vidREACH: Llwyfan E-bost Fideo yn Ail-edrych ar Brofi

Chwilio am Werthu

Cynhyrchu plwm yw'r prif gyfrifoldeb am dimau marchnata. Maent yn canolbwyntio ar ddod o hyd i gynulleidfa darged, ymgysylltu â hi a'i throsi'n rhagolygon a all ddod yn gwsmeriaid. Mae'n hanfodol i fusnes greu strategaeth farchnata sy'n tanio cenhedlaeth arweiniol.

Yng ngoleuni hynny, mae gweithwyr proffesiynol marchnata bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o sefyll allan, yn enwedig mewn byd sy'n rhy fawr yn aml. Mae'r mwyafrif o farchnatwyr B2B yn troi at e-bost, gan ei weld fel y sianel ddosbarthu fwyaf effeithiol ar gyfer cynhyrchu galw. Oherwydd ei boblogrwydd, gall e-bost fod yn anodd iawn torri trwyddo a chael sylw. Fodd bynnag, ni allwch anwybyddu e-bost. Yn ôl Grŵp Radicati, mae mwy na 6.69 biliwn o gyfrifon e-bost. Mae Statista yn rhagamcanu'r nifer y defnyddwyr e-bost gweithredol yn taro 4.4 biliwn erbyn 2023.

Rôl Fideo 

Mae angen ffordd newydd ar gwmnïau i gyrraedd rhagolygon y tu allan i allgymorth e-bost traddodiadol. Mae pob gobaith yn unigryw, felly dylid addasu eich cyfathrebu â nhw.

Mae fideo yn ddull gwych i dimau gwerthu a marchnata bersonoli allgymorth. Mae'n dod yn rhan hanfodol o farchnata. Mae saith o bob 10 prynwr B2B yn gwylio fideo rywbryd yn ystod y broses brynu. Heb sôn, bron i 80 y cant o mae'n well gan ddefnyddwyr wylio fideo na darllen am gynnyrch.

Gall eich allgymorth marchnata sefyll allan trwy anfon fideo wedi'i addasu sy'n rhagweld eich cynnig gwerth mewn ffordd greadigol ac atyniadol. Mae defnyddio fideo yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth gyda rhagolygon a'u haddysgu. Mae'n meithrin perthnasoedd un i un â rhagolygon wrth gynyddu ymwybyddiaeth eich brand.

Cyflwyno vidREACH 

Mae vidREACH yn blatfform e-bost fideo ac ymgysylltu â gwerthiant sy'n galluogi cwsmeriaid i gyrraedd rhagolygon trwy gyfuniadau o negeseuon fideo, e-bost a SMS. Mae'r platfform yn cynnig fideo ac e-bost wedi'u personoli ac awtomataidd fel bod pob rhyngweithio yn bersonol ac yn darparu ar gyfer pob gobaith. 

allgymorth vidreach

Mae pedair prif gydran i'r platfform vidREACH - fideo, llif gwaith, integreiddiadau a dadansoddeg.

  1. fideo - Mae fideo yn ffordd i gyrraedd eich cynulleidfa lle maen nhw. Trwy'r platfform vidREACH, gallwch recordio fideo ohonoch chi'ch hun, recordio'ch sgrin, neu hyd yn oed ddefnyddio gwasanaethau a reolir i gael fideo wedi'i recordio ar eich cyfer chi. mae vidREACH yn caniatáu ichi gyflwyno fideos personol, effeithiol.
  2. Llif Gwaith - Mae llif gwaith yn caniatáu i'ch tîm gyflwyno'r neges gywir ar yr amser iawn. Trwy'r nodwedd hon, gallwch bersonoli ac awtomeiddio cynhyrchu plwm, rhyngweithio gwerthu, cyfathrebu llwyddiant cwsmeriaid a phrosesau hyfforddi gweithwyr. Mae eich cysylltiadau'n symud yn awtomatig trwy lif gwaith wedi'i drefnu yn seiliedig ar sut roeddent yn rhyngweithio â'ch allgymorth. Mae hyn yn cadw gwaith dilynol yn gyson ac yn amserol. 
  3. integrations - Mae'n allweddol i'ch fideo allu gweithio gyda'r offer a'r llwyfannau eraill rydych chi'n eu defnyddio, yn benodol ar gyfer allgymorth. mae vidREACH yn integreiddio'n ddi-dor ag Outlook a Gmail, yn ogystal â gyda llwyfannau poblogaidd fel Salesforce, Facebook, Microsoft a LinkedIn. 
  4. Dadansoddeg - Mae'n bwysig gwybod sut mae eich allgymorth e-bost fideo yn perfformio. mae vidREACH yn mynd y tu hwnt i gliciau cyswllt ac yn darparu dadansoddeg ddatblygedig. Gallwch fesur perfformiad ymgyrch fideo a llif gwaith a gweld adroddiadau wedi'u haddasu mewn amser real. Trwy'r dadansoddeg hon, gallwch lywio eich proses allgymorth ac ymgysylltu â gwerthiant yn seiliedig ar yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio. 

Dyma ychydig o nodweddion allweddol y mae vidREACH yn eu cynnig i dimau gwerthu a marchnata i helpu i symleiddio'r broses e-bost fideo: 

  • Templedi e-bost - Gallwch greu templedi e-bost wedi'u brandio gyda negeseuon wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw y gall eich cynrychiolwyr eu hanfon at ragolygon trwy glicio botwm.
  • Cipio sgrin - O'r platfform vidREACH, gallwch recordio'ch sgrin ac anfon demos personol i'ch rhagolygon.
  • Hysbysiadau amser real - Mae defnyddwyr yn derbyn hysbysiadau amser real pryd bynnag mae rhywun yn rhyngweithio ag e-bost neu fideo maen nhw'n ei anfon. Mae hyn yn helpu i sicrhau eich bod yn aros ar ben yr ymatebion ac yn methu â cholli'r rhagolygon. 
  • Teleprompter - Gall sgript fod yn ddefnyddiol wrth recordio fideo. Mae vidREACH yn cynnig teleprompter mewn-app felly does dim rhaid i chi gofio'r sgript neu dim ond eich cadw ar y trywydd iawn gyda'r hyn rydych chi am ei ddweud. 

Canlyniadau vidREACH

Gall gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata ar draws amrywiol ddiwydiannau fanteisio ar vidREACH. Mae fertigau allweddol sydd wedi cael llwyddiant yn cynnwys lletygarwch, eiddo tiriog, marchnata ac adloniant. Gall defnyddio fideo roi hwb agored i gyfraddau agored a chlicio.

mae defnyddwyr vidREACH wedi gweld a Cynnydd o 232 y cant mewn cyfraddau agored e-bost wrth ddefnyddio fideo ar gyfer cynhyrchu plwm ac a Cynnydd o 93.7 y cant mewn apwyntiadau gyda rhagolygon o ganlyniad i gynhyrchu plwm allan. mae cwsmeriaid vidREACH wedi creu 433,000 o fideos, wedi anfon 215,000 o negeseuon e-bost ac wedi gweld cyfradd chwarae fideo o 82 y cant. 

Os ydych chi am sefyll allan yn y blwch derbyn a gweld naid mewn cliciau cyswllt e-bost ac arweinyddion cymwys, ceisiwch ddefnyddio a platfform e-bost fideo yn eich proses allgymorth. 

Am vidREACH

Mae vidREACH yn blatfform ymgysylltu e-bost fideo a ymgysylltu â gwerthiant sy'n helpu busnesau i ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd, dod â mwy o arweinwyr i mewn a chau mwy o fargeinion. Gyda nod i helpu pob tîm i gyrraedd ei lawn botensial, mae vidREACH yn darparu strategaethau cynhyrchu plwm ar raddfa lawn i gwsmeriaid sy'n edrych i ehangu eu cyrhaeddiad y tu hwnt i ddulliau traddodiadol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.