Marchnata DigwyddiadCynnwys Marchnata

Nid oes rhaid i Ddigwyddiadau Rhithiol Sugno: Gall Adrannau Marchnata Eu Gwireddu

Fe wnaethon ni i gyd gymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau rhithwir yn ystod y pandemig - daeth pob rhyngweithiad dynol yn gyfarfod Zoom neu Meets. Ar ôl dwy flynedd o syllu ar sgriniau, mae'n anodd cael pobl i diwnio i mewn i un arall ddiflas digwyddiad rhithwir neu weminar. Felly, pam mae'r timau marchnata gorau yn buddsoddi mewn digwyddiadau rhithwir a gweminarau?

Pan gânt eu gweithredu'n dda, mae digwyddiadau rhithwir yn adrodd stori'r brand mewn fformat gweledol ac yn gallu dal cynulleidfa fyd-eang.

Mae marchnatwyr gorau wedi sylweddoli y gallant greu profiadau cyfareddol i gynulleidfaoedd na fwriadwyd erioed iddynt fod yn bersonol. Mae’r rhain yn cynnwys digwyddiadau sy’n rhy fawr i’w cynnal yn bersonol, digwyddiadau sy’n amhosibl yn logistaidd i’w cynnal yn bersonol, neu ddigwyddiadau sy’n siarad â chynulleidfa arbenigol. Bydd digwyddiadau o'r fath yn parhau i dyfu a bydd y marchnatwyr gorau yn dysgu sut i adeiladu strategaethau rhithwir sy'n ategu eu gweithgareddau marchnata eraill.

Dyma rai awgrymiadau gan y marchnatwyr gorau yn y byd sydd, yn ein profiad ni, wedi gwneud i ddigwyddiadau rhithwir hysbysu, difyrru a dallu.

Cynnwys Gwych a Phrofiadau Deniadol, Cymhellol

Y rheol gyffredinol yw bod pobl yn cofio 10% o'r hyn maen nhw'n ei glywed; 20% o'r hyn y maent yn ei ddarllen; ond 80% o'r hyn a welant. Mae ymchwil hefyd wedi dangos hynny mae pobl yn tiwnio allan o gyflwyniad o fewn 10 munud, ond mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn dal i drosglwyddo gwybodaeth yn y fformat hwnnw.

Hefyd, dros y degawd diwethaf, mae'r ffordd yr ydym yn defnyddio cynnwys wedi newid. Mae pobl yn gwylio (ac yn pylu) Netflix, YouTube, TikTok, ac Instagram yn eu bywydau personol - mae'r cynnwys yn fyrrach, yn uwch, ac wedi'i steilio i sefyll allan. Mae'r fformatau wedi'u cynllunio i hysbysu a diddanu.

Gan gymryd tudalen o'r llyfr chwarae hwnnw, mae angen i farchnatwyr feddwl am greu cynnwys sy'n weledol, yn adrodd stori, ac yn debycach i'r cynnwys y mae eu cynulleidfa yn ei ddefnyddio yn eu bywydau personol.

Er mwyn sicrhau bod eich cynulleidfa'n gwrando (ac yn aros i wrando):

 • Dechreuwch gyda thema wych – Yng nghamau cynharaf cynllunio’r digwyddiad, datblygwch thema. Mae'r thema'n helpu i adrodd y stori rydych chi'n ei chyflwyno mewn ffordd fwy deniadol ac yn rhoi cyfeiriad da i'ch cyflwynwyr. Er enghraifft, gallai cwmni fodelu digwyddiad ar ôl digwyddiadau teledu mawr fel yr Oscars gyda'ch cyflwynwyr yn gweithredu fel gwesteiwyr enwog. Dylai popeth o'r graffeg i'r gerddoriaeth i'r ffordd y mae eich gwesteiwr yn gwisgo gefnogi'ch thema.
 • Mae gweledol a cherddoriaeth yn bwysig – Mae delweddau cymhellol a cherddoriaeth yn bwysig. Mae cerddoriaeth yn gwella'r broses adrodd straeon trwy atgyfnerthu themâu a motiffau, gan gyflwyno cysyniadau newydd (yn enwedig yn isymwybodol) gan gyfoethogi thema benodol. Mae cynhyrchwyr teledu yn defnyddio cerddoriaeth i osod y naws a dylai marchnatwyr hefyd, boed yn gyfansoddiad a gynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer eich brand, cân rap newydd boblogaidd, neu hen glasur fel Eye of the Tiger.

  Wrth gwrs, cadwch y gynulleidfa mewn cof - mor demtasiwn ag y gallai fod, mae'n debyg na fyddech chi eisiau chwarae'r Bee Gees yn ystod eich cyfarfod buddsoddwyr blynyddol.

  Gellir defnyddio'r delweddau cywir i adrodd stori yn well na sleidiau PowerPoint dwys o wybodaeth. Mae adrodd stori yn weledol yn golygu cyfleu’r syniad neu’r emosiwn yn esthetig a heb eiriau. Er enghraifft, mae bale yn actio stori yn weledol trwy weithredoedd y dawnswyr ac mae'r gerddoriaeth yn helpu i gefnogi'r naws. Yn yr un modd, mae estheteg eich digwyddiad yn helpu i gyfathrebu'r thema p'un a ydych chi'n dathlu, yn lansio cynnyrch newydd, neu'n diweddaru'ch cyfranddalwyr. Mae'r cyfuniad o gerddoriaeth a delweddau yn dwysáu'r profiad i'r gynulleidfa.

 • Ystyriwch y fformat – Er mwyn cysylltu â chynulleidfaoedd, mae marchnatwyr yn creu cynnwys ffurf fyrrach. Meddyliwch am raglen deledu - mae'r rhan fwyaf wedi'u rhannu'n segmentau byrrach, tua 10 munud o hyd. Mae yna reswm dros yr hyd hwn - mae pobl yn hoffi amsugno cynnwys mewn clipiau byr ac yn tueddu i barthau allan heb egwyliau gweledol. Mewn digwyddiad fformat hirach, yr allwedd yw defnyddio segues sy'n tynnu sylw o bwnc i bwnc i gadw diddordeb y gynulleidfa.

  Mae segmentau a recordiwyd ymlaen llaw yn ffordd arall o ychwanegu diddordeb at ddigwyddiad fformat hirach. Trwy ychwanegu fideo wedi'i recordio ymlaen llaw wedi'i gynhyrchu'n dda i ddigwyddiad byw, mae'r newid mewn cynhyrchiad yn creu diddordeb gweledol, gan gadw ffocws sylw'r gynulleidfa.

 • Caniatáu ar gyfer gwylio asyncronaidd – Er bod profiad byw y gynulleidfa yn bwysig, cofiwch y gall llawer o bobl wylio ar alw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnig cynnwys ar-alw mewn un lle canolog - a gwyliwch eich metrigau gwylwyr yn dringo!

Sut Gall BrandLive Helpu

Mae BrandLive yn blatfform digwyddiadau rhithwir a ddefnyddir gan frandiau gorau'r byd i greu digwyddiadau brand, gweminarau, a phrofiadau ffrydio byw ar gyfer eu heiliadau a'u cynulleidfaoedd pwysicaf. Mae datrysiad BrandLive yn cyfuno llwyfan technegol gyda phwyslais ar gynnwys gwerth cynhyrchu uchel a chreadigol. Y pwnsh ​​un-dau hwn yw ein mantais gystadleuol - mae ein technoleg o safon fyd-eang ac mae gennym ni stiwdio gynhyrchu fewnol a thîm sy'n llawn creadigrwydd.

Mae BrandLive wedi cynhyrchu 50,000 o ddigwyddiadau, gyda 30,000,000 o wylwyr yn cyfrif am 75,000 o oriau wedi'u ffrydio ar gyfer y brandiau gorau gan gynnwys Nike, Adidas, Levis, Kohler, Sony, Amazon, a mwy.

Mae llawer o ddigwyddiadau rhithwir / llwyfannau cyfarfod eraill yn canolbwyntio ar y nodweddion gweinyddu digwyddiadau, ac er ein bod yn meddwl bod y rheini'n bwysig hefyd, heb ffocws ar ansawdd y cynnwys mae digwyddiadau'n aml yn ddiysbrydol, gan arwain at ymgysylltiad gwael a llosgi allan. Ein cyfradd presenoldeb digwyddiadau ein hunain yw 90% (v. cyfartaledd y diwydiant o 30-40), neu 95% os ydych yn ystyried yr ar-alw. Mae yna reswm pam mae ein cyfradd presenoldeb mor uchel: rydyn ni'n cynhyrchu cynnwys y mae pobl eisiau ei wylio.

Gallwn helpu eich cwmni i gynhyrchu eich gorau erioed:

 • Gweminarau a Digwyddiadau Gwybodaeth
 • Cyfarfod Cysylltiadau Buddsoddwyr/Cyfranddeiliaid
 • Datganiadau Cynnyrch Blynyddol
 • Hyfforddiant Mewnol
 • Digwyddiadau Arwain Brand/Meddwl
 • Profiadau Fideo Creadigol Byw
 • Mewnol Pawb Hands neu gyfarfodydd neuadd y dref
 • A mwy…

Dyma astudiaeth achos gyflym: buom yn gweithio gydag Amazon yn ddiweddar pan gynhaliwyd Conflux Amazon, lle daethant â'u cymuned o 1,500 o ddylunwyr o bob rhan o'r byd ynghyd i ymgysylltu ag arbenigwyr dylunio arloesol. Yr hyn sydd mor wych am yr hyn y mae Amazon yn ei wneud yw eu bod yn meddwl sut i ymgysylltu â'r micro-gymunedau hyn mewn ffyrdd sy'n ddiddorol iawn ac yn berthnasol i'r mynychwyr hynny. Weithiau nid yw cynnal digwyddiad yn bersonol yn bosibl, mae fformat rhithwir yn caniatáu i gwmnïau gysylltu â chymunedau trwy gyflwyno cynnwys manwl iawn perthnasol mewn fformat rhyngweithiol.

Ble mae digwyddiadau rhithwir, gweminarau, a fideo byw yn cyd-fynd â'ch strategaeth farchnata? Gallwn ddweud mwy wrthych - estyn allan atom am demo yma. Ni allwn aros i wneud hud yn digwydd i chi.

Trefnu Demo BrandLive

Sam Kolbert-Hyle

Sam Kolbert-Hyle yw Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Brandfyw. Mae Brandlive yn helpu brandiau gorau'r byd i greu profiadau sy'n symud pobl - o gyfarfodydd mewnol arddull neuadd y dref gyda soul i ddigwyddiadau marchnata mawr sy'n gyrru refeniw. O dan arweinyddiaeth Sam, mae Brandlive wedi tyfu o fod yn lond llaw o weithwyr i dros 150 ac wedi cynnal digwyddiadau pabell fawr ar gyfer cwmnïau fel Nike, Nintendo, Ark Invest, The Wall Street Journal, Square, Google, GoPro, ac Adidas, ac roedd yn safle rhif 1 yn Live Digwyddiadau ar restr Cwmnïau Mwyaf Arloesol Fast Company yn 2021 ac yn y categori fideo sy'n dod i'r amlwg yn 2022.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol