Marchnata Fideo: Prawf Cymdeithasol gan y Rhifau

Prawf Cymdeithasol Marchnata Fideo

Heddiw roeddwn yn cwrdd â chleient ac yn trafod y cyfle iddynt basio eu cystadleuwyr ar-lein gan ddefnyddio fideo.

Mae gan y cwmni frand cryf y gellir ymddiried ynddo ar-lein ac nid oes amheuaeth y bydd cynhyrchu fideo yn gyrru mwy o draffig uniongyrchol, mwy o draffig chwilio ac - yn y pen draw - yn eu helpu i egluro gwerth tanysgrifio i'w gwasanaeth i'w rhagolygon.

Mae fideo yn dod yn fwy poblogaidd gyda chynulleidfa gyffredinol ledled y byd. Pan fydd arian i'w wneud, mae pawb yn ceisio cymryd darn o'r marchnata fideo pastai â blas. Mae rhai hyd yn oed yn ceisio pobi eu hunain.

Bubobox

Ystadegau Marchnata Fideo

Cynyddodd gwefannau sydd â strategaeth farchnata fideo dda eu tebygolrwydd o gael eu rhestru ar dudalen gyntaf canlyniadau Google erbyn cymaint â 53 gwaith.

Forrester

Mae rhestrau fideo sy'n ymddangos yn y chwiliadau yn profi cymaint â 41 y cant yn uwch cyfraddau clicio drwodd na'u cystadleuwyr.

AimClear

ffeithlun fideo 1 3