Vision6: Datrysiad Awtomeiddio Marchnata Menter Fforddiadwy, Addasadwy

gweledigaeth6 awtomeiddio marchnata

Mae cwmni marchnata e-bost mwyaf Awstralia bellach yn ehangu i'r Unol Daleithiau, gan gynnig datrysiad marchnata gradd menter y gellir ei addasu i gwmnïau ac asiantaethau canol y farchnad am bris fforddiadwy. Datrysiad awtomeiddio marchnata e-bost integredig yw Vision6 a adeiladwyd ar gyfer marchnatwyr ac asiantaethau. Vision6 yn integreiddio awtomeiddio e-bost, SMS, ffurflenni a chyfryngau cymdeithasol mewn rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.

Miloedd o asiantaethau digidol gan gynnwys Clemenger BBDO Awstralia, yn ogystal â thimau marchnata mewnol mewn cwmnïau gan gynnwys Audi Sydney, BMW Brisbane, y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb Anifeiliaid (RSPCA) a llawer o adrannau'r llywodraeth, yn dibynnu ar Vision6 i dargedu eu cynulleidfaoedd gydag e-byst soffistigedig, wedi'u segmentu a ysgogwyd gan weithredoedd cwsmeriaid.

Adeiladwr E-bost Llusgo a Gollwng Vision6

Mae gan Farchnata E-bost y ROI uchaf o unrhyw sianel farchnata ddigidol, ac mae busnesau sy'n perfformio'n dda yn mynnu platfform syml ond fforddiadwy. Mae hyn wedi arwain marchnad yr UD i ddod yn un o'r rhai mwyaf cystadleuol i ddarparwyr datrysiadau marchnata, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rydym yn falch o ddod ag un o'r atebion mwyaf greddfol, defnyddiwr-ganolog sydd ar gael i farchnad yr UD. Mathew Myers, cofounder Vision6

Nodweddion Awtomeiddio Marchnata Vision6

  • Awtomeiddio E-bost Uwch - Mae Turbo yn codi tâl ar eich cenhedlaeth arweiniol trwy sefydlu ymgyrchoedd meithrin e-bost sydd wedi'u cynllunio i drosi arweinyddion yn gwsmeriaid sy'n talu. Creu llifoedd gwaith e-byst wedi'u personoli'n awtomataidd.
  • Golygydd Llusgo a Gollwng - Creu a golygu e-byst sy'n edrych yn broffesiynol gyda chlicio, llusgo a gollwng syml. Dyma'r dull di-straen o olygu templedi.
  • Templedi Cyfeillgar i Symudol - Dewiswch dempled HTML ymatebol wedi'i ddylunio'n broffesiynol sy'n edrych yn dda ar bob dyfais.
  • Cynnwys Dynamig - Gwella'ch canlyniadau e-bost trwy addasu eich cynnwys e-bost gan ysgogi nodweddion eich data. Mae golwg taenlen Vision6 yn gwneud segmentu data yn awel.
  • Profi e-bost - Wedi'i bweru gan Litmus, profwch a rhagolwg eich e-bost mewn dros 45 o flychau derbyn a gorffwys yn hawdd, gan wybod y bydd yn edrych yn wych.
  • Ffurflenni Gwe - Ychwanegu ffurflenni i'ch gwefan a'ch cyfryngau cymdeithasol a dechrau casglu arweinlyfrau. Yn hawdd creu ffurflenni gwe i gyd-fynd â'ch brandio. Mae golygydd Vision6 yn ei gwneud hi'n hawdd ychwanegu delweddau ac addasu ffurflenni i weddu i'ch anghenion.
  • integrations - Awtomeiddio tasgau yn hawdd trwy integreiddiadau. Cysylltwch eich marchnata e-bost â channoedd o gymwysiadau gan gynnwys Google Analytics, WordPress a Facebook.
  • Adroddiadau Rhyngweithiol a Mapiau Clic - Mae adroddiadau gweledol a manwl yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i ymddygiad eich tanysgrifiwr. Gwyliwch ganlyniadau eich ymgyrchoedd e-bost yn datblygu'n fyw a gweld pwy sy'n darllen eich e-byst ar ben-desg vs dyfais symudol.

Map gwres Heat6

Cofrestrwch am ddim gyda Vision6