Optimizer Gwefan Weledol: Cynyddu Gwerthiannau a Throsi

optimeiddio gwefannau gweledol

Optimizer Gwefan gweledol yn Offeryn profi A / B. sy'n caniatáu i weithwyr proffesiynol marchnata greu gwahanol fersiynau o'u gwefannau a'u tudalennau glanio gan ddefnyddio golygydd pwynt-a-chlicio ac yna gweld pa fersiwn sy'n cynhyrchu'r gyfradd trosi neu'r gwerthiannau uchaf. Mae Optimizer Gwefan Weledol hefyd yn hyblyg meddalwedd profi aml-amrywedd (llawn methodoleg ffactor) ac mae ganddo nifer o offer ychwanegol fel targedu ymddygiad, mapiau gwres, profi defnyddioldeb, Ac ati

  • Mae profion / B - Creu gwahanol fersiynau o'ch gwefan yn weledol gyda rhyngwyneb pwynt-a-chlicio hawdd.
  • Profi Amlgyfeiriol - Deall pa newidiadau ar eich gwefan sydd bwysicaf trwy greu fersiynau ac arsylwi adroddiadau perfformiad amser real.
  • Profi URL Hollt - Rhannwch draffig ymhlith gwahanol fersiynau a gallwch fesur pa un sy'n perfformio orau.
  • Targedu Ymddygiadol a Geo - Personoli'ch gwefan neu'ch tudalen lanio yn ôl pob ymwelydd i gynyddu gwerthiant.
  • Mapiau gwres a Mapiau Clic - Delweddwch ble mae'ch ymwelwyr yn clicio ymlaen i gael gwahanol amrywiadau mewn profion. Mae mapiau gwres yn dangos i chi ble mae'ch ymwelwyr yn clicio a lle nad ydyn nhw.
  • Profi defnyddioldeb - Os oes angen syniadau profi A / B arnoch ac eisiau cael awgrymiadau gwella ar gyfer eich gwefan neu dudalennau glanio, gofynnwch i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd o'n panel.
  • Optimeiddio Gwefannau Symudol a Thabledi - Os oes gennych dudalennau glanio neu dudalennau gwe wedi'u creu'n benodol ar gyfer ffonau symudol a thabledi, gallwch nawr eu optimeiddio mewn golygydd sy'n efelychu'r ffonau symudol a'r tabledi hynny.

Optimizer Gwefan gweledol mae ganddo olygydd WYSIWYG (Yr hyn a welwch chi yw'r hyn a gewch) neu gellir defnyddio'r offeryn heb fod angen defnyddio TG ... dim ond ychwanegu pyt cod ac rydych chi'n barod i fynd. Mae ategion yn ei gwneud hi'n haws fyth integreiddio'r platfform â Dadansoddeg, Systemau Rheoli Cynnwys (gan gynnwys WordPress) a Cartiau Siopa.