Sut i Ysgrifennu Cynnwys Lle Mae Ymwelwyr yn Pennu Eich Gwerth

gwerth

Waeth beth pris, mae gwerth bob amser yn cael ei bennu gan y cwsmer. Ac yn aml, bydd y gwerth hwnnw'n dibynnu ar ba mor dda y mae'r cwsmer yn trosoli'ch cynnyrch neu wasanaeth. Mae llawer o werthwyr meddalwedd neu wasanaeth (SaaS) yn defnyddio gwerthu ar sail gwerth i bennu eu pris. Hynny yw, yn hytrach na phrisio cyfradd fisol wastad neu gyfradd yn seiliedig ar ddefnydd, maen nhw'n gweithio gyda'r cwsmer i bennu'r gwerth y gall y platfform ei ddarparu ac yna'n gweithio yn ôl i bris sy'n deg i'r ddau barti.

Dyma enghraifft ... marchnata e-bost. Gallaf gofrestru ar gyfer un gwasanaeth marchnata e-bost am $ 75 y mis neu fynd gyda phrif wasanaeth am $ 500 y mis. Os na fyddaf yn hyrwyddo'r e-bost a ei ddefnyddio i ailwerthu, caffael neu gadw cwsmeriaid, Nid yw $ 75 y mis o fawr o werth a gall fod gormod arian i'w wario. Pe bawn i'n mynd gyda'r gwasanaeth $ 500 y mis ac yn helpu i ddatblygu fy negeseuon, yn fy helpu i weithredu ymgyrchoedd ar gyfer ailwerthu, caffael a chadw ... gallwn lwyddo i ysgogi e-bost i yrru cannoedd o filoedd o ddoleri. Mae hynny'n werth gwych ac yn werth yr arian a dalwyd.

Mae yna reswm pam marchnatwyr defnyddio canrannau yn eu cyflwyniad i ddarparu tystiolaeth o gynnydd yng ngwerth eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Pe bawn i'n newid i'ch cynnyrch a gallai arbed 25% i mi ar fy ffioedd talu, er enghraifft, mae hynny'n golygu miloedd o ddoleri i'r busnes. Ond os yw'ch busnes yn talu miliynau o ddoleri o ffioedd, mae gwerth y cynnyrch yn llawer, llawer uwch i'ch busnes na fy un i.

Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud y camgymeriad o ddiffinio a cynnig gwerth unigryw mae hynny'n diffinio gwerth goddrychol yn seiliedig ar eu barn. Gall hyn arwain at fwlch yn y disgwyliadau rhwng yr hyn rydych chi'n meddwl yw'ch gwerth a'r hyn y mae'r cwsmer yn nodi bod eich gwerth i fod. Enghraifft: Rydym yn gweithio gyda llawer o gleientiaid ar eu Optimeiddio Peiriannau Chwilio. Cleientiaid sydd â llwyfannau solet, marchnata ystwyth a phrosesau datblygu, a gallant weithredu newidiadau sylweddol i ymateb i ofynion y peiriannau chwilio yn cael gwerth anhygoel o'n gwasanaethau. Mae cleientiaid nad ydyn nhw'n gwrando, ddim yn gweithredu'r newidiadau, ac sy'n herio ein hargymhellion yn aml yn dioddef ac nad ydyn nhw'n sylweddoli'r gwerth llawn y gallen ni ei ddarparu.

Wrth ichi ysgrifennu'ch cynnwys marchnata, mae yna strategaethau a fydd yn helpu:

  • Defnyddiwch ganrannau yn eich datganiadau gwerth fel bod ymwelwyr yn gwneud y fathemateg ac yn cyfrifo arbedion a gwelliannau ar eu datganiadau refeniw yn hytrach na'ch cwsmeriaid.
  • Darparwch senarios achos defnydd, astudiaethau achos, ac arferion gorau sy'n helpu'ch ymwelwyr i bennu'ch gwerth i'w sefydliad.
  • Darparwch gynnwys sy'n siarad yn uniongyrchol â diwydiannau penodol, mathau o gwmnïau, a chynulleidfaoedd fel bod eich ymwelwyr yn dod o hyd i debygrwydd rhwng eich cynnwys a'u busnes eu hunain.
  • Rhowch dystebau gan amrywiaeth o gwsmeriaid, eu teitlau a'u swyddi yn y cwmni, fel y gall y rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n cyfateb i'r teitlau a'r swyddi hynny uniaethu â nhw.

Mae rhai pobl yn credu bod marchnata a gwerthu ar sail gwerth ychydig yn dwyllodrus. Maen nhw'n credu y dylai pawb dalu'r un pris. Byddwn yn dadlau i'r gwrthwyneb mewn gwirionedd. Nid yw cwmnïau sydd â phrisiau gwastad beth bynnag yn cyfrif am y cwsmer a sut y gallant drosoli'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Yn waeth byth - mae marchnata sy'n gwarantu ymweliadau, graddio, refeniw ac ati yn ofnadwy. Maent yn ymrwymiadau llwyth-ymlaen, arian-i-lawr fel eich bod yn gwario'ch arian ac yn gadael pan na chewch y canlyniadau a addawsant. Byddai'n well gen i weithio gyda gwerthwr a oedd yn gwrando arnaf, yn deall fy adnoddau, yn cydnabod fy anghenion, ac yn gweithio i ddarparu pris a oedd yn cwrdd â'm cyllideb ac yn darparu'r gwerth yr oeddwn ei angen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.