E-bost Fideo: Mae'n bryd i werthiannau fod yn bersonol

Fideo ar gyfer Gwerthu

Gydag argyfwng COVID-19, cafodd y gallu i dimau gwerthu allanol gynnal cysylltiad personol â'u rhagolygon a'u cleientiaid ei ddileu dros nos. Rwy'n credu'n gryf bod ysgwyd llaw yn elfen hanfodol o'r broses werthu, yn enwedig gydag ymrwymiadau mwy. Rhaid i bobl allu edrych ar ei gilydd yn y llygad a darllen iaith y corff i ennyn hyder yn y buddsoddiad maen nhw'n ei wneud a'r partner maen nhw'n ei ddewis.

I gymhlethu pethau, mae dyfodol ein heconomi dan sylw. O ganlyniad, mae timau gwerthu yn ei chael hi'n anodd cau bargeinion ... neu hyd yn oed gael cwmnïau i ymateb. Rwy'n gweithio ar gychwyn ar hyn o bryd gyda channoedd o filoedd o ddoleri a oedd ar y gweill yn gadarn ... ac mae ein bargen gyntaf wedi gwthio'r dyddiad yn ôl. O ystyried ein bod yn cynorthwyo cwmnïau gydag awtomeiddio ac integreiddio, mae'n gyfnod anodd ers hynny rydym yn gwybod y gallwn eu helpu.

Fideo ar gyfer Llwyfannau Gwerthu

Wedi dweud hynny, rydyn ni'n gweithredu datrysiadau e-bost fideo i gynorthwyo ein timau gwerthu i wella eu hymgysylltiad â rhagolygon a chwsmeriaid fel ei gilydd. Nid yw fideo yn cymharu ag yn bersonol, ond mae'n gyfle mwy deniadol i siarad yn bersonol â darpar neu gwsmer.

Mae gan fideo ar gyfer llwyfannau gwerthu rai nodweddion cyffredin:

 • cofnod - recordio fideos wedi'u personoli trwy bwrdd gwaith, ategyn porwr, neu raglen symudol.
 • Integreiddio CRM - cofnodwch yr e-bost i'r arweinydd, cyswllt, cyfrif, cyfle neu achos.
 • Gwella - golygu fideos ac ychwanegu troshaenau a hidlwyr.
 • Rhybuddion - monitro ymrwymiadau fideo amser real a derbyn rhybuddion.
 • tudalennau - integreiddio tudalennau glanio i weld ac ymateb i'r fideo. Mae gan rai hyd yn oed integreiddiad calendr ar gyfer apwyntiadau amserlennu.
 • adroddiad - mesur effeithiolrwydd gydag Adroddiadau a Dangosfyrddau arfer.

Dyma'r llwyfannau mwy poblogaidd:

 • BombBomb - Cofnodi, anfon ac olrhain e-byst fideo yn gyflym ac yn hawdd i sefyll allan ym mewnflwch eich rhagolygon ', cwsmeriaid a gweithwyr.

 • Cofid - Recordio ac anfon fideos wedi'u personoli sy'n gwella cyfraddau ymateb, yn cynyddu cyfleoedd gwerthu ac yn cau mwy o fargeinion

 • Dubb - Tyfwch eich busnes gyda thudalennau fideo gweithredadwy y gellir eu hanfon i unrhyw le gyda rhagolwg GIF. 

 • Llawen - Mae anfon Gwŷdd yn fwy effeithlon na theipio e-byst hir neu dreulio'ch diwrnod mewn cyfarfodydd yn cael sgyrsiau nad oes angen iddynt ddigwydd mewn amser real.

Gwŷdd - Rhannu Fideo

 • UnMob - Creu tudalennau o gynnwys yn gyflym i ymgysylltu rhagolygon, cwsmeriaid, partneriaid a gweithwyr

 • vidREACH - Mae vidREACH yn blatfform ymgysylltu e-bost fideo a ymgysylltu â gwerthiant sy'n helpu busnesau i ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd, dod â mwy o arweinwyr i mewn a chau mwy o fargeinion.

vidREACH Prospecting Outreach

Fideo ar gyfer Strategaethau Gwerthu

Mae blwch derbyn pawb wedi'i bentyrru'n uchel ar hyn o bryd ac mae pobl yn cael amser anodd yn hidlo'r deunydd a all ddarparu gwerth i'w gwaith mewn gwirionedd. Dyma fy nghyngor personol ar ddefnyddio fideo ar gyfer gwerthu:

 1. Llinell Pwnc - Rhowch fideo yn eich llinell pwnc gyda'r gwerth a ddaw â chi.
 2. Byddwch yn gryno - Peidiwch â gwastraffu amser pobl. Ymarferwch yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddweud a chyrraedd y pwynt yn uniongyrchol.
 3. Darparu Gwerth - Yn yr amseroedd ansicr hyn, mae angen i chi ddarparu gwerth. Os ydych chi'n ceisio gwerthu yn unig, byddwch chi'n cael eich anwybyddu.
 4. Cynnig Cymorth - Rhowch gyfle i'ch darpar neu gleient ddilyn i fyny.
 5. offer - Defnyddiwch gamera gwe a meicroffon da. Os nad oes gennych feicroffon da, bydd clustffon yn aml yn gweithio.
 6. Fideo Symudol - Os ydych chi'n recordio trwy ffôn symudol, ceisiwch recordio yn y modd tirwedd gan fod pobl yn mynd i agor hwn yn eu e-bost, yn debygol ar ben-desg os ydyn nhw yn eu swyddfa gartref.
 7. Gwisgwch am Lwyddiant - Efallai mai chwysu a phants ioga yw'r dillad swyddfa gartref gorau, ond er mwyn ennyn hyder, mae'n bryd cymryd cawod, eillio a gwisgo er mwyn llwyddo. Bydd yn gwneud ichi deimlo'n fwy hyderus a bydd eich derbynnydd yn cael argraff wych hefyd.
 8. Cefndir - Peidiwch â sefyll o flaen wal wen. Bydd swyddfa gyda rhywfaint o ddyfnder a lliwiau cynnes y tu ôl i chi yn llawer mwy gwahoddgar.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolen gyswllt ar gyfer rhai o'r offer yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.