Pryd mae'ch cynhadledd ar-lein nesaf?

Depositphotos 24369361 s

Mae rhai o'r cwmnïau rydw i'n gweithio gyda nhw, yn enwedig busnes i fusnes (B2B) yn gweld rhai canlyniadau anhygoel ac enillion ar fuddsoddiad trwy ddefnyddio digwyddiadau rhithwir a sioeau masnach. Rydw i wedi bod eisiau postio am farchnata digwyddiadau rhithwir ers cryn amser, ac yn ddiweddar bu’n rhaid i mi siarad â nhw Unisfair, y digwyddiad rhithwir blaenllaw, rhith-fasnach a darparwr ffair swyddi ar-lein.

Mae Unisfair yn cynnig Meddalwedd cyfan fel platfform Gwasanaeth, gan gynnwys meddalwedd y gynhadledd, meddalwedd gweddarlledu, sgwrsio ar-lein, casglu plwm ac offer adrodd. Yn wahanol i gynhadledd draddodiadol lle mae'n anodd olrhain mynychwyr, mae cynhadledd rithwir yn caniatáu ichi olrhain popeth! Yn ogystal â gostyngiadau cost fesul plwm, mae llawer o gwmnïau'n mabwysiadu rhith-gynadleddau i fod yn amgylcheddol gyfrifol hefyd.

Mewn arolwg yn gynharach eleni, Canfu Unisfair fod 48 y cant o farchnatwyr yn bwriadu cynyddu eu defnydd o ddigwyddiadau rhithwir yn ystod y flwyddyn i ddod. Y rhesymau mwyaf poblogaidd dros fabwysiadu digwyddiadau rhithwir yw ymestyn cyrhaeddiad marchnata (32 y cant) a cynyddu cyfaint plwm (15 y cant).

Cyfryngau Busnes America wedi nodi bod 75% o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau busnes a arolygwyd wedi dweud eu bod wedi mynychu tri neu fwy o ddigwyddiadau ar y we yn ystod y 12 mis diwethaf. Marchnata Mae Sherpa wedi adrodd bod cyfarfodydd rhithwir wedi cynyddu 37% fel adnodd gwybodaeth yn ystod hanner cyntaf 2009. Mae cyllidebau teithio tynnach, y rhwydweithiau cymdeithasol ffrwydrad a chwilio am offer cynhyrchu plwm newydd wedi cyfuno i sbarduno'r twf cyflym hwn.

Mae Ariba yn un o rai Unisfair hanesion llwyddiant. Mae Ariba yn gwmni rheoli byd-eang a sylweddolodd y byddai'r economi yn cael effaith ar bobl sy'n teithio i'w cynhadledd nesaf. Gan ddefnyddio platfform Unisfair, fe wnaethant symud eu cynhadledd gorfforol ar-lein ac elwa’n fawr, gan arwain at 2,900 o unigolion cofrestredig, 1,618 yn bresennol, 4,000 o lawrlwythiadau, 5,200 o ymweliadau bwth, 538 o sgyrsiau wedi’u cychwyn a 1,078 o negeseuon! Dyna ychydig o ymgysylltu braf!

3 Awgrym ar gyfer Marchnata Digwyddiad Rhithiol

Mae Joerg Rathenberg, uwch gyfarwyddwr marchnata Unisfair, wedi darparu'r awgrymiadau canlynol ar gyfer marchnata digwyddiadau rhithwir:

  1. Cyn y digwyddiad: Dechreuwch baratoi'n gynnar, yn union fel y byddech chi ar gyfer cynhadledd neu ddigwyddiad corfforol. Sicrhewch fod gennych gynllun cynhyrchu cynulleidfa cadarn. Byddwch yn greadigol a cheisiwch wneud y profiad mor ddeniadol â phosibl. Er enghraifft, anfonwch becynnau digwyddiadau gyda deunydd cynhadledd ee crysau-t at unigolion cofrestredig os ydych chi'n codi tâl am y digwyddiad. Darparu bachau ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol sy'n caniatáu i unigolion cofrestredig rannu'r gwahoddiad â'u cymunedau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cynnwys cyffrous gyda siaradwyr sy'n gallu tynnu torf. Cynnwys da yw'r allwedd i ddigwyddiad rhithwir llwyddiannus! Sicrhewch fod cofrestreion yn cael yr amser cychwyn ar eu calendrau rhagolygon.
  2. Yn ystod y digwyddiad: Tasgwch eich sesiynau yn ddarnau llai - yn ystod digwyddiadau rhithwir, nid oes gan bobl yr un rhychwant sylw â mynychwyr corfforol. Gwelsom mai 20 munud yw'r hyd gorau. Sicrhewch fod eich siaradwyr ar gael ar gyfer sgyrsiau yn y lolfa rwydweithio. Rhowch lawer o gyfle i ryngweithio, rhwydweithio a chysylltu. Polau trosoledd ac integreiddio cyfryngau cymdeithasol i greu bwrlwm ac i gymryd tymheredd eich digwyddiad. Bydd adroddiadau amser real yn dweud wrthych beth sy'n digwydd. Defnyddiwch negeseuon i yrru pobl i ble mae'r weithred. Rhowch gymhellion i fynychwyr ymgysylltu, fel cystadlaethau neu luniadau.
  3. Ar ôl Y digwyddiad: Mae digwyddiadau rhithwir yn datblygu'n gyflym i fod yn lwyfannau ymgysylltu rhithwir bob amser. Dylai eich holl gynnwys, gan gynnwys Holi ac Ateb, fod ar gael ar unwaith ar-alw ar ôl i'r gyfran fyw ddod i ben. Yn nodweddiadol mae tua 50% o unigolion cofrestredig yn ymddangos yn fyw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y 50% arall i fynychu hefyd - ychydig yn ddiweddarach. Offer trosoledd fel Mynegai Ymgysylltu Unisfair i raddio'ch cynulleidfa ar sail eu demograffeg, eu gweithgareddau a'u diddordebau a darparu'r wybodaeth hon i'ch tîm ar gyfer gwaith dilynol. Mae gan ddigwyddiadau rhithwir y budd y byddwch chi'n gwybod popeth a wnaeth mynychwr tra roedd ef / hi yn eich amgylchedd. Rhowch yr holl wybodaeth gyfoethog hon i'ch tîm gwerthu i sicrhau eu bod yn gallu parhau â'r sgwrs.

Mae rhai chwaraewyr eraill yn y farchnad yn InXpo, ON24, Expos2, Ail Leoliad a 6Connex. Nid wyf yn barod i roi'r gorau i ddigwyddiadau corfforol eto - rwy'n gweld gormod o werth mewn rhwydweithio â mynychwyr eraill. Gan y gall cost cynhadledd ddechrau ar $ 50k, serch hynny, mae cynhadledd rithwir yn hanfodol. Rydych chi'n mynd i ddenu cymaint o bobl sy'n rhagolygon gwych ond sy'n osgoi cost neu anghyfleustra teithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.