Cyfieithu a Thrawsgrifio i Wella Perfformiad Marchnata Fideo

Cyfieithu Iaith Fideo

Efallai nad chwilio am gwmni cyfieithu o ansawdd uchel yw'r peth cyntaf i chi feddwl amdano wrth bennu'r llwybr gorau i'w gymryd i wella'ch ymgyrch farchnata fideo, ond efallai y dylai fod. Gall gwasanaethau trawsgrifio fideo eich helpu chi i gynyddu golygfeydd a rhyngweithio gwylwyr â'ch fideos. Mae'n bwysig cofio bod angen cyfieithiad cywir arnoch chi a'ch bod chi gwiriwch yr holl waith i sicrhau ei fod yn gyfieithiad o safon.

Gall cyfieithu fideo o ansawdd uchel helpu i gynyddu gwelededd eich ymgyrch farchnata fideo trwy eich helpu i raddio'ch fideos wedi'u cyfieithu gyda lleoliad uwch ar dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio, nid yn unig ar Google ond hyd yn oed ar chwiliadau mewnol Youtube. Mewn gwirionedd, gall gwasanaethau cyfieithu o safon helpu i gynyddu nid yn unig eich ymgyrch farchnata fideo ond eich presenoldeb rhyngwladol ym mhob agwedd ar farchnata ar-lein. 

Youtube yw'r ail wefan fwyaf poblogaidd ar y rhyngrwyd, ar ei hôl hi ychydig y tu ôl i Google. Mae poblogrwydd a swyddogaeth Youtube wedi cynyddu'n fawr o ganlyniad uniongyrchol i bandemig Covid-19. Yn ôl Meddyliwch Gyda Google, mae pobl yn troi at Youtube mewn niferoedd cynyddol am bob math o wybodaeth nad oedd llawer erioed hyd yn oed yn ei hystyried o'r blaen. Ymhlith y mathau mwyaf poblogaidd o fideos sy'n mwynhau mwy o wylwyr ar hyn o bryd mae ryseitiau, fideos DIY (neu Do It Yourself), sut i leihau straen, astudio fideos ffitrwydd ar-lein a chartref. 

Gall pob un o'r cysyniadau marchnata fideo hynny fod yn wych ar gyfer marchnadoedd dylanwadwyr fideo, ond o'u cyfuno â gwybodaeth ychwanegol a phwer ac effeithiolrwydd ymgyrchoedd marchnata fideo Youtube llwyddiannus, gall y rhain hefyd helpu i wella canlyniadau eich ymgyrch marchnata fideo. 

Mae ymgyrchoedd marchnata fideo Youtube ers amser maith wedi bod yn un o'r ffactorau sy'n gyrru sut mae pobl sy'n chwilio ar-lein yn penderfynu beth y byddant neu na fyddant yn ei brynu ar-lein. Mae rhestr gynhwysfawr o ystadegau marchnata fideo ar gael ar y Blog Hubspot datgelu tueddiadau eang a phroffidiol ar gyfer marchnata fideo, gan gynnwys:

Mae 80% o farchnatwyr yn defnyddio asedau gweledol yn eu marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae fideo (63%), ar ei ben ei hun, hefyd wedi rhagori ar flogio (60%) wrth ei ddefnyddio fel ased marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Hubspot

Dewisir Cynnwys Fideo

Pam Mae Cyfieithu Fideo a Thrawsgrifio yn Gweithio

O ystyried natur llawer o offer a rhaglenni golygu fideo modern, mae'n demtasiwn codio'r is-deitlau i mewn i fideo ac anghofio amdano. Er bod hwn yn ddatrysiad syml ar gyfer golygu fideo, nid yw ymhlith yr atebion gorau ar gyfer ymgyrchoedd marchnata fideo. Pam? 

Mae traean o'r gweithgaredd ar-lein yn cael ei wario yn gwylio fideo ac mae 85% o fideos Facebook yn cael eu gwylio heb sain er bod pobl ar ddyfeisiau symudol yn aml yn gwylio mwy o fideo heb sain. 

Ffrwd geiriau

Mae ffeiliau gydag is-deitlau a chapsiynau caeedig yn cael llai o olygfeydd a rhyngweithio. Fideos gyda thrawsgrifiadau pennawd caeedig neu ffeiliau srt dangosir bod ganddynt nifer cynyddol o safbwyntiau, cyfranddaliadau, hoff bethau a sylwadau. 

Mae'r rhain yn SRT mynegeir ffeiliau o'r trawsgrifiad fideo gan y peiriannau chwilio. Mae hyn yn cynyddu nifer yr allweddeiriau y bydd eich fideos yn graddio'n dda ar eu cyfer, yn enwedig os oes gennych nifer o fideos yn eich ymgyrch farchnata fideo. Mae hyn hefyd yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd eich fideos i'w gweld ar dudalen flaen tudalen canlyniadau'r peiriant chwilio ac yn y fideos a argymhellir ar Youtube. 

Mae gwasanaethau cyfieithu fideo yn eich helpu i gynyddu nifer yr allweddeiriau y mae eich fideos yn graddio amdanynt mewn cymaint o ieithoedd ag yr ydych yn dymuno eu defnyddio. Nawr, bydd cynulleidfa ehangach a mwy eang yn gallu mwynhau'r fideo, nid yn unig yn eich iaith frodorol, ac ar yr un pryd, gan gynyddu nifer yr allweddeiriau y bydd y fideo yn graddio ar eu cyfer, gan gynyddu gwelededd a rhyngweithio eich fideo ymhellach. ymgyrch farchnata.

Trawsgrifio a Chyfieithu Fideo Rev

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt o rev.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.