Kickstarting Eich Ymgyrch Marchnata Fideo mewn 3 Ffordd

Ymgyrch Marchnata Fideo

Mae'n debyg eich bod wedi clywed trwy'r grapevine bod fideos yn fuddsoddiadau gwerth chweil i unrhyw fusnes sy'n ceisio gwella eu presenoldeb ar-lein. Mae'r clipiau hyn yn wych am gynyddu cyfraddau trosi oherwydd maen nhw'n wych am ymgysylltu â'r gynulleidfa a chyfleu negeseuon cymhleth mewn ffordd effeithlon - beth sydd ddim i'w garu?

Felly, rydych chi'n pendroni sut allwch chi gychwyn eich ymgyrch farchnata fideo? Gall ymgyrch farchnata fideo ymddangos fel prosiect enfawr ac nid ydych chi'n gwybod pa gam cyntaf i'w gymryd. Peidiwch â phoeni, byddwn yn rhoi ychydig o awgrymiadau i chi i'ch helpu chi.

1. Adnabod Eich Cynulleidfa

Cyn i chi ddechrau sgramblo am offer i greu eich fideo, mae'n rhaid i chi ddarganfod pwy yw'ch cynulleidfa gyntaf. Os nad ydych chi'n gwybod pwy rydych chi am i'r fideo ei gyrraedd, bydd yn anodd creu cynnwys a hyd yn oed yn waeth, fe allai gasglu llwch yn y pen draw gan nad oes unrhyw un eisiau ei wylio.

Mae'n bwysig gwybod pwy yw'ch cynulleidfa oherwydd nhw fydd y rhai sy'n gwylio'ch fideo. Felly, dewch i'w hadnabod - beth maen nhw'n ei hoffi, beth nad ydyn nhw'n ei hoffi, beth maen nhw'n cael trafferth ag ef, a sut y gallwch chi ddatrys eu problemau.

Efallai eu bod wedi bod yn cael trafferth gyda sut i ddefnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth, felly bydd creu fideo sy'n esbonio iddynt am eich cynhyrchion neu'ch brand yn ffordd wych o ddechrau.

2. Gwneud Peth Ymchwil Allweddair

Nid yw geiriau allweddol ar gyfer eu rhestru ar Google yn unig. Gallant fod yr un mor ddefnyddiol ar gyfer sicrhau bod eich garners fideo yn gweld yn union fel y maent ar gyfer graddio'n uchel ar beiriannau chwilio. Pan fyddwch chi'n teipio yn y bar chwilio ar Youtube, fe welwch flwch gwympo sy'n llawn awgrymiadau.

Mae'r awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer eich fideo oherwydd mae'n dangos i chi beth yw'r chwiliadau poblogaidd. Unwaith y bydd gennych syniad o ba eiriau allweddol y mae pobl yn chwilio amdanynt, gallwch adeiladu'ch cynnwys o amgylch y geiriau hynny a chreu rhywbeth y mae pobl eisiau ei weld.

Gallwch chi wneud y gorau o SEO ar eich fideo trwy ddefnyddio mân-luniau, teitlau a disgrifiadau diddorol sy'n apelio at yr hyn y mae eich cynulleidfa yn chwilio amdano. Defnyddiwch yr allweddeiriau gymaint ag y gallwch yn y blwch disgrifio neu'r teitl.

3. Cael Cymorth Gan Rai Offer

Mae'r Rhyngrwyd yn llawn adnoddau toreithiog. Ar gyfer pob problem, mae'n debygol iawn y byddech chi'n dod o hyd i'r ateb ar Google. 

Os ydych chi'n bwriadu creu fideo ond ddim yn gwybod sut, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag cychwyn. Gall fideos ymddangos fel buddsoddiad enfawr a gallant ymddangos fel rhywbeth i sbario arno, ond credwch neu beidio, gallwch ddod o hyd iddo offer ar gyfer creu fideos sy'n fforddiadwy neu hyd yn oed am ddim.

Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr marchnata fideo i greu fideo ar eich pen eich hun. Hyd yn oed os ydych chi newydd ddechrau, gallwch gyrchu amrywiaeth o offer ar-lein.

Nawr bod gennych chi syniad bras o beth i'w baratoi i ddechrau eich ymgyrch farchnata fideo heddiw. Felly, dechreuwch restru'r geiriau allweddol hynny a chyfrif i maes pwy yw'ch cynulleidfa. Ar ôl i chi ddatrys y ddau hynny, mae'n bryd dechrau creu eich fideos.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.