yn penderfynu a ydyn nhw'n dod yn hyrwyddwr neu'n dynnu sylw. Rhaid i'r rhyngweithio fod yn gyflawn, yn gywir, yn gyflym - a'i gwblhau mewn sianel o ddewis y cwsmer. Yn bwysicaf oll, mae angen i'ch gweithwyr gysylltu â chwsmeriaid ar a lefel bersonol - gadael i'ch gwerthoedd brand ddisgleirio.

gyda Llwyfan Rhyngweithio Digidol Vlocity, gall defnyddwyr ganolbwyntio ar y cwsmer, yn hytrach na'r feddalwedd. Trwy gyfres bwerus o gydrannau tasg-seiliedig - pob un yn 100% brodorol ar Salesforce - mae Vlocity yn trawsnewid eich system CRM yn ddwfn galluoedd trafodion diwydiant-benodol. Gyda llifoedd tywys hawdd eu defnyddio, byddwch yn gallu cydgrynhoi cymwysiadau, cyflymu defnyddwyr newydd i gynhyrchiant, a lleihau eich cost gyffredinol i'w gwasanaethu.

Llwyfan Rhyngweithio Digidol Vlocity

tusw datrysiad omniscript 1

 • Vlocity Omniscript ™ - Crefft rhyngweithiadau deinamig cwsmeriaid heb god, a'u defnyddio i sawl sianel a dyfais. Tywys defnyddwyr trwy brosesau gwerthu a gwasanaeth gydag ymatebion cyflym, wedi'u personoli, ac integreiddio di-dor i gymwysiadau a data menter. Gyda Vlocity OmniScript ™, rydych chi'n rhydd i ddylunio rhyngweithiadau cwsmeriaid mwy deniadol - ac esblygu'r rhyngweithiadau hynny'n hawdd wrth i'r farchnad newid. Dim cod mwy costus i'w gynnal - dim ond lefel newydd o ystwythder busnes.

tusw consolesolution diwydiant 1 1

 • Consol y Diwydiant Cyflymder - Pan fydd eich cwsmer yn galw, gweithredwch o Gonsol y Diwydiant Vlocity - gyda'r gallu i lansio dwsinau o lifoedd tywys o un dudalen. Gydag UI arloesol, wedi'i seilio ar gardiau, ni fu delweddu cyfleoedd twf, perthnasoedd cynnyrch a hanes rhyngweithio erioed yn haws - hyd yn oed os yw'r data'n cael ei storio y tu allan i Salesforce. Hefyd, gyda'i dempledi HTML5 a CSS3 sy'n cydymffurfio â safonau, gallwch arddullio a defnyddio'r un swyddogaeth i sawl sianel a dyfais.

tusw datrysiad dataraptor 1 1

 • Vlocity DataRaptor ™ - Rheoli strwythurau data cymhleth yn frodorol ar blatfform Salesforce gyda mapio data datganiadol a rhyngwynebau REST. Mae Vlocity DataRaptor ™ yn symleiddio integreiddio data allanol - yn hawdd llwytho, tynnu a thrawsnewid strwythurau hierarchaidd mewn fformatau JSON safonol - i gyd heb godio. Mae integreiddiadau bellach yn gyflymach i'w gweithredu, ac yn haws i'w cynnal.

tusw datrysiad peiriannau proses 1 1

 • Peiriannau Proses Vlocity - Cyflwyno cynigion wedi'u personoli, hidlo ac argymell cyfrifo cyfraddau a ffi, argymell cynhyrchion - pob un yn seiliedig ar reolau hawdd eu ffurfweddu. Mae cyfres gynyddol Vlocity o wasanaethau busnes datganiadol yn ychwanegu ymarferoldeb diwydiant dwfn i'ch rhyngweithiadau cwsmeriaid - lleihau codio, symleiddio cynnal a chadw a chynyddu ystwythder.

tusw datrysiad gwisgo symudol 1 1

 • Symudol Vlocity - Mae apiau menter fel arfer yn canolbwyntio ar fewnbynnu gwybodaeth ar ffurflen, llywio a chyflwyno mwy o ffurflenni. Mae apiau Vlocity Mobile yn wahanol, yn symlach ac yn hawdd eu defnyddio. Yn cynnwys cronoleg o ryngweithio a straeon sydd wedi digwydd gyda'r cleient. Gall y defnyddiwr gipolwg yn gyflym trwy linell amser y cwsmer a chael syniad o'r hyn sydd wedi digwydd yn ddiweddar cyn y cyfarfod cleient nesaf. Gwell tagio i ychwanegu gwybodaeth broffilio ac adrodd ar alwadau ar gleientiaid yn gyflym.
 • Gwisgo Cyflymder - Mae gwisgoedd gwisgadwy yn agor y drws am fwy fyth o eiliadau yn y siwrnai omnichannel - eiliadau sydd wedi'u personoli, eu symleiddio ac sy'n gyfleus. O hyrwyddiadau wedi'u teilwra i gyfleoedd gwerthu sy'n ymwybodol o gyd-destun, mae Vlocity Wear yn eich helpu i ddylunio a darparu pwyntiau cyffwrdd newydd trawsnewidiol i'ch cwsmeriaid. Cysylltu'n ddi-dor â data cwsmeriaid unrhyw bryd, unrhyw le gyda Vlocity Wear. Cyflawni datrysiad gwerthu cyflymach a mwy diogel trwy gyrchu data byw, adolygu cynlluniau, a rhannu gwybodaeth â chwsmeriaid yn uniongyrchol o ddyfeisiau gwisgadwy. Gyrru effeithlonrwydd ar draws eich busnes a moderneiddio prosesau busnes gyda galluoedd i gymeradwyo penderfyniadau, anfon nodiadau atgoffa, a mwy.

tusw datrysiad clickstream 1

 • Dadansoddeg Vlocity Clickstream - Efo'r Dadansoddeg Salesforce platfform, mae Vlocity yn integreiddio galluoedd dadansoddol dwfn gyda'n app cyfathrebu i ddarparu mewnwelediad gweithredadwy i'n cwsmeriaid. Nawr gall mentrau gyflymu amser i brisio gyda chymwysiadau cwmwl craff, penodol i'r diwydiant sy'n cael eu pweru gan blatfform Salesforce Wave Analytics. Nid data mawr yn unig mohono, ond y data gorau ydyw.

Gofynnwch am Demo Cyflymder

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.