Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021 - Infograffig

Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar fe wnes i bodlediad gyda Owen o'r Ysgol Marchnata Fideo ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Yn ddiweddar, fe wnes i lanhau fy sianeli Youtube - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real.

Rwy'n adeiladu allan fy swyddfa gartref y llynedd a phrynu a Gwe-gamera Logitech BRIO Ultra HD ynghyd â Ecamm Live. Mae'r ddau yn darparu llun anhygoel ac mae fy swyddfa'n edrych yn siarp iawn ... felly does gen i ddim esgus i beidio! Rwy'n addo y byddaf yn parhau i weithio arno. Mae'n ddigon anodd cadw i fyny â'r cyhoeddiad, y podlediad, a'm busnes ... ond rwy'n gwybod y byddaf yn elwa trwy roi'r ymdrech i mewn.

Ystadegau Marchnata Fideo

Mae yna rai ystadegau pwerus sy'n cefnogi ymdrechion marchnata fideo:

 • Cynifer â 85% o fusnesau wedi defnyddio marchnata fideo mewn un ffordd neu'r llall yn 2020. Dyna i fyny 24% o ddim ond 4 blynedd yn ôl.
 • 99% o fusnesau dywedodd y fideo a ddefnyddiodd y llynedd eu bod yn bwriadu parhau ... felly yn amlwg maen nhw'n gweld y budd!
 • 92% o fusnesau ei ystyried yn rhan bwysig o'u strategaeth farchnata gyffredinol.

Mathau o Farchnata Fideo Sy'n Boblogaidd

 • Mae 72% o'r marchnatwyr sy'n defnyddio fideo yn creu fideos esboniwr.
 • Mae 49% o'r marchnatwyr sy'n defnyddio fideo yn creu fideos cyflwyno.
 • Mae 48% o'r marchnatwyr sy'n defnyddio fideo yn creu fideos tysteb.
 • Mae 42% o'r marchnatwyr sy'n defnyddio fideo yn creu fideos gwerthu
 • Mae 42% o'r marchnatwyr sy'n defnyddio fideo yn creu ads fideo.

Y Tueddiadau Fideo Uchaf:

 1. Mae'r defnydd o fideo yn parhau i gynyddu!
 2. Mae ffrydio byw wedi mynd yn symudol.
 3. Mae fideos ffurf fer yn parhau i ddominyddu pob platfform.
 4. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn sbarduno ymgysylltiad ac addasiadau.
 5. Oherwydd gweithio gartref a'r pandemig, mae fideos addysgol a fideos hyfforddi ar-lein yn cynyddu o ran derbyniad a phoblogrwydd.
 6. Yn 2020, tarodd gwariant hysbysebion fideo yn yr UD $ 9.95 biliwn. Disgwylir i hyn gynyddu 13 y cant i $ 11.24 biliwn yn 2021 (Statista, 2019). 
 7. Mae fideos yn gyrru trosiadau, dywed 80% ohonynt fod eu hymdrechion marchnata fideo wedi arwain yn uniongyrchol at fwy o werthiannau, ac mae 83% hefyd yn dweud eu bod yn cael mwy o arweinwyr. 
 8. Rhagwelir y bydd y farchnad AR a VR yn tyfu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ac yn cyrraedd $ 72.8 biliwn yn 2024 (Statista, 2020).
 9. Mae fideos siopadwy ar gynnydd.
 10. Mae tua saith allan o ddeg bu’n rhaid i drefnwyr symud eu digwyddiad ar-lein yn 2020 fel rhan o’r mesurau i ffrwyno lledaeniad y firws (PCMA, 2020).

Mae Oberlo, platfform gwych i entrepreneuriaid ddysgu, adeiladu a thyfu eu busnes dropshipping e-fasnach eu hunain, wedi ymchwilio a llunio'r ffeithlun manwl hwn ar sut mae marchnata fideo yn parhau i esblygu yn 2021.

Ymunwch ag Orberlo am ddim!

tueddiadau marchnata fideo 2021

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.