VirBELA: Cynadledda Rhithwir mewn 3-Dimensiwn

Canolfan Gynadledda VirBELA 3d

Daeth cyfarfod o bell yn fwy personol gyda llwyfan o'r enw VirBELA. Yn wahanol i apiau fideo-gynadledda fel Facetime, Zoom, Messenger, Microsoft Teams, Google Meet, mae'r un hon yn wahanol mewn gwirionedd.

Mae VirBELA yn eich rhoi mewn amgylchedd campws 3-D tebyg i gêm lle rydych chi'n cwrdd trwy gerdded o gwmpas bron â siarad â'ch gilydd, gan sgwrsio yn yr un ffordd ag y byddech chi petaech chi gyda'ch gilydd yn y byd corfforol yn hytrach na'r byd rhithwir. Yn wahanol i amgylcheddau gemau antur neu Second Life, mae'r byd rhithwir a ddarperir gan VirBELA yn fusnes-broffesiynol. Mae'n cynnig campws corfforaethol pen uchel gyda swyddfeydd, ystafelloedd bwrdd, neuaddau cynadledda, awditoriwm, a hyd yn oed canolfan expo fodern wasgarog wedi'i ddylunio gyda bythau sioe fasnach realistig.

Adeiladwyd y man casglu 3-D hwn i ddechrau gan y cwmni eiddo tiriog Realty eXp fel ffordd i sicrhau mantais gystadleuol dros gystadleuwyr. Wrth i gwmnïau eiddo tiriog eraill barhau i gael eu cyfrwyo ag adeiladau corfforol drud i roi lle i staff ac asiantau weithio gyda'i gilydd, arbedodd eXp ffortiwn trwy ddileu'r angen am eiddo masnachol, amser teithio, ymladd traffig, a'r llu o drafferthion brics a morter eraill.

VirBELA oedd technoleg aflonyddgar y realty ar gyfer diwydiant sy'n gyfarwydd ag aflonyddwch technoleg. Gan weithredu heb adeiladau gwirioneddol, tyfodd eXp Realty o fod yn gychwyn i fod â dros 29,000 o asiantau. Ar y cyfan, mae ei staff, ei Brif Swyddog Gweithredol a'i asiantau yn gallu gweithio o gyfleustra'r cartref.

Mae'r iawndal y gall cwmnïau eiddo tiriog ei dalu i'w hasiantau yn cael ei gapio gan gostau sefydlog ac amrywiol gwneud busnes. Gan rymuso pawb i wneud eu gwaith o fewn amgylchedd campws corfforaethol heb adael cartref nid yn unig wedi torri costau gorbenion i hybu incwm asiantau, gwnaeth hyfforddiant a chydweithrediad tîm yn well ac yn gyflymach. Maent yn cael eu hyfforddi'n gynt ac mae ganddynt fynediad ar unwaith yn fwy realistig at bersonél cymorth.

Hyd yn oed gyda fideo-gynadledda, gall gwaith tîm o bell ymddangos yn ynysig yn gymdeithasol o hyd. Mae amgylchedd 3-D VirBELA yn helpu i ddianc rhag arwahanrwydd cymdeithasol, gan wneud iddo deimlo'n debycach i fod gyda'i gilydd yn yr un ystafell, ac nid oes angen clustffon VR arno. Gan ddefnyddio saethau ar eich bysellfwrdd rydych chi'n cael cerdded o gwmpas, cwrdd â phobl, ysgwyd llaw, sgwrsio, crwydro'r campws gyda'i gilydd, a hyd yn oed chwalu rhai symudiadau dawns.

Ynghanol yr ymddangosiad gamified, y pwrpas mwyaf ymarferol yw cynhyrchiant trwy gyfathrebu gwell. Mae gan y neuaddau cynhadledd, ystafelloedd bwrdd, ystafelloedd dosbarth, a swyddfeydd oll sgriniau anferth ar y waliau ar gyfer rhannu cynnwys eich sgrin, unrhyw wefannau, cynadleddau fideo, neu apiau cydweithredu tîm eraill. Mae'r hyn rydych chi'n ei brofi sawl cam yn agosach at gwrdd wyneb yn wyneb.

Yn y ffordd rydych chi'n gwneud yn y byd go iawn, mae pobl yn VirBELA yn gallu meithrin perthnasoedd trwy'r mathau o wrthdrawiadau cymdeithasol y byddech chi'n eu cael mewn swyddfa gorfforaethol neu'n crwydro trwy ganolfan gonfensiwn. Mae fel eich bod chi'n sefyll reit wrth ochr eraill, yn cyfarfod mewn grwpiau. Fel avatar gyda sain eang gallwch fod yn eistedd wrth fwrdd cynhadledd yn gwrando ar y person ar eich ochr dde yn eich clust dde, y chwith yn eich clust chwith gyda sain 3-D. Rydych chi'n troi'ch pen i edrych o gwmpas yr ystafell, gan siarad â'ch gilydd y ffordd y byddech chi pe bai'n rhaid i chi fasnachu mewn milltiroedd hedfan aml i fod gyda'ch gilydd.

Ar ôl archebu a Ystafell Tîm VirBELA ar gyfer fy musnes, Douglas Karr oedd un o'r bobl gyntaf a ddaeth i'r meddwl i'w gyflwyno iddo. Gan fod Doug a minnau'n farchnatwyr digidol yn Greenwood rydym yn siarad yr un iaith o gynhyrchu plwm, a gwn ei fod ef hefyd yn delio â rheoli prosiectau digidol sy'n cynnwys cleientiaid anghysbell a thimau gwasgaredig yn ddaearyddol. Yn sicr mae gan rannu sgrin a gwe-gamerâu eu lle yn ein dulliau cyfathrebu, er ein bod ar adegau yn osgoi datgelu ein hwynebau blêr i gamera. Gyda chamera neu hebddo, mae hyn yn eich galluogi i efelychu presenoldeb cymdeithasol bod yn yr un ystafell gyda'ch gilydd.

Pan fydd angen fideo arnoch i ychwanegu at eich geiriau ag ymadroddion wyneb, mae VirBELA yn ei wneud. Fe allech chi ddweud bod llawer o'r hyn y gall Zoom ei wneud, mae VirBELA yn ei wneud hefyd. Mae'r profiad o fynd i mewn i ystafell a sgwrsio â phobl eraill yn yr ystafell honno yn un o rannau mwyaf cynhenid ​​profiad cymdeithasol VirBELA a oedd yn absennol mewn cynhyrchion eraill. Gallai fod yn gyd-ddigwyddiad, ond ychydig wythnosau ar ôl i mi sylwi ar rywun gyda Facebook yn enw eu avatar yn crwydro campws cyhoeddus VirBELA, cyhoeddodd Zuckerberg mai enw eu app cynadledda newydd oedd YSTAFELLOEDD Cennad.

Er bod gan VirBELA swyddfeydd un person, mae lleoedd mwy yn drawiadol. Bellach mae ganddo Neuadd Expo enfawr wedi'i hadeiladu gyda bythau sioeau masnach, ardaloedd ymneilltuo preifat, a mwy.

Y ffordd orau o ddeall beth yw VirBELA a beth y gall ei wneud i chi yw rhoi cynnig arni for eich hun. Ymhlith y sylfaen cwsmeriaid mae sefydliadau o bob maint gan gynnwys prifysgolion haen uchaf, Fortune 500's, asiantaethau ad Mom a Pop, canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid o bell, llawer o gwmnïau hyfforddi (gan fod ganddo ystafelloedd dosbarth hefyd), a swyddfeydd coworking / a rennir. P'un a yw'n VirBELA neu ryw blatfform cynnyrch arall sydd eto i'w ryddhau, rwy'n argyhoeddedig mai gofod rhithwir 3-D yw'r cyfeiriad y mae cynadledda o bell dan y pennawd.

Mae rhaglen gysylltiedig VirBELA yn caniatáu i berchnogion Team Suite dderbyn comisiynau ar werthiannau newydd ac mae'n darparu cwpon ar gyfer disgowntio'r mis cyntaf. Os hoffech chi wneud hynny edrychwch ar VirBELA, cyflwynwch eich hun a gallwn gwrdd bron yn bersonol ar y campws.

Dechreuwch ar VirBELA am ddim

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer VirBELA

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.