Fideo: Twitter mewn Bywyd Go Iawn

twitter mewn bywyd go iawn

Efallai mai hon yw'r enghraifft fwyaf o wallgofrwydd Twitter. Rwy'n credu fy mod yn dilyn 5,000 o bobl oherwydd bod un o bob 1,000 o drydariadau yn ddefnyddiol. Gwyliwch y fideo a byddwch yn gweld yr hyn a welaf.

Hyd yn oed gyda'r holl wallgofrwydd, dwi'n dal i garu Twitter serch hynny! Dyna lle des i o hyd i'r fideo hon, wrth gwrs!