Visme: Offeryn Pwer ar gyfer Creu Cynnwys Gweledol Gwych

Dylunydd Cynnwys Gweledol Visme

Rydyn ni i gyd wedi clywed bod delwedd werth mil o eiriau. Ni allai hyn fod yn fwy gwir heddiw gan ein bod yn dyst i un o'r chwyldroadau cyfathrebu mwyaf cyffrous erioed - un lle mae delweddau'n parhau i ddisodli geiriau. Mae'r person cyffredin yn cofio dim ond 20% o'r hyn maen nhw'n ei ddarllen ond 80% o'r hyn maen nhw'n ei weld. Mae 90% o'r wybodaeth a drosglwyddir i'n hymennydd yn weledol. Dyna pam mae cynnwys gweledol wedi dod yn ffordd bwysicaf i gyfathrebu, yn enwedig ym myd busnes heddiw.

Meddyliwch am eiliad am sut mae ein harferion cyfathrebu wedi newid yn y degawd diwethaf:

  • Nid ydym bellach yn dweud ein bod yn synnu gan rywbeth; rydym yn syml yn anfon emoji neu GIF o'n hoff actor. Enghraifft: Mae chwerthin Natalie Portman yn curo'r “lol” arferol.

Natalie Portman Yn Chwerthin

  • Nid ydym yn ysgrifennu mwyach ein bod ar daith oes gyda chwmni gwych; rydym yn cymryd hunlun:

Gwyliau Selfie

  • Nid ydym bellach yn gweld diweddariadau statws syml, wedi'u seilio ar destun ar ein porthwyr Facebook a Twitter; rydyn ni'n gweld fideos - hyd yn oed darllediadau byw - wedi'i gymryd gyda dyfeisiau symudol:

facebook-byw

Yng nghanol y newid diwylliannol hwn rydym yn byw drwyddo - lle mae cynnwys gweledol wedi dod yn frenin newydd y byd ar-lein - oni fyddai'n wych cael multitool cynnwys gweledol a allai wneud yr holl waith caled o greu gweledol deniadol cynnwys i ni?

Felly beth ddylech chi ei wneud? Llogi dylunydd graffig drud neu dreulio oriau yn ceisio dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd ddylunio gymhleth? Dyma lle mae Visme yn dod i mewn i'r llun.

Visme

Offeryn creu cynnwys gweledol popeth-mewn-un, Visme yn berffaith ar gyfer marchnatwyr, entrepreneuriaid, blogwyr, a nonprofits sy'n ceisio creu pob math o ddelweddau ar gyfer eu hymgyrchoedd marchnata a'u deunydd addysgol.

Gadewch i ni edrych ar yr hyn y mae'n ei wneud a sut y gall helpu'ch busnes:

Roedd cyflwyniadau a ffeithluniau yn hawdd

Yn gryno, mae Visme yn offeryn llusgo a gollwng hawdd ei ddefnyddio a all eich helpu i greu cyflwyniadau a ffeithluniau syfrdanol o fewn munudau.

Os ydych chi wedi blino defnyddio'r un hen gyflwyniadau PowerPoint, mae Visme yn cynnig templedi diffiniad uchel hardd, pob un â'i gasgliad ei hun o gynlluniau sleidiau.

Neu, os ydych chi am greu delweddu data cymhellol, cymhariaeth cynnyrch neu'ch adroddiad infograffig eich hun neu ailddechrau, mae yna ddwsinau o dempledi wedi'u cynllunio'n broffesiynol i ddewis ohonynt i ddechrau ar y droed dde.

Yn llawn o filoedd o eiconau ac offer graff am ddim, yn ogystal â miliynau o ddelweddau am ddim a channoedd o ffontiau, mae Visme yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau creu eich prosiect gweledol cyfareddol eich hun - rhywbeth y byddwch chi'n falch o'i rannu â'ch rhwydweithiau cymdeithasol a ymwelwyr safle.

Addasu unrhyw beth

Un o harddwch gweithio gyda Visme yw'r pŵer y mae'n ei roi i ddefnyddwyr greu unrhyw ddelwedd ddigidol sy'n dod i'r meddwl yn ei ardal ddylunio arferiad.

Gan ddefnyddio'r opsiwn dimensiynau arfer, gall defnyddwyr greu unrhyw beth, o'r memes rhannadwy hynny a welir ar gyfryngau cymdeithasol i daflenni, baneri a phosteri neu unrhyw ddeunydd hyrwyddo arall.

Visme - Instagram

Ychwanegwch animeiddiad a rhyngweithio

Nodwedd arall sy'n gosod Visme ar wahân i'r gweddill yw ei allu i ychwanegu animeiddiad neu wneud unrhyw elfen yn rhyngweithiol, fel y gwelir isod yn un o'n prosiectau cleientiaid. P'un a ydych am gynnwys fideo, ffurflen, arolwg neu gwis yn eich cynnwys gweledol, mae Visme yn caniatáu ichi wreiddio bron unrhyw elfen a grëir gydag offeryn trydydd parti.

Yn ogystal, gallwch greu eich botymau galw-i-weithredu eich hun, fel y gwelir isod, i fynd ag ymwelwyr i dudalen lanio neu ffurflen cynhyrchu plwm.

Visme - Botymau CTA

Cyhoeddi a rhannu

Visme - Cyhoeddi

Yn olaf, gan fod Visme wedi'i seilio ar gymylau, gallwch gyhoeddi'ch prosiect mewn sawl fformat a'i rannu yn unrhyw le. Gallwch chi lawrlwytho'ch prosiect fel delwedd neu ffeil PDF; neu os yw'n well gennych, gallwch ei fewnosod yn eich gwefan neu'ch blog eich hun; ei gyhoeddi ar-lein fel y gallwch gael mynediad iddo o unrhyw le; neu lawrlwythwch fel HTML5 i gyflwyno all-lein (mewn achosion lle mae gennych gysylltiad swrth neu ddim Wi-Fi o gwbl).

Preifatrwydd a Dadansoddeg

Visme - Cyhoeddi Preifat

Mae yna hefyd yr opsiwn o gadw'ch prosiectau'n breifat trwy actifadu'r opsiwn Mynediad Cyfyngedig neu gyfrinair i'w gwarchod.

Mantais fawr arall: Mae gennych fynediad at ystadegau cyfun o olygfeydd ac ymweliadau â'ch ffeithlun mewn un lle. Bydd hyn yn rhoi golwg lawer mwy cywir i chi o lefelau ymgysylltu, yn enwedig pan fydd ymwelwyr yn penderfynu ymgorffori eich ffeithlun ar eu safleoedd eu hunain.

Gweithio fel tîm

Gyda dros 250,000 o ddefnyddwyr, llawer ohonynt yn gwmnïau mawr fel Capital One a Disney, lansiodd Visme ei gynlluniau tîm yn ddiweddar i helpu defnyddwyr i gydweithredu ar brosiectau yn fwy effeithiol, o fewn a thu allan i'w sefydliadau.

Y rhan orau oll yw bod Visme yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd am ddechrau creu cynnwys gweledol gydag offer dylunio sylfaenol. I'r rhai sydd am ddatgloi templedi premiwm a chyrchu nodweddion uwch, megis offer cydweithredu a analytics, mae cynlluniau taledig yn dechrau ar $ 15 y mis.

Darllenwch Mwy Am Dimau Visme Cofrestrwch ar gyfer eich Cyfrif Visme AM DDIM

Datgeliad: Rwy'n a Partner Visme ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad partner yn yr erthygl hon.